ขาย
0.13
17.09.2021 23:28:01
1.27660
1.27662
0.00000
1.27320
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 23:28:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27660
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.27662
รับกำไร (Take profit)
1.27320
ขาย
0.01
17.09.2021 19:57:36
1.17243
1.17279
0.00000
1.17044
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 19:57:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17243
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17279
รับกำไร (Take profit)
1.17044
ขาย
0.01
17.09.2021 18:12:30
128.945
128.976
0.000
128.745
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:12:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.945
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
128.976
รับกำไร (Take profit)
128.745
ซื้อ
0.01
17.09.2021 18:00:00
1.27528
1.27542
0.00000
1.27728
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27528
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27542
รับกำไร (Take profit)
1.27728
ขาย
0.01
17.09.2021 17:49:27
0.72712
0.72859
0.00000
0.72512
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:49:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72712
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72859
รับกำไร (Take profit)
0.72512
ขาย
0.07
17.09.2021 17:45:08
1.27355
1.27662
0.00000
1.27320
กำไร
-0.17 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:45:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27355
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.27662
รับกำไร (Take profit)
1.27320
ซื้อ
0.02
17.09.2021 17:16:52
129.197
128.822
0.000
129.347
กำไร
-0.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:16:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.197
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.347
ขาย
0.04
17.09.2021 17:16:47
1.27054
1.27662
0.00000
1.27320
กำไร
-0.19 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:16:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27054
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.27662
รับกำไร (Take profit)
1.27320
ซื้อ
0.02
17.09.2021 17:13:13
0.72842
0.72739
0.00000
0.73002
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72842
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.72739
รับกำไร (Take profit)
0.73002
ซื้อ
0.02
17.09.2021 16:46:03
1.17544
1.17239
0.00000
1.17694
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:46:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17544
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17694
ขาย
0.02
17.09.2021 16:18:51
1.26747
1.27662
0.00000
1.27320
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:18:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26747
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.27662
รับกำไร (Take profit)
1.27320
ซื้อ
0.01
17.09.2021 15:09:25
0.73143
0.72739
0.00000
0.73002
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:09:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.73143
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72739
รับกำไร (Take profit)
0.73002
ซื้อ
0.01
17.09.2021 11:06:59
129.495
128.822
0.000
129.347
กำไร
-0.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:06:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.495
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.347
ขาย
0.01
17.09.2021 10:31:24
1.26444
1.27662
0.00000
1.27320
กำไร
-0.10 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 10:31:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26444
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.27662
รับกำไร (Take profit)
1.27320
ซื้อ
0.01
17.09.2021 10:13:31
1.17844
1.17239
0.00000
1.17694
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 10:13:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17844
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17694