ขาย
0.01
14.05.2021 15:42:16
1.21110
1.21076
0.00000
1.20910
กำไร
0.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:42:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21076
รับกำไร (Take profit)
1.20910
ขาย
0.02
14.05.2021 15:39:13
132.590
132.623
0.000
132.440
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:39:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.590
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
132.623
รับกำไร (Take profit)
132.440
ซื้อ
0.04
14.05.2021 15:39:11
1.21185
1.21053
0.00000
1.21415
กำไร
-0.04 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:39:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21185
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.21053
รับกำไร (Take profit)
1.21415
ขาย
0.04
14.05.2021 15:31:52
1.21257
1.21279
0.00000
1.21057
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 15:31:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21257
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.21279
รับกำไร (Take profit)
1.21057
ขาย
0.02
14.05.2021 14:50:36
0.77508
0.77578
0.00000
0.77358
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 14:50:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.77578
รับกำไร (Take profit)
0.77358
ซื้อ
0.01
14.05.2021 14:42:38
0.77492
0.77555
0.00000
0.77692
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 14:42:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77492
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77555
รับกำไร (Take profit)
0.77692
ซื้อ
0.01
14.05.2021 10:46:19
132.574
132.595
0.000
132.774
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 10:46:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.574
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.595
รับกำไร (Take profit)
132.774
ซื้อ
0.01
14.05.2021 10:24:04
1.21143
1.21259
0.00000
1.21343
กำไร
0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 10:24:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21143
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21259
รับกำไร (Take profit)
1.21343
ซื้อ
0.02
14.05.2021 10:06:35
1.21488
1.21053
0.00000
1.21415
กำไร
-0.07 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 10:06:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21488
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.21053
รับกำไร (Take profit)
1.21415
ขาย
0.02
14.05.2021 09:28:18
1.21014
1.21279
0.00000
1.21057
กำไร
-0.05 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 09:28:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21014
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.21279
รับกำไร (Take profit)
1.21057
ซื้อ
0.01
14.05.2021 05:46:49
1.21792
1.21053
0.00000
1.21415
กำไร
-0.06 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2021 05:46:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21792
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21053
รับกำไร (Take profit)
1.21415
ขาย
0.01
13.05.2021 18:21:07
0.77208
0.77578
0.00000
0.77358
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 18:21:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77208
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77578
รับกำไร (Take profit)
0.77358
ขาย
0.01
13.05.2021 18:05:06
1.20714
1.21279
0.00000
1.21057
กำไร
-0.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 18:05:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21279
รับกำไร (Take profit)
1.21057
ขาย
0.01
13.05.2021 17:58:08
132.290
132.623
0.000
132.440
กำไร
-0.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2021 17:58:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.290
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
132.623
รับกำไร (Take profit)
132.440
คัดลอก
103.49 USD
06.05.2021 19:15:00
-7.33%
-12.92%
0.00
0.00
กำไร
3.52 USD
GrowthFactor
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 19:15:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.52 USD
ปริมาณเทรด
103.49 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00