ขาย
0.01
27.09.2021 10:50:02
0.92772
0.92624
0.96270
0.92451
กำไร
1.50 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 10:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92772
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.96270
กำไร
1.50 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.92624
รับกำไร (Take profit)
0.92451
ขาย
0.01
24.09.2021 15:45:04
0.92521
0.92624
0.96270
0.92451
กำไร
-1.21 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 15:45:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92521
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.96270
กำไร
-1.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.92624
รับกำไร (Take profit)
0.92451
ขาย
0.01
24.09.2021 12:55:01
0.92270
0.92624
0.96270
0.92451
กำไร
-3.92 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 12:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.92270
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.96270
กำไร
-3.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.92624
รับกำไร (Take profit)
0.92451