โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.05
07.11.2019 21:39:24
1465.60
1473.17
0.00
1430.00
กำไร
-37.05 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 21:39:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1465.60
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-37.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1473.17
รับกำไร (Take profit)
1430.00