โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.05
10.02.2020 22:12:01
1.06629
1.06039
0.00000
1.07000
กำไร
-32.50 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 22:12:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06629
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.06039
รับกำไร (Take profit)
1.07000
ซื้อ
0.1
14.01.2020 16:03:02
1.07789
1.06039
0.00000
1.09000
กำไร
-188.41 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 16:03:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07789
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-188.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.06039
รับกำไร (Take profit)
1.09000