โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
07.08.2019 13:31:45
1488.24
1501.57
0.00
1470.00
กำไร
-23.70 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 13:31:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1488.24
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-23.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1501.57
รับกำไร (Take profit)
1470.00
ขาย
0.01
01.08.2019 21:15:25
1439.16
1501.57
0.00
1410.00
กำไร
-60.77 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 21:15:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1439.16
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-60.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1501.57
รับกำไร (Take profit)
1410.00
ซื้อ
0.01
12.07.2019 19:28:19
1.10900
1.09972
0.00000
1.11500
กำไร
-8.96 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2019 19:28:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10900
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09972
รับกำไร (Take profit)
1.11500
ซื้อ
0.01
30.05.2019 00:29:48
1.12199
1.09972
0.00000
1.13500
กำไร
-21.69 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 00:29:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12199
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09972
รับกำไร (Take profit)
1.13500
ซื้อ
0.01
14.05.2019 23:32:40
1.13065
1.09972
0.00000
0.00000
กำไร
-30.38 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 23:32:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.13065
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09972
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.05.2019 19:24:40
1.13768
1.09972
0.00000
0.00000
กำไร
-37.45 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 19:24:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.13768
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09972
รับกำไร (Take profit)
0.00000