โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.05
04.12.2019 15:52:30
1478.74
1484.90
0.00
0.00
กำไร
-29.80 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:52:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1478.74
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-29.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1484.90
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.05
03.12.2019 11:43:44
1465.97
1484.90
0.00
1430.00
กำไร
-93.45 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:43:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1465.97
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-93.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1484.90
รับกำไร (Take profit)
1430.00