โหมดทดลองเดโม่
ขาย
10
13.08.2019 16:59:18
1486.18
1526.99
0.00
0.00
กำไร
-40 810.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 16:59:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1486.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-40 810.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 14:46:09
1527.26
1526.55
0.00
0.00
กำไร
-710.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 14:46:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1527.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-710.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 13:45:17
1530.26
1526.55
0.00
0.00
กำไร
-3 710.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 13:45:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1530.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 710.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 13:07:14
1533.59
1526.55
0.00
0.00
กำไร
-7 040.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 13:07:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1533.59
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7 040.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
07.08.2019 08:41:34
1481.45
1526.99
0.00
0.00
กำไร
-45 540.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 08:41:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1481.45
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-45 540.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
05.08.2019 18:21:34
1459.58
1526.55
0.00
0.00
กำไร
66 970.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 18:21:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1459.58
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
66 970.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
05.08.2019 18:11:47
1456.73
1526.55
0.00
0.00
กำไร
69 820.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 18:11:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1456.73
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
69 820.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1526.99
0.00
0.00
กำไร
-75 030.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 07:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1451.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-75 030.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1526.99
0.00
0.00
กำไร
-122 210.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 10:59:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1404.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-122 210.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
8
31.07.2019 21:57:35
1419.18
1526.55
0.00
0.00
กำไร
85 896.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 21:57:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1419.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
85 896.00 USD
ปริมาณที่เทรด
8
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
31.07.2019 08:38:59
1430.64
1526.55
0.00
0.00
กำไร
47 955.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 08:38:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1430.64
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
47 955.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1526.99
0.00
1300.00
กำไร
-13 647.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2019 17:40:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1390.52
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-13 647.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ซื้อ
9
28.06.2019 08:36:43
1419.78
1526.55
0.00
0.00
กำไร
96 093.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2019 08:36:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1419.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
96 093.00 USD
ปริมาณที่เทรด
9
ราคาปัจจุบัน
1526.55
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1526.99
0.00
1300.00
กำไร
-29 800.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 05:09:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1377.99
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-29 800.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
10
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1526.99
0.00
1300.00
กำไร
-173 820.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 09:26:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1353.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-173 820.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
10
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1526.99
0.00
1300.00
กำไร
-180 090.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 06:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1346.90
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-180 090.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
4
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1526.99
0.00
1280.00
กำไร
-95 572.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1288.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-95 572.00 USD
ปริมาณที่เทรด
4
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1280.00
ขาย
4
30.05.2019 20:03:11
1286.89
1526.99
0.00
1280.00
กำไร
-96 040.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:03:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1286.89
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-96 040.00 USD
ปริมาณที่เทรด
4
ราคาปัจจุบัน
1526.99
รับกำไร (Take profit)
1280.00