โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1
17.10.2019 14:10:13
139.882
139.757
0.000
143.000
กำไร
-115.05 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 14:10:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
139.882
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-115.05 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
139.757
รับกำไร (Take profit)
143.000
ซื้อ
1
17.10.2019 12:46:51
140.946
139.757
0.000
143.000
กำไร
-1 094.42 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 12:46:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
140.946
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 094.42 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
139.757
รับกำไร (Take profit)
143.000
ขาย
10
16.10.2019 14:49:11
1480.75
1492.56
0.00
0.00
กำไร
-11 810.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 14:49:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1480.75
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 810.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขายที่
10
15.10.2019 18:46:24
1505.00
1492.31
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 18:46:24
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1505.00
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
25.09.2019 19:18:53
1506.31
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-14 000.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2019 19:18:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1506.31
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14 000.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
16
18.09.2019 13:08:36
1502.25
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-15 904.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 13:08:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1502.25
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-15 904.00 USD
ปริมาณที่เทรด
16
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
12.09.2019 15:51:31
1518.26
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-25 950.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 15:51:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1518.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-25 950.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
12.09.2019 15:42:14
1522.06
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-29 750.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 15:42:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1522.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-29 750.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 17:08:34
1524.73
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-6 484.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 17:08:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1524.73
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6 484.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 16:33:54
1538.17
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-9 172.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 16:33:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1538.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 172.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 15:01:47
1544.50
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-10 438.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 15:01:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1544.50
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10 438.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 13:00:19
1541.43
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-9 824.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 13:00:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1541.43
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 824.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 10:46:10
1544.48
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-10 434.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 10:46:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1544.48
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10 434.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
05.09.2019 10:11:01
1549.94
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-11 526.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2019 10:11:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1549.94
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-11 526.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
04.09.2019 09:08:38
1540.63
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-9 664.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 09:08:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1540.63
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 664.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
04.09.2019 05:02:01
1541.86
1492.31
0.00
0.00
กำไร
-9 910.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 05:02:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1541.86
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 910.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1492.56
0.00
0.00
กำไร
-40 600.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 07:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1451.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-40 600.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1492.56
0.00
0.00
กำไร
-87 780.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 10:59:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1404.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-87 780.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1492.56
0.00
1300.00
กำไร
-10 204.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2019 17:40:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1390.52
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10 204.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1492.56
0.00
1300.00
กำไร
-22 914.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 05:09:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1377.99
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-22 914.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
9
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1492.56
0.00
1300.00
กำไร
-125 451.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 09:26:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1353.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-125 451.00 USD
ปริมาณที่เทรด
9
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
8
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1492.56
0.00
1300.00
กำไร
-116 528.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 06:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1346.90
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-116 528.00 USD
ปริมาณที่เทรด
8
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
4
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1492.56
0.00
1280.00
กำไร
-81 800.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1288.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-81 800.00 USD
ปริมาณที่เทรด
4
ราคาปัจจุบัน
1492.56
รับกำไร (Take profit)
1280.00