โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
5
23.08.2019 05:58:56
1495.55
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-240.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.08.2019 05:58:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1495.55
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-240.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
22.08.2019 19:21:51
1498.86
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-1 895.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 19:21:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1498.86
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 895.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
22.08.2019 16:58:06
1502.61
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-3 770.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2019 16:58:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1502.61
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3 770.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
21.08.2019 21:28:34
1504.51
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-4 720.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 21:28:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1504.51
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-4 720.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
21.08.2019 21:15:07
1507.18
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-6 055.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.08.2019 21:15:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1507.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-6 055.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
13.08.2019 16:59:18
1486.18
1495.33
0.00
0.00
กำไร
-9 150.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 16:59:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1486.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-9 150.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 14:46:09
1527.26
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-32 190.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 14:46:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1527.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-32 190.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 13:45:17
1530.26
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-35 190.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 13:45:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1530.26
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-35 190.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
13.08.2019 13:07:14
1533.59
1495.07
0.00
0.00
กำไร
-38 520.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2019 13:07:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1533.59
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-38 520.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
07.08.2019 08:41:34
1481.45
1495.33
0.00
0.00
กำไร
-13 880.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2019 08:41:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1481.45
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-13 880.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
05.08.2019 18:21:34
1459.58
1495.07
0.00
0.00
กำไร
35 490.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 18:21:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1459.58
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
35 490.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
10
05.08.2019 18:11:47
1456.73
1495.07
0.00
0.00
กำไร
38 340.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 18:11:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1456.73
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
38 340.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
05.08.2019 07:01:40
1451.96
1495.33
0.00
0.00
กำไร
-43 370.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2019 07:01:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1451.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-43 370.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
10
01.08.2019 10:59:16
1404.78
1495.33
0.00
0.00
กำไร
-90 550.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2019 10:59:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1404.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-90 550.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
8
31.07.2019 21:57:35
1419.18
1495.07
0.00
0.00
กำไร
60 712.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 21:57:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1419.18
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
60 712.00 USD
ปริมาณที่เทรด
8
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5
31.07.2019 08:38:59
1430.64
1495.07
0.00
0.00
กำไร
32 215.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2019 08:38:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1430.64
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
32 215.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
9
23.07.2019 04:31:30
1418.13
1495.07
0.00
0.00
กำไร
69 246.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2019 04:31:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1418.13
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
69 246.00 USD
ปริมาณที่เทรด
9
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
1
09.07.2019 17:40:38
1390.52
1495.33
0.00
1300.00
กำไร
-10 481.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2019 17:40:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1390.52
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10 481.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ซื้อ
10
28.06.2019 08:39:07
1417.13
1495.07
0.00
0.00
กำไร
77 940.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2019 08:39:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1417.13
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
77 940.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
9
28.06.2019 08:36:43
1419.78
1495.07
0.00
0.00
กำไร
67 761.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.06.2019 08:36:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1419.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
67 761.00 USD
ปริมาณที่เทรด
9
ราคาปัจจุบัน
1495.07
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
2
20.06.2019 05:09:47
1377.99
1495.33
0.00
1300.00
กำไร
-23 468.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 05:09:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1377.99
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-23 468.00 USD
ปริมาณที่เทรด
2
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
10
14.06.2019 09:26:01
1353.17
1495.33
0.00
1300.00
กำไร
-142 160.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 09:26:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1353.17
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-142 160.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
10
14.06.2019 06:00:01
1346.90
1495.33
0.00
1300.00
กำไร
-148 430.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2019 06:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1346.90
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-148 430.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
10
13.06.2019 19:52:05
1339.66
1495.33
0.00
1300.00
กำไร
-155 670.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2019 19:52:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1339.66
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-155 670.00 USD
ปริมาณที่เทรด
10
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1300.00
ขาย
5
30.05.2019 20:42:03
1288.06
1495.33
0.00
1280.00
กำไร
-103 635.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1288.06
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-103 635.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1280.00
ขาย
5
30.05.2019 20:03:11
1286.89
1495.33
0.00
1280.00
กำไร
-104 220.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2019 20:03:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1286.89
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-104 220.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
1495.33
รับกำไร (Take profit)
1280.00