โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1
18.12.2019 18:26:15
146.93
141.65
80.00
170.00
กำไร
-5.53 USD
#DIS
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2019 18:26:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
146.93
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
80.00
กำไร
-5.53 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
141.65
รับกำไร (Take profit)
170.00