โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.03
21.10.2019 20:06:07
0.63968
0.64192
0.64700
0.62950
กำไร
-7.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 20:06:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63968
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.64700
กำไร
-7.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.64192
รับกำไร (Take profit)
0.62950
ขาย
0.03
21.10.2019 14:02:24
0.68752
0.68495
0.69150
0.67750
กำไร
7.37 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2019 14:02:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68752
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69150
กำไร
7.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.68495
รับกำไร (Take profit)
0.67750