โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.11
01.07.2020 16:33:19
1773.13
1768.73
0.00
0.00
กำไร
-53.07 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:33:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1773.13
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-53.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1768.73
รับกำไร (Take profit)
0.00