โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
16.08.2019 09:24:02
79.793
80.162
82.793
79.643
กำไร
-3.73 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:24:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
79.793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
82.793
กำไร
-3.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
80.162
รับกำไร (Take profit)
79.643
ซื้อ
0.01
16.08.2019 09:01:37
0.90352
0.89914
0.87352
0.90502
กำไร
-3.51 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 09:01:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90352
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.87352
กำไร
-3.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.89914
รับกำไร (Take profit)
0.90502
ซื้อ
0.01
16.08.2019 08:42:02
0.91711
0.91315
0.88711
0.92199
กำไร
-5.06 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 08:42:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91711
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.88711
กำไร
-5.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91315
รับกำไร (Take profit)
0.92199
ขาย
0.01
16.08.2019 08:40:03
1.21032
1.21453
1.24032
1.20700
กำไร
-4.29 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 08:40:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21032
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.24032
กำไร
-4.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21453
รับกำไร (Take profit)
1.20700
ขาย
0.01
16.08.2019 08:37:09
1.18454
1.18871
1.21454
1.18304
กำไร
-4.53 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 08:37:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18454
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.21454
กำไร
-4.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18871
รับกำไร (Take profit)
1.18304
ขาย
0.01
16.08.2019 08:34:06
128.434
129.210
131.434
127.960
กำไร
-7.57 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.08.2019 08:34:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.434
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
131.434
กำไร
-7.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.210
รับกำไร (Take profit)
127.960
ขาย
0.01
15.08.2019 09:38:51
1.20667
1.21453
1.23667
1.20700
กำไร
-7.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 09:38:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20667
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.23667
กำไร
-7.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21453
รับกำไร (Take profit)
1.20700
ซื้อ
0.01
15.08.2019 09:38:43
0.92387
0.91315
0.89387
0.92199
กำไร
-13.32 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 09:38:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92387
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.89387
กำไร
-13.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91315
รับกำไร (Take profit)
0.92199
ขาย
0.01
15.08.2019 09:37:56
71.930
72.086
74.930
71.476
กำไร
-1.87 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 09:37:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.930
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
74.930
กำไร
-1.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.086
รับกำไร (Take profit)
71.476
ขาย
0.01
15.08.2019 09:23:06
127.786
129.210
130.786
127.960
กำไร
-13.75 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 09:23:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.786
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
130.786
กำไร
-13.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.210
รับกำไร (Take profit)
127.960
ขาย
0.01
14.08.2019 22:03:25
71.533
72.086
74.533
71.476
กำไร
-5.90 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 22:03:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.533
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
74.533
กำไร
-5.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.086
รับกำไร (Take profit)
71.476
ขาย
0.01
14.08.2019 20:24:49
71.416
72.086
74.416
71.476
กำไร
-7.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 20:24:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.416
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
74.416
กำไร
-7.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
72.086
รับกำไร (Take profit)
71.476
ซื้อ
0.01
14.08.2019 09:05:55
1.09009
1.08526
1.06009
1.09159
กำไร
-5.10 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 09:05:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09009
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06009
กำไร
-5.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08526
รับกำไร (Take profit)
1.09159
ซื้อ
0.01
14.08.2019 03:08:47
119.010
117.971
116.010
119.160
กำไร
-10.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 03:08:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.010
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
116.010
กำไร
-10.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
117.971
รับกำไร (Take profit)
119.160