โหมดทดลองเดโม่
ขายที่
0.02
18.09.2019 06:34:51
1.10831
1.10353
1.11455
1.09967
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 06:34:51
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.10831
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.11455
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.10353
รับกำไร (Take profit)
1.09967
ขายที่
0.01
18.09.2019 03:47:41
1.25618
1.24728
1.27188
1.20086
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 03:47:41
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.25618
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.27188
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24728
รับกำไร (Take profit)
1.20086
ขาย
0.02
16.09.2019 07:36:02
134.406
134.562
136.735
130.930
กำไร
-4.01 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 07:36:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
134.406
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
136.735
กำไร
-4.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
134.562
รับกำไร (Take profit)
130.930
ขาย
0.01
13.09.2019 09:47:54
1.22339
1.24301
1.25339
1.21439
กำไร
-20.30 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:47:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22339
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.25339
กำไร
-20.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24301
รับกำไร (Take profit)
1.21439
ซื้อ
0.01
13.09.2019 09:43:34
0.89538
0.88472
0.86538
0.90065
กำไร
-13.79 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:43:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89538
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.86538
กำไร
-13.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88472
รับกำไร (Take profit)
0.90065
ขาย
0.01
13.09.2019 09:05:49
1.23586
1.24734
1.26586
1.22485
กำไร
-11.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:05:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.26586
กำไร
-11.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24734
รับกำไร (Take profit)
1.22485
ซื้อ
0.01
13.09.2019 07:36:49
0.89621
0.88472
0.86621
0.90065
กำไร
-14.82 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 07:36:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89621
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.86621
กำไร
-14.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88472
รับกำไร (Take profit)
0.90065
ขาย
0.01
13.09.2019 07:06:28
133.528
134.562
136.528
133.378
กำไร
-10.21 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 07:06:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.528
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
136.528
กำไร
-10.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
134.562
รับกำไร (Take profit)
133.378
ขาย
0.01
13.09.2019 07:03:49
1.23437
1.24734
1.26437
1.22485
กำไร
-13.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 07:03:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23437
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.26437
กำไร
-13.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24734
รับกำไร (Take profit)
1.22485
ขาย
0.01
13.09.2019 06:46:55
1.22192
1.24301
1.25192
1.21439
กำไร
-21.78 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 06:46:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.22192
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.25192
กำไร
-21.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24301
รับกำไร (Take profit)
1.21439
ซื้อที่
0.02
13.09.2019 06:19:23
71.942
73.248
69.778
76.597
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 06:19:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
71.942
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
69.778
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
73.248
รับกำไร (Take profit)
76.597
ขายที่
0.02
13.09.2019 03:28:57
108.631
107.874
109.557
106.608
กำไร
0.00 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 03:28:57
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
108.631
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
109.557
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
107.874
รับกำไร (Take profit)
106.608
ขาย
0.02
12.09.2019 17:10:56
107.975
107.875
108.901
105.936
กำไร
-0.10 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 17:10:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
107.975
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
108.901
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
107.875
รับกำไร (Take profit)
105.936
ขาย
0.03
11.09.2019 22:25:05
73.948
73.248
75.284
69.855
กำไร
15.97 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 22:25:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
73.948
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
75.284
กำไร
15.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
73.248
รับกำไร (Take profit)
69.855
ขาย
0.02
10.09.2019 03:33:31
0.99233
0.99655
0.99917
0.97929
กำไร
-11.65 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 03:33:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.99233
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.99917
กำไร
-11.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.99655
รับกำไร (Take profit)
0.97929
ซื้อที่
0.01
09.09.2019 06:42:34
1.22144
1.24734
1.21486
1.25210
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 06:42:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.22144
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.21486
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24734
รับกำไร (Take profit)
1.25210
ขาย
0.01
04.09.2019 23:40:31
0.98122
0.99655
1.01122
0.97702
กำไร
-17.83 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 23:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98122
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.01122
กำไร
-17.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.99655
รับกำไร (Take profit)
0.97702
ขาย
0.02
04.09.2019 21:20:04
117.323
119.056
120.323
118.000
กำไร
-32.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 21:20:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
117.323
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
120.323
กำไร
-32.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
119.056
รับกำไร (Take profit)
118.000
ซื้อ
0.01
04.09.2019 09:12:52
0.90587
0.88472
0.87587
0.90065
กำไร
-27.40 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 09:12:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90587
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.87587
กำไร
-27.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88472
รับกำไร (Take profit)
0.90065
ขาย
0.01
04.09.2019 09:10:58
79.673
81.177
82.673
79.523
กำไร
-15.15 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 09:10:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
79.673
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
82.673
กำไร
-15.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
81.177
รับกำไร (Take profit)
79.523
ขาย
0.01
28.08.2019 22:37:49
71.528
73.248
74.528
71.378
กำไร
-18.53 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.08.2019 22:37:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.528
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
74.528
กำไร
-18.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.248
รับกำไร (Take profit)
71.378
ซื้อ
0.01
26.08.2019 20:09:56
1.10989
1.10353
1.07989
1.11310
กำไร
-10.66 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 20:09:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10989
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.07989
กำไร
-10.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10353
รับกำไร (Take profit)
1.11310
ขาย
0.01
26.08.2019 20:09:56
0.98069
0.99655
1.01069
0.97702
กำไร
-19.61 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 20:09:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98069
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.01069
กำไร
-19.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.99655
รับกำไร (Take profit)
0.97702
ซื้อ
0.01
26.08.2019 09:58:08
1.11331
1.10353
1.08331
1.11310
กำไร
-14.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 09:58:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11331
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08331
กำไร
-14.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10353
รับกำไร (Take profit)
1.11310
ขาย
0.01
26.08.2019 03:05:37
0.97365
0.99655
1.00365
0.97702
กำไร
-26.68 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 03:05:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97365
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.00365
กำไร
-26.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.99655
รับกำไร (Take profit)
0.97702