ซื้อ
0.11
25.10.2021 17:35:09
1807.54
1807.82
0.00
1808.65
กำไร
0.03 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 17:35:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1807.54
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1807.82
รับกำไร (Take profit)
1808.65
ซื้อ
0.05
25.10.2021 16:01:31
1.15961
1.16091
0.00000
0.00000
กำไร
0.07 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 16:01:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15961
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.16091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
25.10.2021 16:00:41
1.37487
1.37653
0.00000
1.38228
กำไร
0.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 16:00:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37487
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.37653
รับกำไร (Take profit)
1.38228
ขาย
0.05
25.10.2021 12:04:44
1803.06
1808.37
0.00
0.00
กำไร
-0.27 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 12:04:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1803.06
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1808.37
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.05
20.10.2021 04:09:51
1770.98
1808.37
0.00
0.00
กำไร
-1.87 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2021 04:09:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1770.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.87 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1808.37
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.89
14.10.2021 14:49:31
1.37126
1.37679
0.00000
1.36751
กำไร
-4.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 14:49:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.92 USD
ปริมาณเทรด
0.89
ราคาปัจจุบัน
1.37679
รับกำไร (Take profit)
1.36751
ขาย
0.05
13.10.2021 17:12:33
23.067
24.562
0.000
22.067
กำไร
-3.74 USD
XAGUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 17:12:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
23.067
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.74 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
24.562
รับกำไร (Take profit)
22.067
ซื้อ
1
17.09.2021 12:13:29
1.17794
1.16091
0.00000
1.17900
กำไร
-17.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 12:13:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17794
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.03 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.16091
รับกำไร (Take profit)
1.17900