ซื้อ
0.01
11.06.2021 17:24:25
0.71300
0.71401
0.00000
0.72227
กำไร
1.01 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:24:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71401
รับกำไร (Take profit)
0.72227
ซื้อ
0.01
11.06.2021 16:44:03
0.71500
0.71401
0.00000
0.72235
กำไร
-0.99 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:44:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.99 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71401
รับกำไร (Take profit)
0.72235
ซื้อ
0.01
11.06.2021 14:14:04
0.71754
0.71401
0.00000
0.72223
กำไร
-3.53 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:14:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71754
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.53 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71401
รับกำไร (Take profit)
0.72223
ซื้อ
0.01
08.06.2021 13:52:06
0.72090
0.71401
0.00000
0.72223
กำไร
-6.89 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.06.2021 13:52:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71401
รับกำไร (Take profit)
0.72223
ซื้อ
0.01
01.06.2021 17:10:44
0.72619
0.71401
0.00000
0.72231
กำไร
-12.18 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2021 17:10:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72619
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71401
รับกำไร (Take profit)
0.72231
คัดลอก
49.21 USD
14.09.2020 08:22:48
24.67%
282.77%
0.00
0.00
กำไร
22.38 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 08:22:48
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
22.38 USD
ปริมาณเทรด
49.21 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00