โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
5.51
20.09.2019 12:30:29
1.08196
1.08078
0.00000
0.00000
กำไร
-517.12 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:30:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-517.12 USD
ปริมาณที่เทรด
5.51
ราคาปัจจุบัน
1.08078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.51
20.09.2019 12:29:44
1.99776
1.99182
0.00000
0.00000
กำไร
-591.57 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:29:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.99776
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-591.57 USD
ปริมาณที่เทรด
1.51
ราคาปัจจุบัน
1.99182
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 16:24:50
1.07720
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-74.06 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 16:24:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07720
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.44
13.09.2019 12:45:17
1.07476
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-179.58 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 12:45:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07476
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-179.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.44
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 12:33:40
1.94870
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-826.56 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 12:33:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94870
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-826.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:56:28
1.94440
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-904.62 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:56:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94440
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-904.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-1 167.82 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 167.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-990.49 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-990.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:20:51
1.93786
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-776.34 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:20:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93786
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-776.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-790.11 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-790.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.99391
0.00000
0.00000
กำไร
-800.57 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-800.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.99391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 02:24:07
1.07214
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-205.97 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 02:24:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07214
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-205.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
12.09.2019 18:14:17
1.07092
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-233.46 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 18:14:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07092
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-233.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
12.09.2019 18:11:21
1.07084
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-333.30 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 18:11:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07084
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-333.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-316.28 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 10:44:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06953
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-316.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
60.26 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
199.21%
0.00
0.00
กำไร
-37.08 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-37.08 USD
ปริมาณที่เทรด
60.26 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.51
10.09.2019 18:22:36
1.06873
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-400.66 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:22:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-400.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 12:40:13
1.06820
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-417.58 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 12:40:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-417.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.8
10.09.2019 10:34:48
1.06786
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-672.06 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:34:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06786
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-672.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.8
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-191.98 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-191.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-191.98 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-191.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06734
1.08096
0.00000
0.00000
กำไร
-253.06 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-253.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.08096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
24.63 USD
04.09.2019 16:04:08
86.19%
-88.89%
0.00
0.00
กำไร
-70.90 USD
LCFX
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 16:04:08
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-70.90 USD
ปริมาณที่เทรด
24.63 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
252.19 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
524.09%
0.00
0.00
กำไร
519.37 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
519.37 USD
ปริมาณที่เทรด
252.19 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00