โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.1
13.12.2019 18:57:22
1.11338
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-16.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 18:57:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11338
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.12.2019 17:32:25
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-20.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:32:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11374
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.12.2019 17:32:22
1.11378
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-20.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:32:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11378
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.12.2019 17:32:18
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-20.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:32:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11374
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.12.2019 17:32:16
1.11368
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-19.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:32:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11368
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.12.2019 17:32:14
1.11359
1.11169
0.00000
0.00000
กำไร
-19.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:32:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11359
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.11169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
215.51 USD
26.11.2019 15:29:24
146.84%
450.46%
0.00
0.00
กำไร
143.98 USD
GnikAzam
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 15:29:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
143.98 USD
ปริมาณที่เทรด
215.51 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
1.42 USD
20.11.2019 03:46:27
123.53%
-92.18%
0.00
0.00
กำไร
-44.35 USD
FIBOSNRSCALPER
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2019 03:46:27
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-44.35 USD
ปริมาณที่เทรด
1.42 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
2.83 USD
19.11.2019 12:46:42
37.84%
-57.90%
0.00
0.00
กำไร
-44.65 USD
nabila96
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2019 12:46:42
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-44.65 USD
ปริมาณที่เทรด
2.83 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
69.78 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
43.39%
0.00
0.00
กำไร
27.44 USD
Ohlc32
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 07:47:06
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
27.44 USD
ปริมาณที่เทรด
69.78 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
0.00 USD
02.10.2019 03:09:41
196.66%
425.08%
0.00
0.00
กำไร
-69.45 USD
SQD_Trainer
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 03:09:41
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-69.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
117.27 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
29.79%
0.00
0.00
กำไร
24.79 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
24.79 USD
ปริมาณที่เทรด
117.27 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
118.04 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
355.37%
0.00
0.00
กำไร
78.73 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
78.73 USD
ปริมาณที่เทรด
118.04 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
203.61 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
640.88%
0.00
0.00
กำไร
579.50 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
579.50 USD
ปริมาณที่เทรด
203.61 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00