ซื้อที่
0.01
08.03.2021 16:18:37
149.000
150.483
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2021 16:18:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
149.000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.483
รับกำไร (Take profit)
0.000
คัดลอก
10.08 USD
08.03.2021 05:09:31
0.00%
0.98%
0.00
0.00
กำไร
0.08 USD
juara
วันและเวลาเปิดทำการ
08.03.2021 05:09:31
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.08 USD
ปริมาณเทรด
10.08 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
04.03.2021 16:19:30
150.008
150.604
0.000
0.000
กำไร
-5.48 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 16:19:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
150.008
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.604
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
03.03.2021 18:00:02
149.431
150.604
0.000
148.533
กำไร
-10.78 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 18:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
149.431
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.604
รับกำไร (Take profit)
148.533
ขาย
0.01
02.03.2021 15:40:44
148.613
150.604
0.000
148.533
กำไร
-18.29 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2021 15:40:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
148.613
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-18.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.604
รับกำไร (Take profit)
148.533
คัดลอก
195.23 USD
08.02.2021 14:49:09
873.02%
1172.16%
0.00
0.00
กำไร
104.96 USD
SFT
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2021 14:49:09
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
104.96 USD
ปริมาณเทรด
195.23 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
4.03 USD
01.12.2020 16:26:34
157.95%
111.21%
0.00
0.00
กำไร
-5.72 USD
EA HANG JEBAT
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:26:34
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5.72 USD
ปริมาณเทรด
4.03 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
36.85 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
205.55%
0.00
0.00
กำไร
8.80 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 15:22:48
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
8.80 USD
ปริมาณเทรด
36.85 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
28.84 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
308.85%
0.00
0.00
กำไร
10.50 USD
Farhanfx
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 17:14:01
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
10.50 USD
ปริมาณเทรด
28.84 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00