โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:05
1.96465
1.99578
0.00000
0.00000
กำไร
-239.06 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-239.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.99578
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
1.99578
0.00000
0.00000
กำไร
-39.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.99578
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
10.10.2019 21:00:05
1.83995
1.86014
0.00000
0.00000
กำไร
-55.69 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 21:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.83995
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.86014
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
10.10.2019 20:00:09
1.83204
1.86014
0.00000
0.00000
กำไร
-57.90 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 20:00:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.83204
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.86014
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
10.10.2019 19:00:19
1.82908
1.86014
0.00000
0.00000
กำไร
-42.63 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 19:00:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.82908
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.86014
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.10.2019 18:00:08
1.81751
1.86014
0.00000
0.00000
กำไร
-29.18 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 18:00:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.81751
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.86014
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
1.99578
0.00000
0.00000
กำไร
-362.83 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-362.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.99578
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.10.2019 17:43:40
1.07044
1.07298
0.00000
0.00000
กำไร
-92.27 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:43:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07044
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07298
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.10.2019 15:00:07
1.80919
1.86014
0.00000
0.00000
กำไร
-34.83 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 15:00:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.80919
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.86014
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.10.2019 12:00:17
1.10172
1.10356
0.00000
1.09832
กำไร
-1.94 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 12:00:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10172
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10356
รับกำไร (Take profit)
1.09832
ขาย
0.01
10.10.2019 08:00:05
1.09862
1.10356
0.00000
1.09832
กำไร
-5.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 08:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09862
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10356
รับกำไร (Take profit)
1.09832
ขาย
0.01
09.10.2019 20:35:49
1.09794
1.10356
0.00000
1.09832
กำไร
-5.72 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2019 20:35:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09794
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10356
รับกำไร (Take profit)
1.09832
ซื้อ
0.35
04.10.2019 15:29:28
1510.14
1485.25
0.00
1520.14
กำไร
-878.15 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:29:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1510.14
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-878.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1485.25
รับกำไร (Take profit)
1520.14
คัดลอก
90.79 USD
02.10.2019 03:09:41
196.66%
232.02%
0.00
0.00
กำไร
0.88 USD
SQD_Trainer
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 03:09:41
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.88 USD
ปริมาณที่เทรด
90.79 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
109.36 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
19.61%
0.00
0.00
กำไร
11.70 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
11.70 USD
ปริมาณที่เทรด
109.36 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5.51
20.09.2019 12:30:29
1.08196
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-3 321.34 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:30:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 321.34 USD
ปริมาณที่เทรด
5.51
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.51
20.09.2019 12:29:44
1.99776
1.99550
0.00000
0.00000
กำไร
-246.38 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:29:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.99776
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-246.38 USD
ปริมาณที่เทรด
1.51
ราคาปัจจุบัน
1.99550
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
1.99591
0.00000
0.00000
กำไร
-1 227.32 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 227.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.99591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
1.99591
0.00000
0.00000
กำไร
-1 039.01 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 039.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.99591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
1.99591
0.00000
0.00000
กำไร
-827.38 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-827.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.99591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.99591
0.00000
0.00000
กำไร
-837.97 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-837.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.99591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-96.59 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 10:44:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06953
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-96.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
149.86 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
521.58%
0.00
0.00
กำไร
74.09 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
74.09 USD
ปริมาณที่เทรด
149.86 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.51
10.09.2019 18:22:36
1.06873
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-140.41 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:22:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-140.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 12:40:13
1.06820
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-157.53 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 12:40:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-157.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-79.94 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-79.94 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06734
1.07276
0.00000
0.00000
กำไร
-105.37 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.07276
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
0.00 USD
04.09.2019 16:04:08
86.19%
-100.00%
0.00
0.00
กำไร
742.93 USD
LCFX
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2019 16:04:08
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
742.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
287.77 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
603.36%
0.00
0.00
กำไร
554.95 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
554.95 USD
ปริมาณที่เทรด
287.77 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00