ขาย
0.32
23.10.2020 20:23:20
1.18549
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 20:23:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18549
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ขาย
0.16
23.10.2020 17:58:47
1.18340
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:58:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18340
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.50 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ขาย
0.08
23.10.2020 10:30:13
1.18138
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.41 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:30:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18138
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ซื้อ
0.29
23.10.2020 07:00:26
1.83701
1.82352
0.00000
1.84000
กำไร
-2.79 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 07:00:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.83701
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.79 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.82352
รับกำไร (Take profit)
1.84000
ซื้อ
0.01
21.10.2020 20:21:49
1.18703
1.18581
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:21:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18703
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18581
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
20.10.2020 12:20:43
1.17925
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.29 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 12:20:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17925
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ขาย
0.02
20.10.2020 10:46:06
1.17724
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.19 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.10.2020 10:46:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17724
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ขาย
0.01
19.10.2020 12:30:06
1.17522
1.18650
0.00000
1.17362
กำไร
-0.11 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 12:30:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17522
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
1.17362
ขาย
0.29
19.10.2020 11:12:31
1.83000
1.82996
0.00000
1.82000
กำไร
0.01 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 11:12:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.83000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.82996
รับกำไร (Take profit)
1.82000
ขาย
0.01
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 09:58:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17033
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
19.10.2020 09:58:01
1.17033
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 09:58:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17033
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 05:04:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17092
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.47 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.10.2020 05:04:02
1.17092
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 05:04:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17092
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
0.25 USD
19.10.2020 00:26:10
3846.66%
-98.68%
0.00
0.00
กำไร
-49.75 USD
LanTandus
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2020 00:26:10
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-49.75 USD
ปริมาณเทรด
0.25 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.02
16.10.2020 11:58:00
1.17039
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 11:58:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17039
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
16.10.2020 05:15:00
1.07094
1.07283
0.00000
1.06710
กำไร
-0.02 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2020 05:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07094
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07283
รับกำไร (Take profit)
1.06710
ขาย
0.01
15.10.2020 20:54:02
1.16984
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.17 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2020 20:54:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16984
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
31.30 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
648.57%
0.00
0.00
กำไร
-17.71 USD
benxfx
วันและเวลาเปิดทำการ
05.10.2020 05:54:41
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-17.71 USD
ปริมาณเทรด
31.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
29.09.2020 11:56:58
1.16817
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.18 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2020 11:56:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16817
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.44 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 17:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
28.09.2020 17:51:00
1.16475
1.18650
0.00000
0.00000
กำไร
-0.65 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 17:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.65 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18650
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.09.2020 10:12:02
122.568
124.312
0.000
122.368
กำไร
-0.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 10:12:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
122.568
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.33 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
124.312
รับกำไร (Take profit)
122.368
ซื้อ
0.01
22.09.2020 13:48:03
0.66840
0.66809
0.00000
0.67100
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 13:48:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66840
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66809
รับกำไร (Take profit)
0.67100
ซื้อ
0.01
15.09.2020 15:38:04
1.18853
1.18581
0.00000
0.00000
กำไร
-0.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 15:38:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18853
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18581
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
15.09.2020 14:23:03
1.19001
1.18581
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 14:23:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19001
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18581
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
15.09.2020 07:53:01
1.18956
1.18581
0.00000
0.00000
กำไร
-0.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 07:53:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18956
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18581
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
12.81 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
63.42%
0.00
0.00
กำไร
3.28 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 15:22:48
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.28 USD
ปริมาณเทรด
12.81 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
44.27 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
219.59%
0.00
0.00
กำไร
-5.10 USD
Farhanfx
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2020 17:14:01
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5.10 USD
ปริมาณเทรด
44.27 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
3.21 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
147.14%
0.00
0.00
กำไร
-2.17 USD
SabilillahFX
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 22:18:45
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.17 USD
ปริมาณเทรด
3.21 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
153.36 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
301.52%
0.00
0.00
กำไร
304.72 USD
SFT
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 01:54:28
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
304.72 USD
ปริมาณเทรด
153.36 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00