โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
16.01.2020 18:53:41
110.155
110.190
0.000
0.000
กำไร
-0.32 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 18:53:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.155
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
16.01.2020 18:25:02
110.164
110.190
0.000
0.000
กำไร
-0.24 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 18:25:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.164
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
14.01.2020 02:11:45
76.000
75.736
0.000
0.000
กำไร
11.98 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 02:11:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
76.000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
11.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
75.736
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
14.01.2020 01:58:37
110.016
110.190
0.000
0.000
กำไร
-1.58 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 01:58:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.016
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
13.01.2020 15:53:46
109.829
110.190
0.000
0.000
กำไร
-3.28 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 15:53:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.829
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
13.01.2020 11:10:04
109.854
110.190
0.000
0.000
กำไร
-3.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 11:10:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.854
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
13.01.2020 10:04:20
109.625
110.190
0.000
0.000
กำไร
-5.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 10:04:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.625
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขายที่
0.05
13.01.2020 07:21:34
76.500
75.686
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 07:21:34
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
76.500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
75.686
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
10.01.2020 15:39:09
75.500
75.736
0.000
0.000
กำไร
-10.71 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 15:39:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
75.500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
75.736
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
09.01.2020 13:26:44
109.424
110.190
0.000
0.000
กำไร
-34.76 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 13:26:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.424
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-34.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
09.01.2020 09:13:29
121.443
122.185
0.000
0.000
กำไร
-6.74 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 09:13:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.443
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
122.185
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
09.01.2020 01:27:59
74.912
75.736
0.000
0.000
กำไร
-37.39 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 01:27:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
74.912
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
75.736
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
09.01.2020 01:27:36
109.079
110.190
0.000
0.000
กำไร
-50.41 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 01:27:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.079
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-50.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.01.2020 14:04:06
108.709
110.190
0.000
0.000
กำไร
-67.20 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 14:04:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.709
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-67.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.01.2020 09:17:34
108.404
110.190
0.000
0.000
กำไร
-81.04 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 09:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.404
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-81.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
110.190
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
08.01.2020 09:17:06
74.490
75.736
0.000
0.000
กำไร
-56.54 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2020 09:17:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
74.490
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-56.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
75.736
รับกำไร (Take profit)
0.000
คัดลอก
81.84 USD
26.11.2019 15:29:24
146.84%
-63.75%
0.00
0.00
กำไร
17.15 USD
GnikAzam
วันและเวลาเปิดทำการ
26.11.2019 15:29:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
17.15 USD
ปริมาณที่เทรด
81.84 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
109.71 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
87.90%
0.00
0.00
กำไร
73.82 USD
Ohlc32
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 07:47:06
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
73.82 USD
ปริมาณที่เทรด
109.71 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
124.52 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
21.10%
0.00
0.00
กำไร
35.82 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
35.82 USD
ปริมาณที่เทรด
124.52 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
190.65 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
824.61%
0.00
0.00
กำไร
278.52 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
278.52 USD
ปริมาณที่เทรด
190.65 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
0.00 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
กำไร
381.72 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
381.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00