โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
29.05.2020 18:12:16
1.53410
1.53038
0.00000
1.52549
กำไร
2.70 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 18:12:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.53410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.52549
ขาย
0.01
29.05.2020 17:58:03
119.828
119.832
0.000
117.528
กำไร
-0.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 17:58:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.828
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
29.05.2020 16:49:13
119.519
119.832
0.000
117.528
กำไร
-2.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 16:49:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.519
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
29.05.2020 16:35:20
1.70107
1.70229
0.00000
1.69292
กำไร
-0.88 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 16:35:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.70107
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.70229
รับกำไร (Take profit)
1.69292
ขาย
0.01
29.05.2020 15:36:05
1.53101
1.53038
0.00000
1.52549
กำไร
0.46 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 15:36:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.53101
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.52549
ขาย
0.01
29.05.2020 04:02:01
1.52708
1.53038
0.00000
1.51934
กำไร
-2.39 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2020 04:02:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.52708
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.51934
ขาย
0.01
28.05.2020 19:00:03
119.162
119.832
0.000
117.528
กำไร
-6.21 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 19:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.162
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
28.05.2020 18:13:04
1.52204
1.53038
0.00000
1.51934
กำไร
-6.05 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 18:13:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.52204
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.51934
ขาย
0.01
28.05.2020 17:55:02
1.69567
1.70229
0.00000
1.69292
กำไร
-4.80 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 17:55:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.69567
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.70229
รับกำไร (Take profit)
1.69292
ขาย
0.01
28.05.2020 12:15:04
1.69077
1.70229
0.00000
1.68363
กำไร
-8.36 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2020 12:15:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.69077
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.70229
รับกำไร (Take profit)
1.68363
ขาย
0.01
27.05.2020 18:44:04
1.68517
1.70229
0.00000
1.68363
กำไร
-12.42 USD
GBPCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 18:44:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.68517
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.70229
รับกำไร (Take profit)
1.68363
ขาย
0.01
27.05.2020 17:00:08
1.51683
1.53038
0.00000
1.50866
กำไร
-9.83 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:00:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.51683
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.50866
ขาย
0.01
27.05.2020 14:30:03
118.812
119.832
0.000
117.528
กำไร
-9.45 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 14:30:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
118.812
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
27.05.2020 12:43:03
1.51167
1.53038
0.00000
1.50866
กำไร
-13.58 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 12:43:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.51167
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.53038
รับกำไร (Take profit)
1.50866
คัดลอก
129.76 USD
19.05.2020 02:03:30
29.50%
38.81%
0.00
0.00
กำไร
56.83 USD
ScalpingTiger
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2020 02:03:30
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
56.83 USD
ปริมาณที่เทรด
129.76 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
18.05.2020 18:48:05
117.141
119.832
0.000
117.528
กำไร
-24.94 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:48:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
117.141
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-24.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
18.05.2020 18:24:01
116.926
119.832
0.000
117.528
กำไร
-26.94 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:24:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.926
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-26.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
18.05.2020 18:20:08
116.764
119.832
0.000
117.528
กำไร
-28.44 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 18:20:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.764
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-28.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
ขาย
0.01
18.05.2020 16:42:03
116.622
119.832
0.000
117.528
กำไร
-29.76 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.05.2020 16:42:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
116.622
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-29.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.832
รับกำไร (Take profit)
117.528
คัดลอก
0.00 USD
12.05.2020 03:30:35
33.23%
-72.70%
0.00
0.00
กำไร
20.75 USD
MA
Afifie13
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2020 03:30:35
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
20.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
17.18 USD
08.05.2020 18:33:07
107.19%
66.24%
0.00
0.00
กำไร
9.07 USD
PerangSUCI
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2020 18:33:07
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
9.07 USD
ปริมาณที่เทรด
17.18 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
12.66 USD
24.04.2020 02:56:08
836.18%
932.31%
0.00
0.00
กำไร
4.00 USD
Fifi
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2020 02:56:08
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.00 USD
ปริมาณที่เทรด
12.66 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00