โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.1
03.08.2020 12:10:13
1.17730
1.17693
0.00000
0.00000
กำไร
-0.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 12:10:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17730
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.17693
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
8.27 USD
17.07.2020 00:57:59
104.22%
170.47%
0.00
0.00
กำไร
-0.73 USD
ALQASSAM
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 00:57:59
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.73 USD
ปริมาณที่เทรด
8.27 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
166.34 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
144.61%
0.00
0.00
กำไร
86.85 USD
SFT
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 01:54:28
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
86.85 USD
ปริมาณที่เทรด
166.34 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
8.11 USD
17.06.2020 08:48:47
132.14%
166.94%
0.00
0.00
กำไร
-1.85 USD
Farhanfx
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2020 08:48:47
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.85 USD
ปริมาณที่เทรด
8.11 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00