ขาย
0.01
24.06.2021 17:58:23
33974.57
35187.66
0.00
32974.57
กำไร
-0.12 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 17:58:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
33974.57
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
35187.66
รับกำไร (Take profit)
32974.57
ซื้อ
0.05
17.06.2021 19:42:43
1.19009
1.19385
0.00000
1.20666
กำไร
0.19 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:42:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19009
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19385
รับกำไร (Take profit)
1.20666
ซื้อ
0.05
17.06.2021 19:42:35
1.39025
1.39314
0.00000
1.40622
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:42:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39025
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.39314
รับกำไร (Take profit)
1.40622
ซื้อ
0.05
16.06.2021 21:29:58
1.40290
1.39314
0.00000
1.40608
กำไร
-0.49 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:29:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.40290
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.39314
รับกำไร (Take profit)
1.40608
ซื้อ
0.05
16.06.2021 21:29:39
1.20488
1.19385
0.00000
1.20682
กำไร
-0.55 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:29:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20488
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.19385
รับกำไร (Take profit)
1.20682
คัดลอก
51.19 USD
14.09.2020 08:22:48
24.67%
314.64%
0.00
0.00
กำไร
24.70 USD
GPSrobot
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2020 08:22:48
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
24.70 USD
ปริมาณเทรด
51.19 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00