โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
03.04.2020 20:49:25
2.09201
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.04.2020 20:49:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.09201
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
21.95 USD
31.03.2020 18:17:14
166.24%
171.00%
0.00
0.00
กำไร
2.29 USD
Rotero26
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 18:17:14
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
2.29 USD
ปริมาณที่เทรด
21.95 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.02
31.03.2020 12:52:52
2.07009
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 12:52:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.07009
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
31.03.2020 12:02:46
2.06381
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.34 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 12:02:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.06381
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
31.03.2020 11:57:49
2.06130
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.37 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 11:57:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.06130
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
31.03.2020 11:55:24
2.06013
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.39 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 11:55:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.06013
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
31.03.2020 11:47:42
2.05818
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.41 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 11:47:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.05818
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
31.03.2020 10:43:02
2.05430
2.09311
0.00000
0.00000
กำไร
-0.46 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 10:43:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.05430
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
26.03.2020 09:28:54
0.84664
0.85305
0.00000
0.84200
กำไร
-0.05 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 09:28:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.84664
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85305
รับกำไร (Take profit)
0.84200
ขาย
0.01
26.03.2020 08:06:09
0.84250
0.85305
0.00000
0.84200
กำไร
-0.07 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2020 08:06:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.84250
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85305
รับกำไร (Take profit)
0.84200
คัดลอก
21.44 USD
20.03.2020 10:40:10
9132.70%
11792.37%
0.00
0.00
กำไร
5.25 USD
BuIgar
วันและเวลาเปิดทำการ
20.03.2020 10:40:10
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
5.25 USD
ปริมาณที่เทรด
21.44 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00