โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.36
17.02.2020 20:03:03
143.040
143.106
0.000
0.000
กำไร
-21.61 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 20:03:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
143.040
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-21.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
143.106
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.44
17.02.2020 18:37:09
143.001
143.090
0.000
0.000
กำไร
-35.62 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 18:37:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
143.001
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-35.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.44
ราคาปัจจุบัน
143.090
รับกำไร (Take profit)
0.000
คัดลอก
50.64 USD
16.02.2020 18:38:58
1657.51%
1673.72%
0.00
0.00
กำไร
0.64 USD
Capital.M.T.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.02.2020 18:38:58
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.64 USD
ปริมาณที่เทรด
50.64 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขายที่
0.01
14.02.2020 11:15:36
74.300
73.836
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 11:15:36
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
74.300
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.836
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
12.02.2020 03:06:09
1.69096
1.68204
0.00000
0.00000
กำไร
-5.75 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:06:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.69096
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.68204
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.02.2020 03:05:45
0.62955
0.63209
0.00000
0.00000
กำไร
-2.59 USD
NZDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:05:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.62955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.63209
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.02.2020 20:29:35
109.788
109.945
0.000
0.000
กำไร
-1.43 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 20:29:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.788
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.945
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขายที่
0.05
06.02.2020 13:30:58
110.250
109.923
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 13:30:58
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
110.250
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
109.923
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
04.02.2020 11:27:19
109.034
109.945
0.000
0.000
กำไร
-16.57 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.02.2020 11:27:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.034
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-16.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
109.945
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.05
03.02.2020 16:10:36
1.32437
1.32322
0.00000
0.00000
กำไร
4.35 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 16:10:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32437
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.32322
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
29.01.2020 18:08:19
1.32033
1.32322
0.00000
0.00000
กำไร
-10.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 18:08:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32033
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.32322
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
23.01.2020 16:55:16
75.066
73.836
0.000
0.000
กำไร
-55.95 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 16:55:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
75.066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-55.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
73.836
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขายที่
0.05
13.01.2020 07:21:34
76.500
73.836
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 07:21:34
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
76.500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
73.836
รับกำไร (Take profit)
0.000
คัดลอก
0.00 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
-81.10%
0.00
0.00
กำไร
-29.75 USD
Ohlc32
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 07:47:06
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-29.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
151.24 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
59.29%
0.00
0.00
กำไร
65.30 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
65.30 USD
ปริมาณที่เทรด
151.24 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
7.46 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
51.10%
0.00
0.00
กำไร
106.11 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
106.11 USD
ปริมาณที่เทรด
7.46 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
196.57 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
กำไร
478.29 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
478.29 USD
ปริมาณที่เทรด
196.57 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00