โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
13.11.2019 08:13:01
109.057
109.072
0.000
109.093
กำไร
0.04 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 08:13:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.057
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.072
รับกำไร (Take profit)
109.093
ซื้อ
0.01
13.11.2019 07:32:01
109.089
109.072
0.000
109.093
กำไร
-0.26 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 07:32:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.089
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.072
รับกำไร (Take profit)
109.093
ขาย
0.01
13.11.2019 07:00:11
1.87759
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
0.64 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 07:00:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87759
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
13.11.2019 05:34:24
1457.99
1462.03
0.00
0.00
กำไร
3.84 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1457.99
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1462.03
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
13.11.2019 05:34:22
1.87921
1.87627
0.00000
0.00000
กำไร
-2.21 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.87921
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.87627
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
13.11.2019 05:34:20
1.87910
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
26.81 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87910
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
26.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
13.11.2019 05:34:18
1.87911
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
16.83 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87911
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
16.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
13.11.2019 05:34:15
1.87909
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
10.02 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87909
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
13.11.2019 05:34:14
1.87913
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
6.79 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.11.2019 05:34:13
1.87913
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
5.09 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.11.2019 05:34:11
1.87913
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
3.40 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.11.2019 05:34:10
1.87914
1.87636
0.00000
0.00000
กำไร
1.71 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87914
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.87636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.11.2019 05:00:02
1.10154
1.10132
0.00000
1.10101
กำไร
0.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10154
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.10132
รับกำไร (Take profit)
1.10101
ซื้อ
0.35
13.11.2019 04:29:13
2.00793
2.00644
0.00000
0.00000
กำไร
-40.39 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 04:29:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.00793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-40.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
2.00644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:16
1.07000
1.06936
0.00000
1.08000
กำไร
-31.09 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.06936
รับกำไร (Take profit)
1.08000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:05
1.07550
1.06936
0.00000
1.08000
กำไร
-210.67 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07550
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-210.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.06936
รับกำไร (Take profit)
1.08000
ขาย
0.01
12.11.2019 21:45:01
1.10112
1.10132
0.00000
1.10101
กำไร
-0.30 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 21:45:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10112
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10132
รับกำไร (Take profit)
1.10101
ขาย
0.01
12.11.2019 21:00:04
1.10064
1.10132
0.00000
1.10101
กำไร
-0.78 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.11.2019 21:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10064
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10132
รับกำไร (Take profit)
1.10101
คัดลอก
50.90 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
7.82%
0.00
0.00
กำไร
1.12 USD
Ohlc32
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2019 07:47:06
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1.12 USD
ปริมาณที่เทรด
50.90 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.05
07.11.2019 17:29:56
1480.00
1462.03
0.00
1505.00
กำไร
-90.85 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 17:29:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1480.00
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-90.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1462.03
รับกำไร (Take profit)
1505.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 15:47:32
1495.00
1462.03
0.00
1510.00
กำไร
-364.87 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 15:47:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1495.00
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-364.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1462.03
รับกำไร (Take profit)
1510.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 14:56:27
1499.96
1462.03
0.00
1510.00
กำไร
-419.43 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 14:56:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1499.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-419.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1462.03
รับกำไร (Take profit)
1510.00
ซื้อที่
0.03
01.11.2019 18:00:02
1.11784
1.10132
1.10784
1.21784
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.11.2019 18:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.11784
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.10784
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.10132
รับกำไร (Take profit)
1.21784
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:15
2.03564
2.00644
0.00000
0.00000
กำไร
-585.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-585.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.00644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:36
2.04418
2.00644
0.00000
0.00000
กำไร
-803.91 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04418
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-803.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.00644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.51
15.10.2019 02:51:04
1.93300
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 02:51:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.93300
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:05
1.96465
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-324.15 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-324.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-53.90 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-442.35 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-442.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
8.64 USD
02.10.2019 03:09:41
196.66%
206.79%
0.00
0.00
กำไร
-69.97 USD
SQD_Trainer
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2019 03:09:41
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-69.97 USD
ปริมาณที่เทรด
8.64 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
121.00 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
36.13%
0.00
0.00
กำไร
26.47 USD
RGB
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2019 04:11:24
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
26.47 USD
ปริมาณที่เทรด
121.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-1 485.03 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 485.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-1 247.15 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 247.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-985.69 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-985.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.00653
0.00000
0.00000
กำไร
-996.39 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-996.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.00653
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
207.68 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
735.63%
0.00
0.00
กำไร
161.06 USD
bkhe31
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 06:33:40
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
161.06 USD
ปริมาณที่เทรด
207.68 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.06941
0.00000
1.06534
กำไร
-33.56 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.06941
รับกำไร (Take profit)
1.06534
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06734
1.06941
0.00000
1.06534
กำไร
-44.23 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.06941
รับกำไร (Take profit)
1.06534
คัดลอก
392.58 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
926.88%
0.00
0.00
กำไร
659.79 USD
MoneSTER_KSM
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2018 17:45:51
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
659.79 USD
ปริมาณที่เทรด
392.58 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00