โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
09.12.2019 08:38:52
0.83982
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
2.53 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 08:38:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.83982
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
09.12.2019 08:37:28
1.92723
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
0.42 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 08:37:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.92723
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
09.12.2019 07:05:40
1.92424
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-1.62 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2019 07:05:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.92424
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.12.2019 17:13:16
1.92119
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-3.70 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 17:13:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.92119
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.12.2019 17:04:16
0.84264
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-1.18 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 17:04:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84264
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.12.2019 14:58:01
0.84370
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-2.57 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 14:58:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.12.2019 03:30:45
1.91638
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-6.98 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 03:30:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.91638
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 17:17:04
0.84598
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-5.57 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:17:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84598
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 14:39:33
0.84660
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-6.38 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 14:39:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84660
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 14:06:09
0.84716
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-7.12 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 14:06:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84716
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 13:54:24
0.84774
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-7.88 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 13:54:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84774
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.12.2019 12:28:07
1.91043
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-11.04 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 12:28:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.91043
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 11:25:49
0.84846
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-8.83 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:25:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84846
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 11:03:51
0.84886
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-9.35 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:03:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84886
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.12.2019 11:03:35
1.91432
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-8.39 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 11:03:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.91432
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.12.2019 10:24:09
1.91293
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-9.34 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:24:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.91293
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 10:18:27
0.85020
0.84190
0.00000
0.00000
กำไร
-11.11 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:18:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.85020
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.84190
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.12.2019 10:17:45
1.91190
1.92632
0.00000
0.00000
กำไร
-10.04 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 10:17:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.91190
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92632
รับกำไร (Take profit)
0.00000