โหมดทดลองเดโม่
ซื้อที่
0.01
27.02.2020 20:52:39
1.28731
1.28894
0.00000
1.28969
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 20:52:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.28731
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28894
รับกำไร (Take profit)
1.28969
ซื้อที่
0.01
27.02.2020 18:32:21
1.28573
1.28894
0.00000
1.28969
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 18:32:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.28573
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.28894
รับกำไร (Take profit)
1.28969
คัดลอก
2 426.12 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
42.71%
0.00
0.00
กำไร
34.69 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:34:50
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
34.69 USD
ปริมาณที่เทรด
2 426.12 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00