โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
03.07.2020 16:20:59
1.24626
1.24858
0.00000
0.00000
กำไร
-2.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.07.2020 16:20:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
02.07.2020 16:03:04
1.25218
1.24821
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.07.2020 16:03:04
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.25218
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24821
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
01.07.2020 17:08:22
1.24374
1.24858
0.00000
1.24018
กำไร
-4.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 17:08:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24374
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
1.24018
ขาย
0.01
01.07.2020 16:07:11
1.24238
1.24858
0.00000
1.24006
กำไร
-6.30 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 16:07:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24238
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
1.24006
คัดลอก
7.00 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
42.41%
0.00
0.00
กำไร
-2 552.76 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:34:50
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 552.76 USD
ปริมาณที่เทรด
7.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00