โหมดทดลองเดโม่
คัดลอก
7.00 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
32.28%
0.00
0.00
กำไร
-2 552.76 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:34:50
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2 552.76 USD
ปริมาณที่เทรด
7.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00