โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
19.02.2020 15:31:36
1.06195
1.06319
0.00000
1.06402
กำไร
1.06 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 15:31:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06195
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
1.06402
ซื้อที่
0.01
19.02.2020 13:56:19
1.06066
1.06321
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 13:56:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06066
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06321
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
18.02.2020 01:27:41
1.06271
1.06319
0.00000
0.00000
กำไร
0.29 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 01:27:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06271
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.02.2020 17:55:41
1.06336
1.06319
0.00000
1.06498
กำไร
-0.37 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:55:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06336
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
1.06498
ซื้อ
0.01
17.02.2020 17:05:29
1.06395
1.06319
0.00000
1.06508
กำไร
-0.97 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:05:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06395
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
1.06508
ซื้อ
0.01
12.02.2020 03:12:11
1.06487
1.06319
0.00000
1.06576
กำไร
-1.91 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:12:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06487
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
1.06576
ซื้อ
0.01
12.02.2020 03:04:33
1.06526
1.06319
0.00000
1.06580
กำไร
-2.30 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:04:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06526
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06319
รับกำไร (Take profit)
1.06580
คัดลอก
2 206.90 USD
05.02.2020 15:12:35
22.80%
22.33%
0.00
0.00
กำไร
170.45 USD
AMS_Turbo
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 15:12:35
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
170.45 USD
ปริมาณที่เทรด
2 206.90 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00