คัดลอก
68.04 USD
15.04.2021 16:34:37
231.24%
225.37%
0.00
0.00
กำไร
-1.96 USD
SUCCESSTRADE
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 16:34:37
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.96 USD
ปริมาณเทรด
68.04 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
09.03.2021 04:34:19
1.26699
1.25456
0.00000
1.29533
กำไร
-10.85 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.03.2021 04:34:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26699
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25456
รับกำไร (Take profit)
1.29533