ขาย
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.29530
0.00000
1.27248
กำไร
-0.50 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 11:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.50 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.29530
รับกำไร (Take profit)
1.27248
ขาย
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.16499
0.00000
1.14683
กำไร
4.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16499
รับกำไร (Take profit)
1.14683
ขายที่
0.01
29.10.2020 00:22:33
1.17700
1.16437
0.00000
1.15488
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.10.2020 00:22:33
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.17700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16437
รับกำไร (Take profit)
1.15488
ขาย
0.01
21.10.2020 15:31:11
1.30900
1.29530
0.00000
1.25856
กำไร
13.70 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 15:31:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
13.70 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.29530
รับกำไร (Take profit)
1.25856
ขาย
0.02
14.10.2020 14:38:49
1.29841
1.29530
0.00000
1.26842
กำไร
6.22 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2020 14:38:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29841
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.22 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29530
รับกำไร (Take profit)
1.26842
ขาย
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.29530
0.00000
1.24171
กำไร
-10.60 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 13:39:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.29530
รับกำไร (Take profit)
1.24171
ขาย
0.01
30.09.2020 10:02:08
1.17400
1.16499
0.00000
1.14600
กำไร
9.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 10:02:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16499
รับกำไร (Take profit)
1.14600
ขายที่
0.01
30.09.2020 07:17:25
0.91600
0.89895
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 07:17:25
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.91600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.89895
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.01
30.09.2020 03:52:56
125.480
121.848
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 03:52:56
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
125.480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
121.848
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขายที่
0.01
23.09.2020 13:44:48
1.19220
1.16437
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2020 13:44:48
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.19220
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16437
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.09.2020 15:46:29
0.89800
0.89955
0.00000
0.87763
กำไร
-2.01 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2020 15:46:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.89955
รับกำไร (Take profit)
0.87763
ขาย
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.16499
0.00000
1.11800
กำไร
-21.72 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:22:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14327
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16499
รับกำไร (Take profit)
1.11800
ขาย
0.01
01.07.2020 12:44:32
1.73740
1.76162
0.00000
0.00000
กำไร
-16.02 USD
EURNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2020 12:44:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.73740
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.76162
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
121.924
0.000
116.906
กำไร
-11.69 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-11.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
121.924
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.16499
0.00000
0.00000
กำไร
-39.39 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16499
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.16499
0.00000
1.08800
กำไร
-51.78 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16499
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ขาย
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.89955
0.00000
0.84500
กำไร
-31.54 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 09:27:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87520
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.89955
รับกำไร (Take profit)
0.84500
ขาย
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.06320
0.00000
1.01394
กำไร
-5.43 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2020 09:23:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06320
รับกำไร (Take profit)
1.01394