ขายที่
0.01
15.01.2021 18:09:33
0.77400
0.77010
0.00000
0.70800
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2021 18:09:33
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.77400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77010
รับกำไร (Take profit)
0.70800
ขาย
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
125.463
0.000
120.630
กำไร
12.87 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 11:28:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
12.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.463
รับกำไร (Take profit)
120.630
ขาย
0.02
07.01.2021 09:02:39
1.35950
1.35954
0.00000
1.30869
กำไร
-0.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 09:02:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
1.30869
ขาย
0.02
07.01.2021 08:16:13
1.23150
1.20768
0.00000
1.14320
กำไร
47.64 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 08:16:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
47.64 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.14320
ขาย
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
125.463
0.000
120.700
กำไร
15.41 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 08:02:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.064
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
15.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.463
รับกำไร (Take profit)
120.700
ขาย
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.35954
0.00000
1.28026
กำไร
-29.34 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.12.2020 00:00:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33020
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.34 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
1.28026
ขาย
0.01
25.11.2020 10:13:03
1.19220
1.20768
0.00000
0.00000
กำไร
-15.48 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 10:13:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19220
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
125.463
0.000
122.390
กำไร
-21.30 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 13:45:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
123.250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-21.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.463
รับกำไร (Take profit)
122.390
ขาย
0.01
06.11.2020 12:50:02
1.18700
1.20768
0.00000
1.15313
กำไร
-20.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 12:50:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.15313
ขาย
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.35954
0.00000
0.00000
กำไร
-108.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 12:27:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-108.88 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.20768
0.00000
1.15488
กำไร
-30.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.15488
ขาย
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.35954
0.00000
1.26850
กำไร
-98.48 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 01:17:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31030
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.48 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
1.26850
ขาย
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.35954
0.00000
1.27248
กำไร
-64.74 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 11:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.74 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
1.27248
ขาย
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.20768
0.00000
1.14683
กำไร
-38.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.14683
ขาย
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.35954
0.00000
1.24171
กำไร
-74.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 13:39:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.84 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35954
รับกำไร (Take profit)
1.24171
ขาย
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.20768
0.00000
1.11800
กำไร
-64.41 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:22:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14327
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.11800
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
125.463
0.000
116.906
กำไร
-45.84 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-45.84 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.463
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.20768
0.00000
0.00000
กำไร
-82.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-82.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.20768
0.00000
1.08800
กำไร
-94.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-94.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20768
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ขาย
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.88890
0.00000
0.84500
กำไร
-18.63 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2020 09:27:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.87520
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.63 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.88890
รับกำไร (Take profit)
0.84500