ขาย
0.01
03.08.2021 10:50:00
1.39180
1.39382
0.00000
0.00000
กำไร
-2.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2021 10:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39180
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
26.07.2021 16:30:56
1.38000
1.39382
0.00000
1.35000
กำไร
-13.82 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 16:30:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.82 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
1.35000
ขาย
0.01
23.07.2021 02:56:22
151.670
151.623
0.000
146.000
กำไร
0.43 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 02:56:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
151.670
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.623
รับกำไร (Take profit)
146.000
ขายที่
0.01
22.07.2021 12:20:00
130.700
129.360
0.000
126.400
กำไร
0.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 12:20:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
130.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.360
รับกำไร (Take profit)
126.400
ขาย
0.01
01.07.2021 18:35:17
132.227
129.333
0.000
128.180
กำไร
26.61 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2021 18:35:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.227
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
26.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
128.180
ขาย
0.01
23.04.2021 22:24:52
1.20950
1.18904
0.00000
1.16770
กำไร
20.46 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2021 22:24:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
20.46 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.16770
ขาย
0.01
31.03.2021 16:26:03
152.510
151.623
0.000
146.770
กำไร
8.15 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 16:26:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
152.510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
8.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.623
รับกำไร (Take profit)
146.770
ขาย
0.01
26.03.2021 15:33:11
129.370
129.333
0.000
128.220
กำไร
0.34 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.03.2021 15:33:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.370
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.34 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
128.220
ขาย
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
151.623
0.000
134.119
กำไร
-67.32 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.02.2021 18:34:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
144.300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-67.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
151.623
รับกำไร (Take profit)
134.119
ขาย
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
129.333
0.000
124.780
กำไร
-26.23 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:59:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-26.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
129.333
0.000
124.780
กำไร
-23.28 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2021 11:28:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-23.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
129.333
0.000
124.780
กำไร
-20.86 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2021 08:02:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.064
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-20.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
124.780
ขาย
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.39382
0.00000
1.30510
กำไร
-63.62 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.12.2020 00:00:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33020
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
1.30510
ขาย
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
129.333
0.000
122.390
กำไร
-55.92 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 13:45:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
123.250
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-55.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
122.390
ขาย
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.39382
0.00000
0.00000
กำไร
-177.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 12:27:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-177.44 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.18904
0.00000
1.16770
กำไร
-12.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 11:28:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.16770
ขาย
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.39382
0.00000
1.26850
กำไร
-167.04 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 01:17:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31030
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-167.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
1.26850
ขาย
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.39382
0.00000
1.27248
กำไร
-99.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 11:31:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
1.27248
ขาย
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.18904
0.00000
1.16770
กำไร
-20.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.10.2020 05:24:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.16770
ขาย
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.39382
0.00000
1.24171
กำไร
-109.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 13:39:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-109.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39382
รับกำไร (Take profit)
1.24171
ขาย
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.18904
0.00000
1.11800
กำไร
-45.77 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2020 16:22:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14327
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.11800
ขาย
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
129.333
0.000
116.906
กำไร
-79.36 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 05:24:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.700
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-79.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
129.333
รับกำไร (Take profit)
116.906
ขาย
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.18904
0.00000
1.11320
กำไร
-63.44 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2020 17:23:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.11320
ขาย
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.18904
0.00000
1.08800
กำไร
-75.83 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.06.2020 11:29:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11321
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-75.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18904
รับกำไร (Take profit)
1.08800