ขาย
0.01
28.07.2021 21:12:01
1.18006
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-7.48 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:12:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18006
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:11:56
1.17973
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-7.81 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:11:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17973
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:11:39
1.17951
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-8.03 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:11:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17951
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:11:29
1.17925
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-8.29 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:11:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17925
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.29 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:10:52
1.17903
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-8.51 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:10:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.51 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:09:56
1.17879
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-8.75 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:09:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17879
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.75 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:08:25
1.17856
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-8.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:08:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17856
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.98 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:08:03
1.17824
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-9.30 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:08:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17824
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
28.07.2021 21:08:00
1.17810
1.18744
0.00000
1.17873
กำไร
-9.44 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2021 21:08:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17810
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18744
รับกำไร (Take profit)
1.17873
ขาย
0.01
21.07.2021 16:00:50
1.36372
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-32.57 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 16:00:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36372
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:40:05
1.36346
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-32.83 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:40:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36346
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:35:27
1.36319
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.10 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:35:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36319
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ซื้อ
0.01
21.07.2021 15:35:25
0.86324
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-18.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:35:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86324
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ขาย
0.01
21.07.2021 15:33:44
1.36302
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.27 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:33:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ซื้อ
0.01
21.07.2021 15:33:22
0.86343
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-18.27 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:33:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86343
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ขาย
0.01
21.07.2021 15:30:52
1.36289
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:30:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36289
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:26:16
1.36264
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.65 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:26:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36264
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.65 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:25:35
1.36253
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.76 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:25:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36253
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:24:57
1.36235
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-33.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:24:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36235
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ขาย
0.01
21.07.2021 15:24:01
1.36210
1.39619
0.00000
1.36258
กำไร
-34.19 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:24:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36210
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39619
รับกำไร (Take profit)
1.36258
ซื้อ
0.01
21.07.2021 15:07:42
0.86363
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-18.55 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:07:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86363
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 15:00:31
0.86383
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-18.82 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:00:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86383
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.82 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 15:00:15
0.86404
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-19.12 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 15:00:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86404
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 14:59:47
0.86426
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-19.43 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:59:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86426
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 14:58:15
0.86445
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-19.69 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:58:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86445
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 14:52:48
0.86468
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-20.01 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:52:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86468
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ซื้อ
0.01
21.07.2021 14:51:01
0.86484
0.85049
0.00000
0.86439
กำไร
-20.24 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 14:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.85049
รับกำไร (Take profit)
0.86439
ขาย
0.01
21.07.2021 11:23:33
0.73084
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-8.48 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:23:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.73084
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 11:20:51
0.73063
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-8.69 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 11:20:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.73063
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:52:27
0.73043
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-8.89 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:52:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.73043
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:48:33
0.73018
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-9.14 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:48:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.73018
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:42:45
0.72998
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-9.34 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:42:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72998
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.34 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:42:04
0.72979
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-9.53 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:42:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.53 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:25:29
0.72955
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-9.77 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:25:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72955
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:19:57
0.72930
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-10.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:19:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72930
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ขาย
0.01
21.07.2021 10:11:01
0.72909
0.73922
0.00000
0.72968
กำไร
-10.23 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.07.2021 10:11:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72909
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73922
รับกำไร (Take profit)
0.72968
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:36:45
0.77578
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-36.68 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:36:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77578
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:29:53
0.77593
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-36.83 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:29:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77593
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.83 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:29:11
1.41563
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-19.57 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:29:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41563
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:27:58
1.41580
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-19.74 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:27:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41580
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.74 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:27:40
1.41600
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-19.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:27:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:27:35
0.77612
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-37.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:27:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77612
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:14:36
1.41625
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-20.19 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:14:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41625
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:09:07
0.77634
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-37.24 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:09:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77634
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:08:34
1.41652
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-20.46 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:08:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41652
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.46 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:00:12
0.77654
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-37.44 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:00:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77654
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:57:59
0.77672
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-37.62 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:57:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77672
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:57:23
1.41674
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-20.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:57:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:55:33
0.77690
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-37.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:55:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77690
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.80 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:54:27
1.41695
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-20.89 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:54:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41695
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:54:23
0.77710
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-38.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:54:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77710
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:52:46
1.41720
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-21.14 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:52:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41720
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:51:01
0.77729
0.73920
0.00000
0.77682
กำไร
-38.19 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77729
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.73920
รับกำไร (Take profit)
0.77682
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:51:01
1.41740
1.39616
0.00000
1.41680
กำไร
-21.34 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41740
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.34 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39616
รับกำไร (Take profit)
1.41680
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:50:29
1.21872
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-31.39 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:50:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21872
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:45:51
1.21887
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-31.54 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:45:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:44:07
1.21911
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-31.78 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:44:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21911
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:38:12
1.21931
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-31.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:38:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.98 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:34:34
1.21950
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-32.17 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:34:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:31:14
1.21983
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-32.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:31:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21983
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.50 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:22:08
1.22005
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-32.72 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:22:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22005
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:21:13
1.22026
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-32.93 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:21:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22026
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
0.01
09.06.2021 17:17:00
1.22045
1.18743
0.00000
1.21987
กำไร
-33.12 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 17:17:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.22045
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18743
รับกำไร (Take profit)
1.21987
ซื้อ
2.52
02.06.2021 07:59:55
0.72470
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-6 504.12 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:59:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6 504.12 USD
ปริมาณเทรด
2.52
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
1.66
02.06.2021 07:58:42
0.72495
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-4 325.96 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:58:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72495
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4 325.96 USD
ปริมาณเทรด
1.66
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
1.09
02.06.2021 07:51:52
0.72511
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-2 857.98 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:51:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72511
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 857.98 USD
ปริมาณเทรด
1.09
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 07:27:04
0.72532
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-26.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:27:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72532
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 07:18:35
0.72551
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-26.62 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:18:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72551
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 07:12:31
0.72574
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-26.85 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:12:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72574
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 07:06:31
0.72596
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-27.07 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 07:06:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72596
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 06:27:31
0.72617
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-27.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 06:27:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72617
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 06:22:31
0.72636
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-27.47 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 06:22:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72636
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 05:57:59
0.72657
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-27.68 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 05:57:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72657
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 05:46:47
0.72677
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-27.88 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 05:46:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72677
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519
ซื้อ
0.01
02.06.2021 05:25:01
0.72697
0.69899
0.00000
0.72519
กำไร
-28.08 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.06.2021 05:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72697
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.69899
รับกำไร (Take profit)
0.72519