ขาย
0.01
05.03.2021 00:01:03
0.86112
0.86173
0.89112
0.85632
กำไร
-1.05 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 00:01:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.86112
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89112
กำไร
-1.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86173
รับกำไร (Take profit)
0.85632
ขายที่
0.01
05.03.2021 00:01:03
0.86412
0.86111
0.89412
0.85932
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
05.03.2021 00:01:03
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.86412
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89412
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86111
รับกำไร (Take profit)
0.85932
ซื้อ
0.06
04.03.2021 20:56:33
1.38871
1.38945
1.35871
1.39371
กำไร
3.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:56:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38871
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.35871
กำไร
3.84 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.38945
รับกำไร (Take profit)
1.39371
ซื้อที่
0.15
04.03.2021 20:56:33
1.38571
1.38940
1.35571
1.39071
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:56:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.38571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.35571
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.38940
รับกำไร (Take profit)
1.39071
ขาย
0.01
04.03.2021 20:51:00
1.38960
1.39005
1.41960
1.38460
กำไร
-0.55 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:51:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38960
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.41960
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39005
รับกำไร (Take profit)
1.38460
ขายที่
0.01
04.03.2021 20:51:00
1.39260
1.38939
1.42260
1.38760
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:51:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.39260
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42260
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38939
รับกำไร (Take profit)
1.38760
ซื้อ
0.02
04.03.2021 20:11:29
1.39171
1.38945
1.36171
1.39371
กำไร
-4.72 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:11:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39171
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36171
กำไร
-4.72 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.38945
รับกำไร (Take profit)
1.39371
ซื้อที่
0.13
04.03.2021 20:10:04
0.71687
0.71880
0.68687
0.72177
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:10:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.71687
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68687
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.71880
รับกำไร (Take profit)
0.72177
ซื้อ
0.07
04.03.2021 20:10:03
0.71987
0.71864
0.68987
0.72477
กำไร
-9.31 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:10:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71987
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68987
กำไร
-9.31 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.71864
รับกำไร (Take profit)
0.72477
ขายที่
0.01
04.03.2021 20:00:03
0.72433
0.71872
0.75433
0.71943
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:00:03
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.72433
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75433
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71872
รับกำไร (Take profit)
0.71943
ขาย
0.01
04.03.2021 20:00:00
0.72133
0.71922
0.75133
0.71643
กำไร
2.01 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 20:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72133
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75133
กำไร
2.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71922
รับกำไร (Take profit)
0.71643
ซื้อ
0.01
04.03.2021 19:38:02
1.39471
1.38945
1.36471
1.39371
กำไร
-5.36 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 19:38:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39471
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36471
กำไร
-5.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38945
รับกำไร (Take profit)
1.39371
ซื้อที่
0.03
04.03.2021 16:33:03
0.85807
0.86179
0.82807
0.86287
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 16:33:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.85807
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.82807
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.86179
รับกำไร (Take profit)
0.86287
ซื้อ
0.01
04.03.2021 16:33:02
0.86107
0.86139
0.83107
0.86587
กำไร
0.25 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 16:33:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86107
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83107
กำไร
0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86139
รับกำไร (Take profit)
0.86587
ซื้อ
0.01
04.03.2021 16:32:00
1.39771
1.38945
1.36771
1.39371
กำไร
-8.36 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 16:32:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39771
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36771
กำไร
-8.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.38945
รับกำไร (Take profit)
1.39371
ซื้อ
0.03
04.03.2021 01:24:17
0.72287
0.71864
0.69287
0.72477
กำไร
-12.99 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.03.2021 01:24:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72287
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.69287
กำไร
-12.99 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.71864
รับกำไร (Take profit)
0.72477
ซื้อ
0.02
02.03.2021 20:00:08
0.72587
0.71864
0.69587
0.72477
กำไร
-14.66 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2021 20:00:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72587
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.69587
กำไร
-14.66 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71864
รับกำไร (Take profit)
0.72477
ซื้อ
0.02
02.03.2021 18:54:01
0.72887
0.71864
0.69887
0.72477
กำไร
-20.66 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.03.2021 18:54:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.69887
กำไร
-20.66 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71864
รับกำไร (Take profit)
0.72477
ซื้อ
0.01
01.03.2021 03:22:56
0.86407
0.86139
0.83407
0.86587
กำไร
-3.92 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2021 03:22:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86407
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83407
กำไร
-3.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86139
รับกำไร (Take profit)
0.86587
ซื้อ
0.01
01.03.2021 00:02:39
0.86707
0.86139
0.83707
0.86587
กำไร
-8.09 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2021 00:02:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86707
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83707
กำไร
-8.09 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86139
รับกำไร (Take profit)
0.86587