ซื้อที่
0.12
30.11.2020 17:49:48
1.32893
1.33451
1.29893
1.33393
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 17:49:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.32893
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.29893
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.33451
รับกำไร (Take profit)
1.33393
ซื้อ
0.05
30.11.2020 17:49:47
1.33193
1.33643
1.30193
1.33693
กำไร
22.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 17:49:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33193
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.30193
กำไร
22.00 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.33643
รับกำไร (Take profit)
1.33693
ซื้อ
0.02
30.11.2020 17:31:52
1.33493
1.33643
1.30493
1.33693
กำไร
2.80 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 17:31:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33493
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.30493
กำไร
2.80 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33643
รับกำไร (Take profit)
1.33693
ซื้อ
0.02
30.11.2020 16:09:00
1.33793
1.33643
1.30793
1.33693
กำไร
-3.20 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 16:09:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33793
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.30793
กำไร
-3.20 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33643
รับกำไร (Take profit)
1.33693
ขาย
0.02
30.11.2020 13:38:53
1.33608
1.33645
1.36608
1.33108
กำไร
-0.94 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 13:38:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33608
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36608
กำไร
-0.94 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33645
รับกำไร (Take profit)
1.33108
ขายที่
0.06
30.11.2020 13:38:53
1.33908
1.33445
1.36908
1.33408
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 13:38:53
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.33908
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36908
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.33445
รับกำไร (Take profit)
1.33408
ขาย
0.01
30.11.2020 01:25:17
1.33308
1.33645
1.36308
1.33108
กำไร
-3.47 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 01:25:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33308
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36308
กำไร
-3.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.33645
รับกำไร (Take profit)
1.33108
ขาย
0.01
27.11.2020 18:48:00
1.33008
1.33645
1.36008
1.33108
กำไร
-6.47 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 18:48:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33008
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36008
กำไร
-6.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.33645
รับกำไร (Take profit)
1.33108