โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
13.12.2019 19:41:24
1.11138
1.11179
1.08137
1.11767
กำไร
0.31 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 19:41:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11138
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08137
กำไร
0.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11179
รับกำไร (Take profit)
1.11767
ซื้อ
0.01
13.12.2019 18:01:10
1.04237
1.04198
1.01237
1.04761
กำไร
-0.46 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 18:01:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04237
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.01237
กำไร
-0.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04198
รับกำไร (Take profit)
1.04761
ขาย
0.01
13.12.2019 17:58:23
1.04274
1.04476
1.07273
1.03749
กำไร
-1.54 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:58:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04274
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.07273
กำไร
-1.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04476
รับกำไร (Take profit)
1.03749
ขาย
0.01
13.12.2019 17:54:33
1.09398
1.09451
1.12398
1.08766
กำไร
-0.74 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:54:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09398
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.12398
กำไร
-0.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
1.08766
ขาย
0.01
13.12.2019 17:08:56
1.11320
1.11214
1.14325
1.10695
กำไร
0.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:08:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11320
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.14325
กำไร
0.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11214
รับกำไร (Take profit)
1.10695
ขาย
0.01
13.12.2019 17:02:46
0.69033
0.68816
0.72035
0.68594
กำไร
2.07 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 17:02:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69033
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.72035
กำไร
2.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68816
รับกำไร (Take profit)
0.68594
ซื้อ
0.01
13.12.2019 16:56:25
1.11509
1.11179
1.08137
1.11767
กำไร
-3.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 16:56:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11509
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08137
กำไร
-3.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11179
รับกำไร (Take profit)
1.11767
ขาย
0.01
13.12.2019 16:23:40
0.68765
0.68816
0.72035
0.68594
กำไร
-0.61 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 16:23:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.72035
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68816
รับกำไร (Take profit)
0.68594
ซื้อ
0.01
13.12.2019 16:23:25
0.68848
0.68716
0.65850
0.69291
กำไร
-1.42 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 16:23:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68848
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65850
กำไร
-1.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68716
รับกำไร (Take profit)
0.69291
ขาย
0.01
13.12.2019 10:00:00
0.98208
0.98421
1.01208
0.97576
กำไร
-2.26 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 10:00:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98208
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.01208
กำไร
-2.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.98421
รับกำไร (Take profit)
0.97576
ซื้อ
0.01
13.12.2019 09:57:27
1.09607
1.09354
1.06607
1.10239
กำไร
-2.77 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 09:57:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09607
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06607
กำไร
-2.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09354
รับกำไร (Take profit)
1.10239
ซื้อ
0.01
13.12.2019 09:55:36
1.09967
1.09354
1.06607
1.10239
กำไร
-6.43 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 09:55:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06607
กำไร
-6.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09354
รับกำไร (Take profit)
1.10239
ซื้อ
0.01
13.12.2019 02:31:46
0.69120
0.68716
0.65850
0.69291
กำไร
-4.14 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 02:31:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69120
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65850
กำไร
-4.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68716
รับกำไร (Take profit)
0.69291
ซื้อ
0.01
13.12.2019 01:15:57
1.31555
1.31658
1.28557
1.32375
กำไร
0.68 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 01:15:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31555
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.28557
กำไร
0.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31658
รับกำไร (Take profit)
1.32375
ซื้อ
0.01
13.12.2019 00:30:02
1.10328
1.09354
1.06607
1.10239
กำไร
-10.10 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:30:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10328
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06607
กำไร
-10.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09354
รับกำไร (Take profit)
1.10239
ซื้อ
0.01
13.12.2019 00:27:06
1.11867
1.11179
1.08137
1.11767
กำไร
-6.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:27:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11867
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08137
กำไร
-6.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11179
รับกำไร (Take profit)
1.11767
ซื้อ
0.01
13.12.2019 00:12:43
0.69391
0.68716
0.65850
0.69291
กำไร
-6.85 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:12:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69391
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65850
กำไร
-6.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.68716
รับกำไร (Take profit)
0.69291
ขาย
0.2
13.12.2019 00:08:51
0.66118
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
8.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:08:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66118
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
8.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ซื้อ
0.03
11.12.2019 21:56:04
0.98169
0.98343
0.95164
0.98796
กำไร
5.01 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:56:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.95164
กำไร
5.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.98343
รับกำไร (Take profit)
0.98796
ซื้อ
0.01
11.12.2019 21:53:08
0.65965
0.65927
0.62968
0.66581
กำไร
-0.48 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:53:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65965
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.62968
กำไร
-0.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65927
รับกำไร (Take profit)
0.66581
ขาย
0.01
11.12.2019 20:27:12
1.31807
1.31726
1.34810
1.30999
กำไร
0.51 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 20:27:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31807
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.34810
กำไร
0.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31726
รับกำไร (Take profit)
1.30999
ซื้อ
0.01
11.12.2019 18:16:52
1.32027
1.31658
1.28557
1.32375
กำไร
-2.90 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 18:16:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32027
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.28557
กำไร
-2.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31658
รับกำไร (Take profit)
1.32375
ซื้อ
0.01
11.12.2019 15:05:20
1.04497
1.04198
1.01237
1.04761
กำไร
-2.17 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 15:05:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04497
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.01237
กำไร
-2.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.04198
รับกำไร (Take profit)
1.04761
ซื้อ
0.02
10.12.2019 18:07:56
0.98528
0.98343
0.95164
0.98796
กำไร
-3.96 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 18:07:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98528
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.95164
กำไร
-3.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.98343
รับกำไร (Take profit)
0.98796
ขาย
0.12
06.12.2019 19:23:09
0.65750
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-39.36 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 19:23:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65750
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-39.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ซื้อ
0.01
06.12.2019 16:00:00
1.32496
1.31658
1.28557
1.32375
กำไร
-6.46 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 16:00:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32496
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.28557
กำไร
-6.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31658
รับกำไร (Take profit)
1.32375
ขาย
0.08
05.12.2019 01:12:21
0.65439
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-51.12 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 01:12:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65439
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-51.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ซื้อ
0.01
03.12.2019 12:11:23
0.98890
0.98343
0.95164
0.98796
กำไร
-5.66 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 12:11:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98890
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.95164
กำไร
-5.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.98343
รับกำไร (Take profit)
0.98796
ขาย
0.05
03.12.2019 06:25:34
0.65126
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-47.60 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 06:25:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65126
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-47.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ซื้อ
0.01
02.12.2019 18:03:10
0.99250
0.98343
0.95164
0.98796
กำไร
-9.32 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:03:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99250
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.95164
กำไร
-9.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.98343
รับกำไร (Take profit)
0.98796
ขาย
0.03
02.12.2019 16:10:22
0.64816
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-37.86 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:10:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64816
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-37.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ขาย
0.02
02.12.2019 06:47:13
0.64506
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-31.44 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 06:47:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64506
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-31.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ซื้อ
0.01
22.11.2019 17:43:32
0.99611
0.98343
0.95164
0.98796
กำไร
-12.99 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 17:43:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99611
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.95164
กำไร
-12.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.98343
รับกำไร (Take profit)
0.98796
ขาย
0.01
19.11.2019 15:16:30
0.64196
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-18.82 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2019 15:16:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-18.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ขาย
0.01
13.11.2019 03:00:18
0.63885
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-21.93 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63885
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-21.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500
ขาย
0.01
06.11.2019 19:47:04
0.63604
0.66068
0.69125
0.65500
กำไร
-24.74 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2019 19:47:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63604
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.69125
กำไร
-24.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.66068
รับกำไร (Take profit)
0.65500