โหมดทดลองเดโม่
ขายที่
0.01
23.09.2019 10:34:05
1.10043
1.09882
1.13043
1.09643
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 10:34:05
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.10043
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.13043
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.09643
ขาย
0.01
23.09.2019 10:34:03
1.09743
1.09882
1.12743
1.09343
กำไร
-1.49 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 10:34:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09743
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.12743
กำไร
-1.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.09343
ซื้อที่
0.06
23.09.2019 10:30:09
1.09656
1.09882
1.06656
1.10056
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 10:30:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.09656
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06656
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.10056
ซื้อ
0.02
23.09.2019 10:30:04
1.09956
1.09882
1.06956
1.10356
กำไร
-1.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 10:30:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09956
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.06956
กำไร
-1.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.10356
ขายที่
0.02
23.09.2019 00:03:07
0.62905
0.62805
0.65905
0.62415
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 00:03:07
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.62905
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65905
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.62415
ขาย
0.02
23.09.2019 00:03:06
0.62605
0.62808
0.65605
0.62115
กำไร
-4.26 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2019 00:03:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.62605
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65605
กำไร
-4.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.62808
รับกำไร (Take profit)
0.62115
ขายที่
0.01
20.09.2019 18:30:05
0.68019
0.67706
0.70519
0.67559
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 18:30:05
ลักษณะของการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.68019
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.70519
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67706
รับกำไร (Take profit)
0.67559
ขาย
0.01
20.09.2019 18:30:01
0.67709
0.67707
0.70209
0.67249
กำไร
-0.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 18:30:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67709
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.70209
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67707
รับกำไร (Take profit)
0.67249
ซื้อ
0.01
20.09.2019 14:47:26
1.10256
1.09882
1.07256
1.10356
กำไร
-3.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 14:47:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10256
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.07256
กำไร
-3.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.10356
ซื้อที่
0.22
20.09.2019 13:34:16
0.62423
0.62808
0.59423
0.62923
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 13:34:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.62423
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.59423
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
0.62808
รับกำไร (Take profit)
0.62923
ซื้อ
0.12
20.09.2019 13:34:13
0.62723
0.62805
0.59723
0.63213
กำไร
8.64 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 13:34:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.62723
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.59723
กำไร
8.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213
ซื้อ
0.01
19.09.2019 11:02:01
1.10556
1.09882
1.07556
1.10356
กำไร
-6.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 11:02:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10556
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.07556
กำไร
-6.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09882
รับกำไร (Take profit)
1.10356
ซื้อที่
0.07
19.09.2019 05:40:43
0.67551
0.67707
0.65051
0.68011
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 05:40:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.67551
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65051
กำไร
0.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.67707
รับกำไร (Take profit)
0.68011
ซื้อ
0.03
19.09.2019 05:40:41
0.67861
0.67706
0.65361
0.68321
กำไร
-4.95 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2019 05:40:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67861
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65361
กำไร
-4.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.67706
รับกำไร (Take profit)
0.68321
ซื้อ
0.06
18.09.2019 21:46:43
0.63023
0.62805
0.60023
0.63213
กำไร
-13.68 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 21:46:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63023
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60023
กำไร
-13.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213
ซื้อ
0.01
18.09.2019 21:43:07
0.68171
0.67706
0.65671
0.68321
กำไร
-4.75 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.09.2019 21:43:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68171
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65671
กำไร
-4.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67706
รับกำไร (Take profit)
0.68321
ซื้อ
0.03
17.09.2019 05:01:11
0.63323
0.62805
0.60323
0.63213
กำไร
-15.84 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 05:01:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63323
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60323
กำไร
-15.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213
ซื้อ
0.01
17.09.2019 04:54:51
0.68481
0.67706
0.65981
0.68321
กำไร
-7.85 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2019 04:54:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68481
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.65981
กำไร
-7.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67706
รับกำไร (Take profit)
0.68321
ซื้อ
0.01
16.09.2019 15:46:02
0.63623
0.62805
0.60623
0.63213
กำไร
-8.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2019 15:46:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63623
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60623
กำไร
-8.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213
ซื้อ
0.01
13.09.2019 13:03:21
0.63923
0.62805
0.60923
0.63213
กำไร
-11.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 13:03:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63923
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.60923
กำไร
-11.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213
ซื้อ
0.01
11.09.2019 07:05:01
0.68791
0.67706
0.66291
0.68321
กำไร
-10.95 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 07:05:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68791
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.66291
กำไร
-10.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.67706
รับกำไร (Take profit)
0.68321
ซื้อ
0.01
09.09.2019 00:08:11
0.64223
0.62805
0.61223
0.63213
กำไร
-14.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 00:08:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64223
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.61223
กำไร
-14.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.62805
รับกำไร (Take profit)
0.63213