ขายที่
0.24
07.05.2021 18:44:49
0.78920
0.78611
0.81420
0.78450
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:44:49
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.78920
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.81420
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.78611
รับกำไร (Take profit)
0.78450
ขาย
0.13
07.05.2021 18:44:48
0.78610
0.78414
0.81110
0.78150
กำไร
24.18 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:44:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.78610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.81110
กำไร
24.18 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ซื้อที่
0.01
07.05.2021 18:33:01
0.78208
0.78517
0.75708
0.78668
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:33:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.78208
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75708
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.78517
รับกำไร (Take profit)
0.78668
ซื้อ
0.01
07.05.2021 18:33:00
0.78518
0.78412
0.76018
0.78978
กำไร
-1.16 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:33:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.78518
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.76018
กำไร
-1.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.78412
รับกำไร (Take profit)
0.78978
ขายที่
0.28
07.05.2021 18:14:36
1.40153
1.39853
1.43153
1.39653
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:14:36
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.40153
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.43153
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
1.39853
รับกำไร (Take profit)
1.39653
ขาย
0.15
07.05.2021 18:14:35
1.39853
1.39724
1.42853
1.39353
กำไร
17.85 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 18:14:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39853
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42853
กำไร
17.85 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.39724
รับกำไร (Take profit)
1.39353
ซื้อ
0.01
07.05.2021 17:31:01
1.39693
1.39720
1.36693
1.40193
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:31:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39693
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36693
กำไร
0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39720
รับกำไร (Take profit)
1.40193
ซื้อที่
0.01
07.05.2021 17:31:01
1.39393
1.39692
1.36393
1.39893
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:31:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.39393
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.36393
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39692
รับกำไร (Take profit)
1.39893
ซื้อที่
0.01
07.05.2021 17:23:01
1.21117
1.21415
1.18117
1.21517
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:23:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.21117
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.18117
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21415
รับกำไร (Take profit)
1.21517
ซื้อ
0.01
07.05.2021 17:23:00
1.21417
1.21452
1.18417
1.21817
กำไร
0.25 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:23:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21417
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.18417
กำไร
0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21452
รับกำไร (Take profit)
1.21817
ขายที่
0.12
07.05.2021 15:52:45
0.73027
0.72730
0.76027
0.72537
กำไร
0.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:52:45
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.73027
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.76027
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.72730
รับกำไร (Take profit)
0.72537
ขาย
0.06
07.05.2021 15:52:44
0.72727
0.72764
0.75727
0.72237
กำไร
-2.82 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:52:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72727
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75727
กำไร
-2.82 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.72764
รับกำไร (Take profit)
0.72237
ขาย
0.07
07.05.2021 15:52:44
0.78300
0.78414
0.80800
0.78150
กำไร
-8.68 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:52:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.78300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.80800
กำไร
-8.68 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ขายที่
0.5
07.05.2021 15:51:50
1.21693
1.21394
1.24693
1.21273
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:51:50
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.21693
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.24693
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.21394
รับกำไร (Take profit)
1.21273
ขาย
0.28
07.05.2021 15:51:48
1.21393
1.21454
1.24393
1.20993
กำไร
-19.88 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:51:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21393
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.24393
กำไร
-19.88 USD
ปริมาณเทรด
0.28
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.06
07.05.2021 15:34:01
1.39553
1.39724
1.42553
1.39353
กำไร
-10.86 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:34:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39553
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42553
กำไร
-10.86 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.39724
รับกำไร (Take profit)
1.39353
ขาย
0.15
07.05.2021 15:30:42
1.21093
1.21454
1.24093
1.20993
กำไร
-55.65 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:30:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21093
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.24093
กำไร
-55.65 USD
ปริมาณเทรด
0.15
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.03
07.05.2021 15:30:40
0.77990
0.78414
0.80490
0.78150
กำไร
-13.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 15:30:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77990
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.80490
กำไร
-13.02 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ขาย
0.06
07.05.2021 10:14:53
1.20793
1.21454
1.23793
1.20993
กำไร
-40.26 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:14:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20793
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.23793
กำไร
-40.26 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.02
07.05.2021 10:14:22
1.39253
1.39724
1.42253
1.39353
กำไร
-9.62 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 10:14:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39253
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.42253
กำไร
-9.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.39724
รับกำไร (Take profit)
1.39353
ขาย
0.03
07.05.2021 04:46:48
0.72427
0.72764
0.75427
0.72237
กำไร
-10.41 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 04:46:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72427
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75427
กำไร
-10.41 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.72764
รับกำไร (Take profit)
0.72237
ซื้อที่
0.01
07.05.2021 00:00:04
0.86549
0.86826
0.83549
0.87029
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 00:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.86549
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83549
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86826
รับกำไร (Take profit)
0.87029
ซื้อ
0.01
07.05.2021 00:00:03
0.86849
0.86921
0.83849
0.87329
กำไร
0.80 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 00:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.86849
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.83849
กำไร
0.80 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86921
รับกำไร (Take profit)
0.87329
ขาย
0.01
06.05.2021 17:55:11
0.77680
0.78414
0.80180
0.78150
กำไร
-7.44 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:55:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77680
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.80180
กำไร
-7.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ขาย
0.01
06.05.2021 17:51:21
1.38953
1.39724
1.41953
1.39353
กำไร
-7.81 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:51:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38953
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.41953
กำไร
-7.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39724
รับกำไร (Take profit)
1.39353
ขาย
0.01
06.05.2021 17:20:00
1.38653
1.39724
1.41653
1.39353
กำไร
-10.81 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38653
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.41653
กำไร
-10.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39724
รับกำไร (Take profit)
1.39353
ขาย
0.01
06.05.2021 17:15:46
0.86974
0.86923
0.89974
0.86494
กำไร
0.51 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:15:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.86974
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89974
กำไร
0.51 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86923
รับกำไร (Take profit)
0.86494
ขายที่
0.01
06.05.2021 17:15:46
0.87274
0.86824
0.90274
0.86794
กำไร
0.00 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:15:46
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
0.87274
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.90274
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86824
รับกำไร (Take profit)
0.86794
ขาย
0.02
06.05.2021 12:34:17
1.20493
1.21454
1.23493
1.20993
กำไร
-19.42 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 12:34:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20493
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.23493
กำไร
-19.42 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.01
06.05.2021 08:42:31
0.77370
0.78414
0.79870
0.78150
กำไร
-10.54 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 08:42:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77370
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.79870
กำไร
-10.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ขาย
0.01
06.05.2021 05:50:00
0.77060
0.78414
0.79560
0.78150
กำไร
-13.64 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 05:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77060
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.79560
กำไร
-13.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.78414
รับกำไร (Take profit)
0.78150
ขาย
0.01
05.05.2021 17:50:16
0.72127
0.72764
0.75127
0.72237
กำไร
-6.47 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 17:50:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.72127
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.75127
กำไร
-6.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72764
รับกำไร (Take profit)
0.72237
ขาย
0.01
05.05.2021 13:51:27
1.20193
1.21454
1.23193
1.20993
กำไร
-12.71 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 13:51:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20193
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.23193
กำไร
-12.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.01
05.05.2021 13:20:25
0.71827
0.72764
0.74827
0.72237
กำไร
-9.47 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 13:20:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71827
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74827
กำไร
-9.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72764
รับกำไร (Take profit)
0.72237
ขาย
0.01
05.05.2021 10:09:00
1.19893
1.21454
1.22893
1.20993
กำไร
-15.71 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.05.2021 10:09:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19893
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.22893
กำไร
-15.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21454
รับกำไร (Take profit)
1.20993
ขาย
0.01
04.05.2021 10:33:01
0.71527
0.72764
0.74527
0.72237
กำไร
-12.47 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 10:33:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71527
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.74527
กำไร
-12.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72764
รับกำไร (Take profit)
0.72237
ขาย
0.01
03.05.2021 17:07:00
0.86674
0.86923
0.89674
0.86494
กำไร
-3.68 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2021 17:07:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.86674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.89674
กำไร
-3.68 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.86923
รับกำไร (Take profit)
0.86494