โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.2
23.04.2019 07:54:23
0.71232
0.71109
0.00000
0.00000
กำไร
21.88
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 07:54:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71232
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
21.88 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.71109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
23.04.2019 06:46:10
145.286
145.484
0.000
0.000
กำไร
15.75
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 06:46:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
145.286
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
15.75 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
145.484
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
14.02.2019 16:31:17
141.418
145.545
0.000
0.000
กำไร
-357.64
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2019 16:31:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
141.418
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-357.64 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
145.545
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.2
31.01.2019 06:17:19
0.72695
0.71087
0.00000
0.73400
กำไร
-280.47
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2019 06:17:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72695
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-280.47 EUR
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.71087
รับกำไร (Take profit)
0.73400