ซื้อ
1.1
19.10.2021 10:10:00
132.825
133.251
0.000
0.000
กำไร
4.09 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 10:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.825
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
4.09 USD
ปริมาณเทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
133.251
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
5.22
19.10.2021 09:40:01
1.16526
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
6.63 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.10.2021 09:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.63 USD
ปริมาณเทรด
5.22
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ซื้อ
0.73
18.10.2021 18:00:00
132.546
133.251
0.000
0.000
กำไร
4.50 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.10.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.546
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
4.50 USD
ปริมาณเทรด
0.73
ราคาปัจจุบัน
133.251
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
63.15
15.10.2021 15:35:00
114.340
114.510
0.000
113.536
กำไร
-93.75 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
114.340
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-93.75 USD
ปริมาณเทรด
63.15
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
82.09
15.10.2021 11:10:01
132.581
133.280
0.000
131.867
กำไร
-501.10 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 11:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.581
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-501.10 USD
ปริมาณเทรด
82.09
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
48.58
15.10.2021 09:00:00
114.148
114.510
0.000
113.536
กำไร
-153.58 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 09:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
114.148
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-153.58 USD
ปริมาณเทรด
48.58
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
63.15
15.10.2021 08:20:00
132.380
133.280
0.000
131.867
กำไร
-496.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.380
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-496.33 USD
ปริมาณเทรด
63.15
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
37.37
15.10.2021 07:35:02
113.946
114.510
0.000
113.536
กำไร
-184.06 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 07:35:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.946
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-184.06 USD
ปริมาณเทรด
37.37
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
48.58
15.10.2021 05:00:00
132.137
133.280
0.000
131.867
กำไร
-484.91 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 05:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
132.137
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-484.91 USD
ปริมาณเทรด
48.58
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
37.37
15.10.2021 01:30:00
131.911
133.280
0.000
131.867
กำไร
-446.77 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 01:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.911
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-446.77 USD
ปริมาณเทรด
37.37
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
4.02
14.10.2021 12:15:00
1.16185
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-8.60 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 12:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16185
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.60 USD
ปริมาณเทรด
4.02
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
3.09
14.10.2021 10:05:01
1.16032
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-11.34 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 10:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16032
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.34 USD
ปริมาณเทรด
3.09
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
28.74
14.10.2021 09:40:00
131.696
133.280
0.000
131.867
กำไร
-397.56 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 09:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.696
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-397.56 USD
ปริมาณเทรด
28.74
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
22.11
14.10.2021 03:45:00
131.478
133.280
0.000
131.867
กำไร
-347.94 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 03:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.478
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-347.94 USD
ปริมาณเทรด
22.11
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
2.38
13.10.2021 20:30:01
1.15867
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-12.66 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 20:30:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15867
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.66 USD
ปริมาณเทรด
2.38
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
1.83
13.10.2021 16:40:00
1.15684
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-13.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15684
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.08 USD
ปริมาณเทรด
1.83
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
17.01
13.10.2021 13:05:02
131.292
133.280
0.000
131.867
กำไร
-295.31 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 13:05:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.292
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-295.31 USD
ปริมาณเทรด
17.01
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
1.41
13.10.2021 05:25:06
1.15545
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-12.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 05:25:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15545
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.04 USD
ปริมาณเทรด
1.41
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
1.08
13.10.2021 03:45:02
1.15389
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-10.91 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 03:45:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15389
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.91 USD
ปริมาณเทรด
1.08
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
0.96
12.10.2021 19:55:01
1.15245
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-11.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 19:55:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15245
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.08 USD
ปริมาณเทรด
0.96
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
0.64
12.10.2021 16:00:00
1.15405
1.16399
0.00000
1.15861
กำไร
-6.36 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15405
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.36 USD
ปริมาณเทรด
0.64
ราคาปัจจุบัน
1.16399
รับกำไร (Take profit)
1.15861
ขาย
28.74
12.10.2021 15:40:00
113.763
114.510
0.000
113.536
กำไร
-187.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.763
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-187.48 USD
ปริมาณเทรด
28.74
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
22.11
12.10.2021 03:55:00
113.470
114.510
0.000
113.536
กำไร
-200.81 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 03:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.470
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-200.81 USD
ปริมาณเทรด
22.11
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
16.77
11.10.2021 17:45:00
113.266
114.510
0.000
113.536
กำไร
-182.18 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 17:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.266
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-182.18 USD
ปริมาณเทรด
16.77
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
12.9
11.10.2021 17:20:00
131.079
133.280
0.000
131.867
กำไร
-247.95 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 17:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
131.079
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-247.95 USD
ปริมาณเทรด
12.9
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
12.9
11.10.2021 15:30:00
113.069
114.510
0.000
113.536
กำไร
-162.33 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 15:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.069
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-162.33 USD
ปริมาณเทรด
12.9
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
9.93
11.10.2021 15:30:00
130.820
133.280
0.000
131.867
กำไร
-213.32 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 15:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.820
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-213.32 USD
ปริมาณเทรด
9.93
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
9.93
11.10.2021 11:25:00
112.901
114.510
0.000
113.536
กำไร
-139.53 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 11:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.901
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-139.53 USD
ปริมาณเทรด
9.93
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
7.64
11.10.2021 10:05:00
130.588
133.280
0.000
131.867
กำไร
-179.61 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 10:05:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.588
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-179.61 USD
ปริมาณเทรด
7.64
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
7.64
11.10.2021 06:40:00
112.681
114.510
0.000
113.536
กำไร
-122.03 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.681
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-122.03 USD
ปริมาณเทรด
7.64
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
5.87
11.10.2021 06:20:00
130.319
133.280
0.000
131.867
กำไร
-151.79 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 06:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.319
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-151.79 USD
ปริมาณเทรด
5.87
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
5.87
11.10.2021 05:40:02
112.473
114.510
0.000
113.536
กำไร
-104.42 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 05:40:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.473
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.42 USD
ปริมาณเทรด
5.87
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
4.46
11.10.2021 04:30:00
130.051
133.280
0.000
131.867
กำไร
-125.76 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 04:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.051
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-125.76 USD
ปริมาณเทรด
4.46
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
4.46
11.10.2021 01:20:19
112.264
114.510
0.000
113.536
กำไร
-87.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 01:20:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.264
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-87.48 USD
ปริมาณเทรด
4.46
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
3.43
08.10.2021 21:20:00
129.807
133.280
0.000
131.867
กำไร
-104.03 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 21:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.807
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.03 USD
ปริมาณเทรด
3.43
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
3.43
08.10.2021 18:25:00
112.069
114.510
0.000
113.536
กำไร
-73.12 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 18:25:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.069
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-73.12 USD
ปริมาณเทรด
3.43
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
2.64
08.10.2021 17:35:00
129.577
133.280
0.000
131.867
กำไร
-85.37 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.577
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-85.37 USD
ปริมาณเทรด
2.64
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
2.03
08.10.2021 10:15:00
129.311
133.280
0.000
131.867
กำไร
-70.36 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 10:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.311
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-70.36 USD
ปริมาณเทรด
2.03
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
2.64
08.10.2021 07:10:01
111.869
114.510
0.000
113.536
กำไร
-60.89 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 07:10:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.869
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-60.89 USD
ปริมาณเทรด
2.64
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
1.56
08.10.2021 03:55:00
129.118
133.280
0.000
131.867
กำไร
-56.70 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 03:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.118
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-56.70 USD
ปริมาณเทรด
1.56
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
2.03
08.10.2021 03:40:01
111.721
114.510
0.000
113.536
กำไร
-49.44 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 03:40:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.721
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-49.44 USD
ปริมาณเทรด
2.03
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
1.56
07.10.2021 19:35:03
111.568
114.510
0.000
113.536
กำไร
-40.08 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 19:35:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.568
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.08 USD
ปริมาณเทรด
1.56
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
1.2
07.10.2021 17:50:00
128.952
133.280
0.000
131.867
กำไร
-45.36 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 17:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.952
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-45.36 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
0.92
07.10.2021 04:40:00
128.788
133.280
0.000
131.867
กำไร
-36.09 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.10.2021 04:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.788
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.09 USD
ปริมาณเทรด
0.92
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
1.2
06.10.2021 20:25:04
111.405
114.510
0.000
113.536
กำไร
-32.54 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 20:25:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.405
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-32.54 USD
ปริมาณเทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
0.71
06.10.2021 19:30:00
128.550
133.280
0.000
131.867
กำไร
-29.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 19:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.550
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-29.33 USD
ปริมาณเทรด
0.71
ราคาปัจจุบัน
133.280
รับกำไร (Take profit)
131.867
ขาย
1.05
06.10.2021 17:50:01
111.220
114.510
0.000
113.536
กำไร
-30.17 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 17:50:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.220
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-30.17 USD
ปริมาณเทรด
1.05
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536
ขาย
0.71
06.10.2021 13:35:00
111.413
114.510
0.000
113.536
กำไร
-19.20 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 13:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.413
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-19.20 USD
ปริมาณเทรด
0.71
ราคาปัจจุบัน
114.510
รับกำไร (Take profit)
113.536