ซื้อ
6.18
17.06.2021 21:00:03
110.225
110.217
0.000
110.672
กำไร
-0.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 21:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.225
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.45 USD
ปริมาณเทรด
6.18
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
65.01
17.06.2021 19:30:01
131.058
130.753
0.000
131.992
กำไร
-179.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.058
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-179.90 USD
ปริมาณเทรด
65.01
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
50.4
17.06.2021 19:20:01
131.288
130.753
0.000
131.992
กำไร
-244.64 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.288
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-244.64 USD
ปริมาณเทรด
50.4
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
45.67
17.06.2021 19:20:01
1.19041
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-188.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 19:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19041
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-188.16 USD
ปริมาณเทรด
45.67
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
38.77
17.06.2021 18:25:01
131.503
130.753
0.000
131.992
กำไร
-263.82 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 18:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.503
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-263.82 USD
ปริมาณเทรด
38.77
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
4.72
17.06.2021 17:40:02
110.349
110.217
0.000
110.672
กำไร
-5.65 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.349
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.65 USD
ปริมาณเทรด
4.72
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
34.83
17.06.2021 17:15:01
1.19243
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-213.86 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19243
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-213.86 USD
ปริมาณเทรด
34.83
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
29.59
17.06.2021 17:15:00
131.717
130.753
0.000
131.992
กำไร
-258.81 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.717
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-258.81 USD
ปริมาณเทรด
29.59
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
3.63
17.06.2021 15:55:01
110.525
110.217
0.000
110.672
กำไร
-10.14 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.14 USD
ปริมาณเทรด
3.63
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
22.76
17.06.2021 15:50:00
131.928
130.753
0.000
131.992
กำไร
-242.64 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 15:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.928
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-242.64 USD
ปริมาณเทรด
22.76
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
17.51
17.06.2021 10:35:01
132.163
130.753
0.000
131.992
กำไร
-224.00 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:35:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.163
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-224.00 USD
ปริมาณเทรด
17.51
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
26.79
17.06.2021 10:35:00
1.19462
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-223.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:35:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19462
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-223.16 USD
ปริมาณเทรด
26.79
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
20.61
17.06.2021 10:15:01
1.19630
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-206.31 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19630
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-206.31 USD
ปริมาณเทรด
20.61
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
13.47
17.06.2021 10:15:01
132.380
130.753
0.000
131.992
กำไร
-198.84 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.380
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-198.84 USD
ปริมาณเทรด
13.47
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
10.36
17.06.2021 09:45:02
132.643
130.753
0.000
131.992
กำไร
-177.65 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.643
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-177.65 USD
ปริมาณเทรด
10.36
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
15.85
17.06.2021 09:10:04
1.19827
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-189.88 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 09:10:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19827
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-189.88 USD
ปริมาณเทรด
15.85
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
2.79
17.06.2021 05:00:00
110.663
110.217
0.000
110.672
กำไร
-11.29 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 05:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-11.29 USD
ปริมาณเทรด
2.79
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
2.86
17.06.2021 02:45:00
110.789
110.217
0.000
110.672
กำไร
-14.84 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2021 02:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.789
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-14.84 USD
ปริมาณเทรด
2.86
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
12.2
16.06.2021 23:15:00
1.20017
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-169.34 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 23:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20017
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-169.34 USD
ปริมาณเทรด
12.2
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
1.91
16.06.2021 23:00:00
110.648
110.217
0.000
110.672
กำไร
-7.47 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 23:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.648
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-7.47 USD
ปริมาณเทรด
1.91
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
9.38
16.06.2021 21:45:11
1.20169
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-144.45 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:45:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20169
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-144.45 USD
ปริมาณเทรด
9.38
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
1.27
16.06.2021 21:45:02
110.502
110.217
0.000
110.672
กำไร
-3.28 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:45:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.502
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.28 USD
ปริมาณเทรด
1.27
ราคาปัจจุบัน
110.217
รับกำไร (Take profit)
110.672
ซื้อ
7.97
16.06.2021 21:45:00
132.774
130.753
0.000
131.992
กำไร
-146.14 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.774
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-146.14 USD
ปริมาณเทรด
7.97
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
7.22
16.06.2021 21:40:47
1.20249
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-116.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:40:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20249
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-116.96 USD
ปริมาณเทรด
7.22
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
5.55
16.06.2021 21:20:01
1.20403
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-98.46 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20403
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.46 USD
ปริมาณเทรด
5.55
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
6.13
16.06.2021 21:10:00
132.927
130.753
0.000
131.992
กำไร
-120.91 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.927
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-120.91 USD
ปริมาณเทรด
6.13
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
4.72
16.06.2021 21:05:50
133.050
130.753
0.000
131.992
กำไร
-98.37 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:05:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.050
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-98.37 USD
ปริมาณเทรด
4.72
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
4.27
16.06.2021 21:05:50
1.20514
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-80.49 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:05:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20514
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-80.49 USD
ปริมาณเทรด
4.27
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
3.6
16.06.2021 15:55:01
133.147
130.753
0.000
131.992
กำไร
-78.19 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 15:55:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.147
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-78.19 USD
ปริมาณเทรด
3.6
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
2.77
16.06.2021 14:00:00
133.249
130.753
0.000
131.992
กำไร
-62.73 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 14:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.249
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-62.73 USD
ปริมาณเทรด
2.77
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
2.13
16.06.2021 10:10:00
133.330
130.753
0.000
131.992
กำไร
-49.80 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 10:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.330
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-49.80 USD
ปริมาณเทรด
2.13
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
1.64
16.06.2021 10:00:00
133.491
130.753
0.000
131.992
กำไร
-40.74 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 10:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-40.74 USD
ปริมาณเทรด
1.64
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
1.26
16.06.2021 09:40:01
133.585
130.753
0.000
131.992
กำไร
-32.38 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 09:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
133.585
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-32.38 USD
ปริมาณเทรด
1.26
ราคาปัจจุบัน
130.753
รับกำไร (Take profit)
131.992
ซื้อ
3.26
15.06.2021 14:25:00
1.21130
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-81.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 14:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.53 USD
ปริมาณเทรด
3.26
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
2.5
15.06.2021 12:05:01
1.21241
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-65.30 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21241
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.30 USD
ปริมาณเทรด
2.5
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
1.93
15.06.2021 11:45:00
1.21341
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-52.34 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 11:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21341
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.34 USD
ปริมาณเทรด
1.93
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
1.71
15.06.2021 10:25:01
1.21431
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-47.91 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 10:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21431
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.91 USD
ปริมาณเทรด
1.71
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ซื้อ
1.14
15.06.2021 09:30:01
1.21339
1.18629
0.00000
1.19868
กำไร
-30.89 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.06.2021 09:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21339
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.89 USD
ปริมาณเทรด
1.14
ราคาปัจจุบัน
1.18629
รับกำไร (Take profit)
1.19868
ขาย
36
24.03.2021 01:30:00
128.556
130.856
0.000
128.086
กำไร
-750.99 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.03.2021 01:30:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.556
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-750.99 USD
ปริมาณเทรด
36
ราคาปัจจุบัน
130.856
รับกำไร (Take profit)
128.086