ซื้อ
3.76
17.09.2021 18:50:00
1.17318
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-2.97 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17318
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.97 USD
ปริมาณเทรด
3.76
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
1.12
17.09.2021 18:25:00
109.919
109.927
0.000
110.072
กำไร
0.08 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:25:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.919
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.08 USD
ปริมาณเทรด
1.12
ราคาปัจจุบัน
109.927
รับกำไร (Take profit)
110.072
ซื้อ
1.89
17.09.2021 18:10:00
129.035
128.822
0.000
129.516
กำไร
-3.66 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:10:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.035
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.66 USD
ปริมาณเทรด
1.89
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.516
ขาย
0.66
17.09.2021 18:00:01
129.070
128.976
0.000
0.000
กำไร
0.56 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.070
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.56 USD
ปริมาณเทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
128.976
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.9
17.09.2021 17:20:01
1.17418
1.17279
1.17417
0.00000
กำไร
1.25 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17418
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17417
กำไร
1.25 USD
ปริมาณเทรด
0.9
ราคาปัจจุบัน
1.17279
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
2.9
17.09.2021 17:15:00
1.17490
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-7.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17490
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.28 USD
ปริมาณเทรด
2.9
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
1.45
17.09.2021 16:50:00
129.276
128.822
0.000
129.516
กำไร
-5.99 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.276
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.99 USD
ปริมาณเทรด
1.45
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.516
ซื้อ
1.12
17.09.2021 16:20:01
129.468
128.822
0.000
129.516
กำไร
-6.59 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:20:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.468
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.59 USD
ปริมาณเทรด
1.12
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.516
ขาย
0.6
17.09.2021 16:20:00
1.17609
1.17279
1.17417
0.00000
กำไร
1.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17609
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17417
กำไร
1.98 USD
ปริมาณเทรด
0.6
ราคาปัจจุบัน
1.17279
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
5.38
17.09.2021 16:15:03
110.062
110.015
0.000
109.629
กำไร
2.30 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:15:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.062
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
2.30 USD
ปริมาณเทรด
5.38
ราคาปัจจุบัน
110.015
รับกำไร (Take profit)
109.629
ซื้อ
0.99
17.09.2021 15:05:00
110.034
109.927
0.000
110.072
กำไร
-0.96 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
110.034
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.96 USD
ปริมาณเทรด
0.99
ราคาปัจจุบัน
109.927
รับกำไร (Take profit)
110.072
ซื้อ
0.99
17.09.2021 15:00:01
129.678
128.822
0.000
129.516
กำไร
-7.71 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.678
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-7.71 USD
ปริมาณเทรด
0.99
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.516
ขาย
4.14
17.09.2021 11:45:00
109.957
110.015
0.000
109.629
กำไร
-2.18 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 11:45:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.957
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.18 USD
ปริมาณเทรด
4.14
ราคาปัจจุบัน
110.015
รับกำไร (Take profit)
109.629
ซื้อ
0.66
17.09.2021 10:45:01
129.455
128.822
0.000
129.516
กำไร
-3.80 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 10:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.455
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.80 USD
ปริมาณเทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
128.822
รับกำไร (Take profit)
129.516
ซื้อ
0.66
17.09.2021 04:50:00
109.893
109.927
0.000
110.072
กำไร
0.20 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 04:50:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.893
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
109.927
รับกำไร (Take profit)
110.072
ขาย
3.14
16.09.2021 16:40:00
109.812
110.015
0.000
109.629
กำไร
-5.79 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.812
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.79 USD
ปริมาณเทรด
3.14
ราคาปัจจุบัน
110.015
รับกำไร (Take profit)
109.629
ขาย
2.41
16.09.2021 15:50:00
109.637
110.015
0.000
109.629
กำไร
-8.28 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.637
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-8.28 USD
ปริมาณเทรด
2.41
ราคาปัจจุบัน
110.015
รับกำไร (Take profit)
109.629
ขาย
1.86
16.09.2021 15:35:00
109.527
110.015
0.000
109.629
กำไร
-8.25 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.527
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-8.25 USD
ปริมาณเทรด
1.86
ราคาปัจจุบัน
110.015
รับกำไร (Take profit)
109.629
ซื้อ
2.23
16.09.2021 13:45:00
1.17640
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-8.94 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 13:45:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17640
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.94 USD
ปริมาณเทรด
2.23
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
1.71
16.09.2021 11:15:00
1.17775
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-9.17 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 11:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17775
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.17 USD
ปริมาณเทรด
1.71
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
1.32
16.09.2021 10:00:03
1.17911
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-8.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17911
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.87 USD
ปริมาณเทรด
1.32
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ขาย
1.43
15.09.2021 15:40:00
109.290
110.012
0.000
109.629
กำไร
-9.39 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 15:40:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.290
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.39 USD
ปริมาณเทรด
1.43
ราคาปัจจุบัน
110.012
รับกำไร (Take profit)
109.629
ขาย
1.46
15.09.2021 15:20:00
109.156
110.012
0.000
109.629
กำไร
-11.36 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.156
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-11.36 USD
ปริมาณเทรด
1.46
ราคาปัจจุบัน
110.012
รับกำไร (Take profit)
109.629
ขาย
0.98
15.09.2021 11:50:00
109.316
110.012
0.000
109.629
กำไร
-6.20 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 11:50:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.316
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-6.20 USD
ปริมาณเทรด
0.98
ราคาปัจจุบัน
110.012
รับกำไร (Take profit)
109.629
ขาย
0.65
15.09.2021 09:15:00
109.494
110.012
0.000
109.629
กำไร
-3.06 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2021 09:15:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.494
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.06 USD
ปริมาณเทรด
0.65
ราคาปัจจุบัน
110.012
รับกำไร (Take profit)
109.629
ซื้อ
1
14.09.2021 21:50:02
1.18092
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-8.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 21:50:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18092
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.53 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
0.77
14.09.2021 16:40:00
1.18265
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-7.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18265
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.90 USD
ปริมาณเทรด
0.77
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821
ซื้อ
0.59
14.09.2021 16:00:00
1.18428
1.17239
0.00000
1.17821
กำไร
-7.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.09.2021 16:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18428
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.02 USD
ปริมาณเทรด
0.59
ราคาปัจจุบัน
1.17239
รับกำไร (Take profit)
1.17821