โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
5
07.08.2020 19:54:30
43.36
43.25
0.00
0.00
กำไร
-1.80 USD
#XOM
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 19:54:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.36
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-1.80 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
43.25
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2.2
07.08.2020 17:11:21
41.588
41.497
0.000
0.000
กำไร
-3.11 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 17:11:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
41.588
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-3.11 USD
ปริมาณที่เทรด
2.2
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2.1
07.08.2020 17:11:05
44.715
44.596
0.000
0.000
กำไร
-3.55 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 17:11:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.715
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-3.55 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.3
07.08.2020 15:06:33
44.757
44.596
0.000
0.000
กำไร
-2.74 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 15:06:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.757
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-2.74 USD
ปริมาณที่เทรด
1.3
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.2
07.08.2020 15:05:13
41.620
41.497
0.000
0.000
กำไร
-2.08 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 15:05:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
41.620
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-2.08 USD
ปริมาณที่เทรด
1.2
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2.1
07.08.2020 07:04:24
41.957
41.497
0.000
0.000
กำไร
-10.71 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 07:04:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
41.957
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-10.71 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2.1
07.08.2020 07:04:14
45.081
44.596
0.000
0.000
กำไร
-11.23 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 07:04:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
45.081
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-11.23 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
07.08.2020 07:03:15
0.91338
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
-0.73 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 07:03:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91338
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-0.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
07.08.2020 07:02:19
0.91327
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
-1.21 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 07:02:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91327
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-1.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
06.08.2020 17:53:39
0.91172
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
2.91 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91172
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
2.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
06.08.2020 17:53:32
0.91181
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
2.71 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91181
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
2.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2020 17:53:22
0.91183
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
1.33 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91183
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
1.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2020 11:23:28
0.90908
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
4.35 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 11:23:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90908
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
4.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2020 09:40:53
0.90705
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
6.57 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 09:40:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90705
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
6.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
05.08.2020 16:56:05
0.90587
0.91314
0.00000
0.00000
กำไร
7.86 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 16:56:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90587
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
7.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.91314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.5
03.08.2020 06:28:34
43.423
44.596
0.000
0.000
กำไร
16.84 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 06:28:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.423
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
16.84 USD
ปริมาณที่เทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.5
03.08.2020 06:28:23
40.205
41.497
0.000
0.000
กำไร
18.63 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 06:28:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.205
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
18.63 USD
ปริมาณที่เทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
27.07.2020 18:00:04
42.998
44.596
0.000
0.000
กำไร
47.99 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 18:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
42.998
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
47.99 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
24.07.2020 10:16:27
40.800
41.497
0.000
0.000
กำไร
20.06 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 10:16:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.800
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
20.06 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
4.1
23.07.2020 21:15:39
43.496
44.596
0.000
0.000
กำไร
43.05 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 21:15:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.496
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
43.05 USD
ปริมาณที่เทรด
4.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
23.07.2020 21:13:35
40.996
41.497
0.000
0.000
กำไร
13.98 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 21:13:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.996
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
13.98 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:22:49
44.402
44.596
0.000
0.000
กำไร
1.59 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:22:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.402
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
1.59 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:22:12
44.383
44.596
0.000
0.000
กำไร
1.80 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:22:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.383
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
1.80 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:21:59
41.788
41.497
0.000
0.000
กำไร
-3.75 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:21:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
41.788
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-3.75 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.5
17.07.2020 11:12:53
43.156
44.596
0.000
0.000
กำไร
48.65 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:12:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.156
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
48.65 USD
ปริมาณที่เทรด
3.5
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.5
17.07.2020 11:12:53
40.665
41.497
0.000
0.000
กำไร
27.37 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:12:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.665
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
27.37 USD
ปริมาณที่เทรด
3.5
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
17.07.2020 11:00:03
42.993
44.596
0.000
0.000
กำไร
48.15 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
42.993
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
48.15 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
4.1
17.07.2020 10:28:27
40.694
41.497
0.000
0.000
กำไร
30.88 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 10:28:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.694
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
30.88 USD
ปริมาณที่เทรด
4.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
6
15.07.2020 20:25:15
44.84
43.25
0.00
0.00
กำไร
-11.04 USD
#XOM
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 20:25:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.84
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-11.04 USD
ปริมาณที่เทรด
6
ราคาปัจจุบัน
43.25
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2.1
15.07.2020 16:29:42
43.266
44.596
0.000
0.000
กำไร
26.88 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 16:29:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.266
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
26.88 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
44.596
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2.1
15.07.2020 16:24:06
40.662
41.497
0.000
0.000
กำไร
16.49 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 16:24:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.662
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
16.49 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
41.497
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.33927
0.00000
0.00000
กำไร
837.47 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
837.47 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.33927
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
105.907
0.000
0.000
กำไร
26.48 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
26.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.17837
0.00000
0.00000
กำไร
-145.26 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-145.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.17837
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
105.904
0.000
0.000
กำไร
-63.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-63.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.904
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.17837
0.00000
0.00000
กำไร
-3.62 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-3.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17837
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
105.907
0.000
0.000
กำไร
61.25 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
61.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
105.904
0.000
0.000
กำไร
-72.91 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-72.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.904
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
105.907
0.000
0.000
กำไร
74.12 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
74.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.17837
0.00000
0.00000
กำไร
-17.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-17.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17837
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.17837
0.00000
0.00000
กำไร
-21.81 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-21.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17837
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.17836
0.00000
0.00000
กำไร
22.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
22.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17836
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
124.795
0.000
0.000
กำไร
-69.64 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-69.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.795
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
105.904
0.000
0.000
กำไร
-75.95 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-75.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.904
รับกำไร (Take profit)
0.000