ซื้อ
0.04
28.10.2020 13:23:49
1.29737
1.29734
0.00000
0.00000
กำไร
-0.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29737
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:23:48
0.90489
0.90495
0.00000
0.00000
กำไร
-1.11 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90489
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.11 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90495
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:23:28
0.70824
0.70827
0.00000
0.00000
กำไร
-0.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70824
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70827
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 13:23:06
0.66651
0.66647
0.00000
0.00000
กำไร
-0.56 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66651
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.56 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66647
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 13:23:00
0.90484
0.90482
0.00000
0.00000
กำไร
-0.90 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.90 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90482
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 13:23:00
1.29758
1.29755
0.00000
0.00000
กำไร
-0.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:23:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29758
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:22:13
1.17407
1.17408
0.00000
0.00000
กำไร
-0.44 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:22:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17407
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17408
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:22:04
1.29798
1.29798
0.00000
0.00000
กำไร
-0.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:22:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29798
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:22:04
0.66644
0.66649
0.00000
0.00000
กำไร
-0.60 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:22:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66644
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66649
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:18:18
1.29771
1.29750
0.00000
0.00000
กำไร
0.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:18:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29771
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29750
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:18:14
1.17385
1.17394
0.00000
0.00000
กำไร
-0.76 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:18:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17385
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.76 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:18:05
0.70805
0.70797
0.00000
0.00000
กำไร
-0.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:18:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70805
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70797
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:16:57
0.70784
0.70797
0.00000
0.00000
กำไร
-0.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:16:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70784
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.92 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70797
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:15:59
1.29751
1.29750
0.00000
0.00000
กำไร
-0.36 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:15:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29751
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29750
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:10:19
0.90473
0.90480
0.00000
0.00000
กำไร
-1.16 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:10:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90473
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.16 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:10:02
0.90453
0.90480
0.00000
0.00000
กำไร
-2.20 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:10:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90453
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.20 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:09:46
0.66622
0.66641
0.00000
0.00000
กำไร
-1.16 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:09:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66622
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.16 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66641
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
28.10.2020 13:09:02
0.66602
0.66641
0.00000
0.00000
กำไร
-1.96 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:09:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66602
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.96 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66641
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 13:07:02
1.17357
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
1.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:07:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17357
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.04 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
46.48
28.10.2020 13:00:30
0.70831
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-2 091.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:00:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70831
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 091.60 USD
ปริมาณเทรด
46.48
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
29.04
28.10.2020 13:00:01
0.70858
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-2 090.88 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 13:00:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70858
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 090.88 USD
ปริมาณเทรด
29.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:58:55
1.17374
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
0.36 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:58:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17374
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.36 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:50:39
0.70873
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-3.48 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:50:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70873
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.48 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:50:07
0.70893
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-4.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:50:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70893
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.28 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:48:03
1.17396
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-0.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:48:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17396
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:47:04
1.17423
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-1.60 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:47:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17423
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.60 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:44:06
1.17442
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-2.36 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:44:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17442
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.36 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:43:45
0.70913
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-5.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:43:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70913
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.08 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:43:10
1.17463
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-3.20 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:43:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17463
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.20 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:41:54
1.17484
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-4.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:41:54
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.04 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:31:01
1.17504
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
-4.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:31:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.84 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:21:40
0.70946
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-6.40 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:21:40
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70946
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.40 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:17:36
0.70972
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-7.44 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:17:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70972
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.44 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 12:17:23
0.70999
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-8.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 12:17:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70999
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.52 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:49:25
0.71020
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-9.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:49:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71020
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.36 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:48:03
0.71042
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-10.24 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:48:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71042
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.24 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:40:44
0.71065
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-11.16 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:40:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71065
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.16 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:39:23
0.71086
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-12.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:39:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71086
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.00 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:38:44
0.71109
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-12.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:38:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71109
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.92 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.10.2020 11:36:04
0.71133
0.70796
0.00000
0.00000
กำไร
-13.88 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.10.2020 11:36:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71133
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.88 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.70796
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32500
0.00000
0.00000
กำไร
-251.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-251.92 USD
ปริมาณเทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.32500
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
104.178
0.000
0.000
กำไร
43.52 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
43.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.178
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.17394
0.00000
0.00000
กำไร
-131.97 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-131.97 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.17394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
104.175
0.000
0.000
กำไร
-81.10 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-81.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.175
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.17394
0.00000
0.00000
กำไร
0.81 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
104.178
0.000
0.000
กำไร
78.86 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
78.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.178
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
104.175
0.000
0.000
กำไร
-90.72 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-90.72 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.175
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
104.178
0.000
0.000
กำไร
91.95 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
91.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.178
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.17394
0.00000
0.00000
กำไร
-13.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.53 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.17394
0.00000
0.00000
กำไร
-17.38 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.17393
0.00000
0.00000
กำไร
18.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17393
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
122.296
0.000
0.000
กำไร
-94.78 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-94.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
122.296
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
104.175
0.000
0.000
กำไร
-93.81 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-93.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.175
รับกำไร (Take profit)
0.000