โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.51
15.10.2019 15:44:04
1.07804
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
161.47 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 15:44:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07804
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
161.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.55
15.10.2019 12:54:35
1.07703
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
139.25 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 12:54:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07703
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
139.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.55
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
15.10.2019 12:53:45
1.07704
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
12.69 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 12:53:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07704
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
15.10.2019 02:52:07
1.07462
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
51.94 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2019 02:52:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07462
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
51.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.10.2019 06:32:27
1.10296
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
-0.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2019 06:32:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10296
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
14.10.2019 06:32:25
1.10295
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
-0.09 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2019 06:32:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10295
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:06
1.96465
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-500.76 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-500.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-83.33 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-83.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-601.48 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-601.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.10.2019 17:43:41
1.07039
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-83.54 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:43:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07039
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-83.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.35
04.10.2019 15:29:30
1510.07
1482.70
0.00
0.00
กำไร
-964.95 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:29:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1510.07
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-964.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1482.70
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5.51
20.09.2019 12:30:30
1.08196
1.07262
0.00000
0.00000
กำไร
-3 342.00 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:30:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3 342.00 USD
ปริมาณที่เทรด
5.51
ราคาปัจจุบัน
1.07262
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-2 005.11 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 005.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-1 665.30 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 665.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-1 302.02 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 302.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.03078
0.00000
0.00000
กำไร
-1 312.52 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 312.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.03078
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-93.66 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 10:44:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06953
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 18:22:37
1.06873
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-136.71 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:22:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-136.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 12:40:14
1.06820
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-153.69 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 12:40:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-153.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-78.18 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-78.18 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06732
1.07268
0.00000
0.00000
กำไร
-103.42 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06732
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.07268
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
138.624
0.000
0.000
กำไร
-297.57 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 17:50:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
141.837
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-297.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
138.624
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
138.624
0.000
0.000
กำไร
-323.24 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 16:52:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.116
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-323.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
138.624
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
138.624
0.000
0.000
กำไร
-346.88 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 15:24:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.373
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-346.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
138.624
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
80.97 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
80.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.705
0.000
0.000
กำไร
-36.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.705
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
71.79 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
71.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.706
0.000
0.000
กำไร
33.92 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
33.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.706
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.705
0.000
0.000
กำไร
-45.27 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-45.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.705
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.706
0.000
0.000
กำไร
46.46 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
46.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.706
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
57.45 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
57.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
53.60 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
53.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.10296
0.00000
0.00000
กำไร
-52.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
119.896
0.000
0.000
กำไร
-112.91 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-112.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.896
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.705
0.000
0.000
กำไร
-48.23 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-48.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.705
รับกำไร (Take profit)
0.000