โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
22.01.2020 03:00:06
1.10824
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-0.49 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 03:00:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10824
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
22.01.2020 03:00:02
0.68364
0.68326
0.00000
0.00000
กำไร
1.12 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 03:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68364
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68326
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.01.2020 00:02:58
1.10862
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-0.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 00:02:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10862
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
21.01.2020 18:40:18
1557.08
1553.76
0.00
0.00
กำไร
312.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 18:40:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1557.08
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
312.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1553.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
21.01.2020 15:01:46
1.11122
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-3.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 15:01:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11122
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
21.01.2020 10:16:20
0.68475
0.68325
0.00000
0.00000
กำไร
-12.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.01.2020 10:16:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.68325
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
20.01.2020 17:08:58
0.65939
0.65851
0.00000
0.00000
กำไร
-3.92 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.01.2020 17:08:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65939
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65851
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.01.2020 17:43:13
0.96928
0.96971
0.00000
0.00000
กำไร
1.37 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 17:43:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96928
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.96971
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.01.2020 17:35:44
0.68744
0.68325
0.00000
0.00000
กำไร
-17.16 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 17:35:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68744
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68325
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
17.01.2020 16:05:53
1.10962
1.10788
0.00000
0.00000
กำไร
6.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 16:05:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10962
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.10788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.01.2020 13:04:28
0.66254
0.65851
0.00000
0.00000
กำไร
-16.52 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 13:04:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66254
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65851
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.01.2020 13:03:52
1.11125
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-14.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 13:03:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11125
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.01.2020 03:36:36
1.03831
1.03751
0.00000
0.00000
กำไร
-2.91 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.01.2020 03:36:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.03831
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03751
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
16.01.2020 17:11:58
0.69023
0.68325
0.00000
0.00000
กำไร
-28.32 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 17:11:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69023
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68325
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
16.01.2020 16:49:16
1.03926
1.03756
0.00000
0.00000
กำไร
3.68 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 16:49:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03926
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03756
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
16.01.2020 15:08:34
0.69294
0.68325
0.00000
0.00000
กำไร
-39.16 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 15:08:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.69294
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68325
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
16.01.2020 14:56:08
0.66562
0.65851
0.00000
0.00000
กำไร
-28.84 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 14:56:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66562
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65851
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
16.01.2020 05:22:44
1.04091
1.03751
0.00000
0.00000
กำไร
-9.76 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.01.2020 05:22:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04091
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03751
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.8
15.01.2020 15:47:30
1.07444
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-24.25 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 15:47:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07444
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.8
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
15.01.2020 13:09:08
1.11484
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-28.36 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 13:09:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11484
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
15.01.2020 10:39:46
1.07502
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
2.01 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.01.2020 10:39:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07502
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
14.01.2020 15:16:32
1.04351
1.03751
0.00000
0.00000
กำไร
-16.61 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 15:16:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04351
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03751
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
14.01.2020 13:34:06
0.96748
0.96973
0.00000
0.00000
กำไร
-9.68 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 13:34:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.96748
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.96973
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.48
14.01.2020 13:10:38
1.07803
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-192.25 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.01.2020 13:10:38
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07803
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-192.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.01.2020 15:54:00
109.839
109.940
0.000
0.000
กำไร
-1.02 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 15:54:00
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.839
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.04
10.01.2020 19:21:06
0.66435
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
22.76 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2020 19:21:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66435
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
22.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
09.01.2020 15:46:03
1.30638
1.30885
0.00000
0.00000
กำไร
-7.95 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 15:46:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30638
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30885
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
09.01.2020 13:58:23
0.66125
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
10.36 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 13:58:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66125
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
09.01.2020 11:05:29
1.30479
1.30882
0.00000
0.00000
กำไร
11.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 11:05:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30479
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
11.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30882
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.32
07.01.2020 19:27:35
1.08165
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-247.63 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 19:27:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08165
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-247.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2020 16:30:24
1.31281
1.30469
0.00000
0.00000
กำไร
-16.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2020 16:30:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31281
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30469
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
31.12.2019 14:04:03
1.30166
1.30885
0.00000
0.00000
กำไร
-22.37 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2019 14:04:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30885
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
30.12.2019 16:37:19
1.08525
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-229.02 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.12.2019 16:37:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08525
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-229.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
24.12.2019 11:21:37
0.66392
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
52.60 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.12.2019 11:21:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66392
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
52.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
20.12.2019 19:30:37
1477.78
1553.76
0.00
0.00
กำไร
-837.98 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.12.2019 19:30:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1477.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-837.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1553.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.12
19.12.2019 16:58:43
1.08887
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-182.21 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.12.2019 16:58:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08887
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-182.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
19.12.2019 15:56:26
1.08906
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-61.52 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.12.2019 15:56:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08906
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
18.12.2019 18:47:54
1.98812
1.98118
0.00000
0.00000
กำไร
-47.70 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2019 18:47:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.98812
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.98118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
18.12.2019 07:42:32
1.09123
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-52.86 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2019 07:42:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09123
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
18.12.2019 02:57:49
1.09246
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-151.08 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2019 02:57:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09246
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.12.2019 18:30:13
1.09371
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-60.53 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 18:30:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-60.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.12.2019 11:22:57
1.92514
1.90954
0.00000
0.00000
กำไร
-108.59 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 11:22:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.92514
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-108.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.90954
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.12.2019 02:10:33
1.93137
1.90954
0.00000
0.00000
กำไร
-151.16 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 02:10:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.93137
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.90954
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.12.2019 02:10:08
1.32750
1.30469
0.00000
0.00000
กำไร
-229.10 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 02:10:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32750
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-229.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.30469
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.12.2019 09:57:28
1.09604
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-90.31 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 09:57:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09604
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-90.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.12.2019 09:55:36
1.09967
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-105.29 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 09:55:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.12.2019 00:30:04
1.10350
1.07434
0.00000
0.00000
กำไร
-121.09 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.12.2019 00:30:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10350
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-121.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.07434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
11.12.2019 00:44:40
0.98435
0.96971
0.00000
0.00000
กำไร
-151.97 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 00:44:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98435
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.96971
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 11:02:40
0.65641
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
-22.50 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 11:02:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65641
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
05.12.2019 02:28:19
0.65551
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
-31.50 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 02:28:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65551
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
04.12.2019 15:47:58
0.65348
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
-51.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:47:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65348
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 11:40:22
0.98960
0.96971
0.00000
0.00000
กำไร
-206.11 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:40:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98960
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-206.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.96971
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 10:22:13
0.99070
0.96971
0.00000
0.00000
กำไร
-217.46 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 10:22:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99070
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-217.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.96971
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.12.2019 09:22:34
0.65174
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
-69.20 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 09:22:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65174
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-69.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
02.12.2019 18:42:05
0.99169
0.96971
0.00000
0.00000
กำไร
-227.67 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:42:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-227.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.96971
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
02.12.2019 18:41:51
0.65068
0.65856
0.00000
0.00000
กำไร
-79.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:41:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65068
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65856
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:31
1.07150
1.03751
0.00000
0.00000
กำไร
-1 151.73 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 151.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.03751
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:14
1.07183
1.03751
0.00000
0.00000
กำไร
-1 162.82 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07183
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 162.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.03751
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
1.98118
0.00000
0.00000
กำไร
-1 117.94 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 117.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
1.98118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
1.98118
0.00000
0.00000
กำไร
-1 373.90 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 373.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
1.98118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
1.98137
0.00000
0.00000
กำไร
-272.70 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-272.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.98137
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
1.98137
0.00000
0.00000
กำไร
-930.87 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-930.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
1.98137
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
1.98137
0.00000
0.00000
กำไร
-802.39 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-802.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.98137
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
1.98137
0.00000
0.00000
กำไร
-649.27 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-649.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.98137
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.98137
0.00000
0.00000
กำไร
-660.28 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-660.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.98137
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.10788
0.00000
0.00000
กำไร
66.21 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
66.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.10788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
109.940
0.000
0.000
กำไร
-24.41 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-24.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.10788
0.00000
0.00000
กำไร
66.87 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
66.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
109.940
0.000
0.000
กำไร
22.31 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
22.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
109.940
0.000
0.000
กำไร
-33.53 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-33.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
109.940
0.000
0.000
กำไร
34.71 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
34.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.10788
0.00000
0.00000
กำไร
52.53 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
52.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.10788
0.00000
0.00000
กำไร
48.68 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
48.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10788
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.10785
0.00000
0.00000
กำไร
-47.98 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10785
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
121.799
0.000
0.000
กำไร
-94.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-94.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
121.799
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
109.940
0.000
0.000
กำไร
-36.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.940
รับกำไร (Take profit)
0.000