โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
05.12.2019 23:41:01
108.744
108.744
0.000
0.000
กำไร
-0.10 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 23:41:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.744
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
05.12.2019 23:15:19
1.11075
1.11056
0.00000
0.00000
กำไร
-0.29 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 23:15:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11075
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11056
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
05.12.2019 22:02:25
1.09583
1.09629
0.00000
0.00000
กำไร
0.53 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 22:02:25
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09583
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09629
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
05.12.2019 20:00:09
0.65445
0.65470
0.00000
0.00000
กำไร
0.75 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 20:00:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65445
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.65470
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
05.12.2019 15:41:17
1.31634
1.31779
0.00000
0.00000
กำไร
8.00 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 15:41:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31634
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.31779
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
05.12.2019 11:47:42
1.09724
1.09633
0.00000
0.00000
กำไร
2.89 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 11:47:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09724
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09633
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
05.12.2019 09:30:09
0.67605
0.67441
0.00000
0.00000
กำไร
-3.72 USD
AUDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 09:30:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67605
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67441
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
05.12.2019 09:06:36
1.31242
1.31613
0.00000
0.00000
กำไร
-38.10 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 09:06:36
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31242
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.31613
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.8
05.12.2019 02:28:26
1.04494
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-89.32 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 02:28:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04494
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-89.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.8
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
05.12.2019 02:28:19
0.65551
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
6.90 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 02:28:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65551
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
05.12.2019 01:24:37
1.04556
1.04361
0.00000
0.00000
กำไร
4.31 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 01:24:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04556
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.32
05.12.2019 01:12:22
0.65443
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-12.48 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 01:12:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65443
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
04.12.2019 21:14:35
142.628
143.124
0.000
0.000
กำไร
-4.77 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 21:14:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
143.124
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
04.12.2019 20:16:05
1.31959
1.31779
0.00000
0.00000
กำไร
-1.47 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 20:16:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31959
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31779
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.12.2019 18:55:28
1.32105
1.31779
0.00000
0.00000
กำไร
-10.30 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 18:55:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32105
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31779
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.12.2019 18:42:39
0.98964
0.98720
0.00000
0.00000
กำไร
9.49 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 18:42:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98964
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98720
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.12.2019 18:16:52
1.32141
1.31780
0.00000
0.00000
กำไร
10.56 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 18:16:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32141
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31780
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.12.2019 17:27:43
0.84560
0.84382
0.00000
0.00000
กำไร
-25.43 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:27:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84560
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.84382
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.12.2019 17:09:55
0.84666
0.84382
0.00000
0.00000
กำไร
-39.38 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:09:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84666
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.84382
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
04.12.2019 17:00:49
1.11123
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
4.48 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:00:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11123
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
04.12.2019 15:58:52
1.11068
1.11056
0.00000
0.00000
กำไร
-1.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:58:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11068
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.11056
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
04.12.2019 15:47:58
0.65348
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-13.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:47:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65348
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.12.2019 03:02:08
0.68316
0.68321
0.00000
0.00000
กำไร
-0.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 03:02:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68316
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68321
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.12.2019 18:27:02
0.98604
0.98720
0.00000
0.00000
กำไร
-5.10 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 18:27:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98604
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98720
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 17:49:33
1.09312
1.09629
0.00000
0.00000
กำไร
12.05 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 17:49:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09312
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09629
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.12.2019 16:50:19
1.09371
1.09633
0.00000
0.00000
กำไร
-11.42 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 16:50:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09633
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 12:11:24
0.98890
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-7.53 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 12:11:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98890
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 11:40:22
0.98960
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-25.92 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:40:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98960
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 11:37:03
1.09671
1.09629
0.00000
0.00000
กำไร
-2.50 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:37:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09671
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09629
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 11:00:13
0.68586
0.68321
0.00000
0.00000
กำไร
-11.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:00:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68321
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 10:22:13
0.99070
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-37.06 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 10:22:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99070
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.12.2019 09:22:34
0.65174
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-30.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 09:22:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65174
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
03.12.2019 06:25:34
0.65126
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-71.20 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 06:25:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65126
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.12.2019 06:21:42
0.68438
0.68323
0.00000
0.00000
กำไร
4.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 06:21:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68323
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
02.12.2019 18:42:05
0.99169
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-47.09 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:42:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
02.12.2019 18:41:51
0.65068
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-41.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:41:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65068
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
02.12.2019 18:08:53
1.10796
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
-10.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:08:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10796
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
02.12.2019 18:03:10
0.99248
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-22.04 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:03:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99248
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
02.12.2019 17:29:58
0.68169
0.68323
0.00000
0.00000
กำไร
-6.56 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:29:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68323
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
02.12.2019 17:23:42
0.65058
0.65470
0.00000
0.00000
กำไร
16.08 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:23:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65058
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
16.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65470
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
02.12.2019 17:07:11
1461.88
1476.19
0.00
0.00
กำไร
-72.55 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:07:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1461.88
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-72.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1476.19
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.04
02.12.2019 17:00:40
1.10575
1.11056
0.00000
0.00000
กำไร
18.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:00:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10575
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11056
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.48
02.12.2019 16:54:12
1.04766
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-139.08 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:54:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04766
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-139.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
02.12.2019 16:32:15
1.10436
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
-25.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:32:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10436
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
02.12.2019 16:10:22
0.64816
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-79.92 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:10:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64816
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-79.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.32
02.12.2019 08:10:36
1.05027
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-147.40 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 08:10:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05027
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-147.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
02.12.2019 06:47:13
0.64507
0.65472
0.00000
0.00000
กำไร
-78.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 06:47:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64507
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.65472
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
28.11.2019 02:30:12
1.05289
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-126.43 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2019 02:30:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05289
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-126.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
25.11.2019 23:45:03
1.05573
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-98.17 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 23:45:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05573
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.11.2019 15:08:07
1.10078
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
-39.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2019 15:08:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10078
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
22.11.2019 17:43:33
0.99610
0.98714
0.00000
0.00000
กำไร
-36.71 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 17:43:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98714
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
22.11.2019 15:31:14
1.32576
1.31779
0.00000
0.00000
กำไร
-24.59 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 15:31:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32576
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31779
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.11.2019 15:07:35
1.10031
1.09629
0.00000
0.00000
กำไร
-17.09 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 15:07:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10031
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09629
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
21.11.2019 10:03:21
1.05900
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-82.57 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 10:03:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05900
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-82.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
21.11.2019 03:00:03
0.67898
0.68323
0.00000
0.00000
กำไร
-17.40 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 03:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67898
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68323
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
20.11.2019 12:13:16
1.33048
1.31779
0.00000
0.00000
กำไร
-38.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2019 12:13:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33048
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31779
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.11.2019 17:54:44
1.87969
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-32.11 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 17:54:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87969
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.26
13.11.2019 12:00:24
1.88253
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-784.50 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 12:00:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.88253
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-784.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
13.11.2019 05:34:20
1.87910
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-520.27 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87910
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-520.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
13.11.2019 05:34:19
1.87911
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-325.10 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87911
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-325.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
13.11.2019 05:34:17
1.87909
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-195.15 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87909
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-195.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
13.11.2019 05:34:14
1.87912
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-130.02 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87912
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-130.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.11.2019 05:34:13
1.87913
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-97.49 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-97.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.11.2019 05:34:12
1.87913
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-64.99 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.11.2019 05:34:11
1.87913
1.92640
0.00000
0.00000
กำไร
-32.49 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:31
1.07150
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-943.79 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-943.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:14
1.07183
1.04354
0.00000
0.00000
กำไร
-954.81 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07183
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-954.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04354
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
07.11.2019 17:29:57
1480.44
1476.04
0.00
0.00
กำไร
-23.00 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 17:29:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1480.44
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-23.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1476.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 15:47:32
1495.02
1476.04
0.00
0.00
กำไร
-210.98 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 15:47:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1495.02
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-210.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1476.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 14:56:27
1499.96
1476.04
0.00
0.00
กำไร
-265.32 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 14:56:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1499.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-265.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1476.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
2.01016
0.00000
0.00000
กำไร
-523.34 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-523.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.01016
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
2.01016
0.00000
0.00000
กำไร
-739.89 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-739.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.01016
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:06
1.96465
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-361.07 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-361.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-60.05 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-60.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-479.49 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-479.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-1 607.43 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 607.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-1 347.09 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 347.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-1 062.27 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 062.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.01030
0.00000
0.00000
กำไร
-1 073.22 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 073.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.01030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
58.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
58.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.744
0.000
0.000
กำไร
-35.68 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-35.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
64.18 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
64.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.744
0.000
0.000
กำไร
33.56 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
33.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.744
0.000
0.000
กำไร
-44.89 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-44.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.744
0.000
0.000
กำไร
46.09 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
46.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
49.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
49.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.11057
0.00000
0.00000
กำไร
45.99 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
45.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11057
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.11056
0.00000
0.00000
กำไร
-45.27 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11056
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.766
0.000
0.000
กำไร
-104.88 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.766
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.744
0.000
0.000
กำไร
-47.85 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.744
รับกำไร (Take profit)
0.000