โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.34210
0.00000
0.00000
กำไร
1 050.76 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 050.76 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.34210
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
109.593
0.000
0.000
กำไร
-8.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-8.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.593
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.12915
0.00000
0.00000
กำไร
2.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.12915
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
109.583
0.000
0.000
กำไร
-27.75 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-27.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.583
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.12915
0.00000
0.00000
กำไร
45.60 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
45.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12915
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
109.593
0.000
0.000
กำไร
25.55 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
25.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.593
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
109.583
0.000
0.000
กำไร
-36.89 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.583
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
109.593
0.000
0.000
กำไร
37.99 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
37.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.593
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.12915
0.00000
0.00000
กำไร
31.26 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
31.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12915
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.12915
0.00000
0.00000
กำไร
27.41 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12915
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.12910
0.00000
0.00000
กำไร
-26.73 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12910
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
123.725
0.000
0.000
กำไร
-77.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-77.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
123.725
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
109.583
0.000
0.000
กำไร
-39.83 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-39.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.583
รับกำไร (Take profit)
0.000