โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.31
17.10.2019 17:04:28
2.02538
2.02405
0.00000
0.00000
กำไร
-32.45 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 17:04:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.02538
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.02405
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
2.02405
0.00000
0.00000
กำไร
-235.01 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-235.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.02405
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
17.10.2019 11:22:28
2.02417
2.02405
0.00000
0.00000
กำไร
-9.12 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 11:22:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.02417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.02405
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
2.02405
0.00000
0.00000
กำไร
-427.96 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-427.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.02405
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.35
16.10.2019 16:44:08
1484.07
1492.06
0.00
0.00
กำไร
-286.65 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 16:44:08
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1484.07
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-286.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1492.06
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:06
1.96465
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-456.73 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-456.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-76.00 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-76.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-563.12 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-563.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.10.2019 17:43:41
1.07039
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-143.37 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:43:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.07039
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-143.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.35
04.10.2019 15:29:30
1510.07
1491.93
0.00
0.00
กำไร
-641.90 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.10.2019 15:29:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1510.07
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-641.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.35
ราคาปัจจุบัน
1491.93
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
5.51
20.09.2019 12:30:30
1.08196
1.07447
0.00000
0.00000
กำไร
-2 738.43 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2019 12:30:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08196
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 738.43 USD
ปริมาณที่เทรด
5.51
ราคาปัจจุบัน
1.07447
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-1 880.07 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 880.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-1 565.29 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 565.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-1 226.70 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 226.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.02410
0.00000
0.00000
กำไร
-1 237.34 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 237.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02410
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-144.43 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2019 10:44:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06953
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-144.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.43
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 18:22:37
1.06873
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-197.28 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 18:22:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-197.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
10.09.2019 12:40:14
1.06820
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-214.50 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 12:40:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06820
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-214.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-104.58 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:18:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-104.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-104.58 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06734
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-104.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06732
1.07449
0.00000
0.00000
กำไร
-138.22 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.09.2019 10:17:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06732
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-138.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
1.07449
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
139.772
0.000
0.000
กำไร
-192.44 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 17:50:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
141.837
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-192.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
139.772
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
139.772
0.000
0.000
กำไร
-218.17 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 16:52:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.116
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-218.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
139.772
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
139.772
0.000
0.000
กำไร
-241.88 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 15:24:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.373
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-241.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
139.772
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.11482
0.00000
0.00000
กำไร
45.39 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
45.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.11482
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.428
0.000
0.000
กำไร
-38.70 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.428
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.11482
0.00000
0.00000
กำไร
59.93 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
59.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11482
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.429
0.000
0.000
กำไร
36.56 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
36.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.429
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.428
0.000
0.000
กำไร
-47.94 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.428
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.429
0.000
0.000
กำไร
49.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
49.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.429
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.11482
0.00000
0.00000
กำไร
45.59 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
45.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11482
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.11482
0.00000
0.00000
กำไร
41.74 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
41.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11482
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.11481
0.00000
0.00000
กำไร
-41.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11481
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.886
0.000
0.000
กำไร
-104.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.886
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.428
0.000
0.000
กำไร
-50.91 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-50.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.428
รับกำไร (Take profit)
0.000