โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.35061
0.00000
0.00000
กำไร
1 686.77 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 686.77 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.35061
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
108.530
0.000
0.000
กำไร
1.67 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
1.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.12074
0.00000
0.00000
กำไร
27.63 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.12074
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.528
0.000
0.000
กำไร
-37.74 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.528
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.12074
0.00000
0.00000
กำไร
54.01 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
54.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12074
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.530
0.000
0.000
กำไร
35.60 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
35.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.528
0.000
0.000
กำไร
-46.97 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-46.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.528
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.530
0.000
0.000
กำไร
48.16 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
48.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.530
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.12074
0.00000
0.00000
กำไร
39.67 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
39.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12074
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.12074
0.00000
0.00000
กำไร
35.82 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
35.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12074
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.12073
0.00000
0.00000
กำไร
-35.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.12073
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
121.633
0.000
0.000
กำไร
-97.09 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-97.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
121.633
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.528
0.000
0.000
กำไร
-49.94 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-49.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.528
รับกำไร (Take profit)
0.000