ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31129
0.00000
0.00000
กำไร
-1 320.89 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 320.89 USD
ปริมาณเทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.31129
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
105.480
0.000
0.000
กำไร
30.64 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
30.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.480
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.18341
0.00000
0.00000
กำไร
-160.38 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-160.38 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18341
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
105.478
0.000
0.000
กำไร
-67.75 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-67.75 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.478
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.18341
0.00000
0.00000
กำไร
-8.66 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18341
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
105.480
0.000
0.000
กำไร
65.54 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
65.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.480
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
105.478
0.000
0.000
กำไร
-77.25 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-77.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.478
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
105.480
0.000
0.000
กำไร
78.47 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
78.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.480
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.18341
0.00000
0.00000
กำไร
-23.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18341
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.18341
0.00000
0.00000
กำไร
-26.85 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18341
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.18340
0.00000
0.00000
กำไร
27.57 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18340
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
124.826
0.000
0.000
กำไร
-69.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-69.63 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
124.826
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
105.478
0.000
0.000
กำไร
-80.30 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-80.30 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.478
รับกำไร (Take profit)
0.000