โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
17.02.2020 16:55:01
109.917
109.907
0.000
0.000
กำไร
-0.19 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 16:55:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
109.917
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.03
17.02.2020 14:45:01
1.08379
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-0.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 14:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08379
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
17.02.2020 13:45:02
1.08412
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-1.22 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 13:45:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08412
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.02.2020 11:30:04
1.08447
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-0.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:30:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08447
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
17.02.2020 11:15:03
1.08496
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-1.45 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 11:15:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08496
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.02.2020 07:49:48
1.04628
1.04387
0.00000
0.00000
กำไร
-7.01 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 07:49:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04387
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
17.02.2020 05:43:37
1.04584
1.04389
0.00000
0.00000
กำไร
4.22 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 05:43:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
4.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04389
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
14.02.2020 22:33:05
2.02793
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
37.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 22:33:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.02793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
37.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
14.02.2020 19:27:59
1.30411
1.30088
0.00000
0.00000
กำไร
12.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 19:27:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30411
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
14.02.2020 15:28:30
1.30026
1.30086
0.00000
0.00000
กำไร
2.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:28:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30026
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30086
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
14.02.2020 15:25:13
1.30050
1.30088
0.00000
0.00000
กำไร
-1.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.02.2020 15:25:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30050
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.32
13.02.2020 16:06:54
1.08512
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-51.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 16:06:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08512
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
13.02.2020 15:30:54
0.97915
0.98143
0.00000
0.00000
กำไร
-19.39 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 15:30:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97915
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.98143
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.02.2020 14:37:56
1.30389
1.30086
0.00000
0.00000
กำไร
-12.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 14:37:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30389
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30086
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
13.02.2020 07:27:24
1.06279
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
3.70 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 07:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.02.2020 01:49:22
0.64370
0.64329
0.00000
0.00000
กำไร
-2.04 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 01:49:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.64329
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
12.02.2020 21:19:57
1.08706
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
13.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 21:19:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08706
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
13.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
12.02.2020 17:19:52
1.08873
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-104.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 17:19:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08873
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-104.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
12.02.2020 14:53:11
1.32626
1.32332
0.00000
0.00000
กำไร
-9.29 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 14:53:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
12.02.2020 10:27:48
0.67442
0.67153
0.00000
0.00000
กำไร
22.32 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 10:27:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67442
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
22.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.67153
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32332
0.00000
0.00000
กำไร
-381.72 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-381.72 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.32332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
12.02.2020 04:18:01
0.64704
0.64329
0.00000
0.00000
กำไร
-15.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 04:18:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64704
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.64329
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
12.02.2020 03:10:31
0.64600
0.64332
0.00000
0.00000
กำไร
10.32 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:10:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64600
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.64332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
12.02.2020 03:00:22
1.04362
1.04389
0.00000
0.00000
กำไร
-1.49 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:00:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04389
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 18:56:52
0.67096
0.67152
0.00000
0.00000
กำไร
1.84 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 18:56:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67096
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67152
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 17:11:43
0.67367
0.67152
0.00000
0.00000
กำไร
-9.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 17:11:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67367
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67152
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.02.2020 11:16:03
1.06587
1.06346
0.00000
0.00000
กำไร
9.02 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 11:16:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06587
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06346
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.02.2020 08:01:09
0.67172
0.67153
0.00000
0.00000
กำไร
0.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 08:01:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67172
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67153
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
10.02.2020 20:06:17
1.06640
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-12.87 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 20:06:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06640
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
10.02.2020 17:53:54
1.09232
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-105.72 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 17:53:54
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09232
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
10.02.2020 04:05:13
0.66904
0.67153
0.00000
0.00000
กำไร
-10.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 04:05:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66904
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67153
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
10.02.2020 00:00:21
0.97793
0.98141
0.00000
0.00000
กำไร
13.78 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 00:00:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97793
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
13.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98141
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
10.02.2020 00:00:17
0.66624
0.67153
0.00000
0.00000
กำไร
-21.56 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 00:00:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66624
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67153
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
10.02.2020 00:00:17
1.33100
1.32332
0.00000
0.00000
กำไร
-23.61 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 00:00:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33100
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
07.02.2020 10:59:32
1.09598
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-99.76 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 10:59:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09598
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
07.02.2020 10:34:23
0.64297
0.64332
0.00000
0.00000
กำไร
-1.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.02.2020 10:34:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64297
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.64332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
06.02.2020 17:31:14
0.97549
0.98143
0.00000
0.00000
กำไร
-24.61 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.02.2020 17:31:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97549
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98143
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
05.02.2020 21:22:40
1.09955
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-64.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 21:22:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
05.02.2020 11:35:50
0.97187
0.98143
0.00000
0.00000
กำไร
-39.36 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 11:35:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97187
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98143
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
05.02.2020 11:35:41
1.10314
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-78.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2020 11:35:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10314
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-78.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.32
03.02.2020 18:43:47
1.33011
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
160.51 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 18:43:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33011
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
160.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
109.907
0.000
0.000
กำไร
-10.88 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.2
03.02.2020 11:10:15
1.32532
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
27.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 11:10:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32532
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
31.01.2020 17:54:39
1.10675
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-92.96 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.01.2020 17:54:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10675
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
30.01.2020 18:00:05
0.96826
0.98143
0.00000
0.00000
กำไร
-54.08 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 18:00:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.96826
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-54.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98143
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
30.01.2020 09:27:20
1.07000
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-27.54 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 09:27:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07000
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
29.01.2020 17:56:22
1.32065
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-25.59 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 17:56:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32065
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
29.01.2020 16:05:07
1.07354
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-41.97 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 16:05:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07354
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
23.01.2020 04:48:04
1.31565
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-591.11 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 04:48:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31565
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-591.11 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
23.01.2020 03:12:43
1.31595
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-45.47 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.01.2020 03:12:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31595
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
22.01.2020 17:02:24
1.31127
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-101.43 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 17:02:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31127
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-101.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
22.01.2020 17:02:21
1.31127
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-36.88 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 17:02:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31127
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.51
22.01.2020 17:01:29
1.30992
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-522.29 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.01.2020 17:01:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30992
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-522.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
09.01.2020 15:46:03
1.30638
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-51.66 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2020 15:46:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30638
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
31.12.2019 14:04:03
1.30166
1.32334
0.00000
0.00000
กำไร
-65.93 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
31.12.2019 14:04:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32334
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
20.12.2019 19:30:37
1477.78
1581.31
0.00
0.00
กำไร
-1 141.03 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.12.2019 19:30:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1477.78
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1 141.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1581.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.04
19.12.2019 15:56:26
1.08906
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-105.22 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.12.2019 15:56:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08906
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
18.12.2019 07:42:32
1.09123
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-85.55 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2019 07:42:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09123
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-85.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.12.2019 18:30:13
1.09371
1.06344
0.00000
0.00000
กำไร
-93.13 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 18:30:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.06344
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.12.2019 02:10:08
1.32750
1.30086
0.00000
0.00000
กำไร
-267.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2019 02:10:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32750
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-267.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.30086
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:31
1.07150
1.04387
0.00000
0.00000
กำไร
-916.68 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-916.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04387
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:14
1.07183
1.04387
0.00000
0.00000
กำไร
-927.50 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07183
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-927.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04387
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
2.02220
0.00000
0.00000
กำไร
-471.51 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-471.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.02220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
-556.01 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-556.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
-1 857.19 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 857.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
-1 547.37 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 547.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
-1 213.49 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 213.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.02229
0.00000
0.00000
กำไร
-1 224.25 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 224.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.02229
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
139.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
139.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
109.907
0.000
0.000
กำไร
-24.72 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-24.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
91.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
91.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
109.907
0.000
0.000
กำไร
22.62 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
22.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
109.907
0.000
0.000
กำไร
-33.84 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-33.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
109.907
0.000
0.000
กำไร
35.02 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
35.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
76.80 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
76.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
72.95 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
72.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.08361
0.00000
0.00000
กำไร
-72.22 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-72.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08361
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
119.096
0.000
0.000
กำไร
-118.96 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-118.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
119.096
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
109.907
0.000
0.000
กำไร
-36.77 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-36.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.907
รับกำไร (Take profit)
0.000