โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
12.12.2019 02:45:00
1.11366
1.11364
0.00000
0.00000
กำไร
-0.12 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 02:45:00
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11366
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11364
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
12.12.2019 02:34:01
108.466
108.466
0.000
0.000
กำไร
-0.30 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 02:34:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.466
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
12.12.2019 02:03:01
108.498
108.466
0.000
0.000
กำไร
-0.79 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 02:03:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.498
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
12.12.2019 01:16:18
108.531
108.466
0.000
0.000
กำไร
-0.70 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.12.2019 01:16:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.531
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
11.12.2019 23:07:06
108.561
108.466
0.000
0.000
กำไร
-0.98 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 23:07:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.561
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.12
11.12.2019 21:56:04
0.98178
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-3.52 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:56:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98178
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
11.12.2019 21:55:51
1478.15
1475.61
0.00
0.00
กำไร
25.74 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:55:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1478.15
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
25.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1475.61
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.04
11.12.2019 21:53:08
0.65964
0.65870
0.00000
0.00000
กำไร
-4.16 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:53:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65964
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65870
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.12.2019 21:47:48
1.11249
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
-5.04 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:47:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.11249
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.12.2019 21:45:41
0.98334
0.98161
0.00000
0.00000
กำไร
6.65 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:45:41
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98334
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98161
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.12.2019 21:43:01
1.11183
1.11364
0.00000
0.00000
กำไร
6.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:43:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11183
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11364
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.12.2019 21:11:47
1.04547
1.04406
0.00000
0.00000
กำไร
2.92 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:11:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04547
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
11.12.2019 21:10:53
0.68707
0.68772
0.00000
0.00000
กำไร
-6.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 21:10:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68707
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.68772
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.12.2019 20:27:12
1.31812
1.31670
0.00000
0.00000
กำไร
3.91 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 20:27:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31812
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31670
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.5
11.12.2019 18:25:14
1.92037
1.92049
0.00000
0.00000
กำไร
-5.87 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 18:25:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.92037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.92049
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1
11.12.2019 18:24:16
1.04429
1.04406
0.00000
0.00000
กำไร
-4.84 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 18:24:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04429
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.84 USD
ปริมาณที่เทรด
1
ราคาปัจจุบัน
1.04406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.12.2019 18:16:52
1.32025
1.31667
0.00000
0.00000
กำไร
-11.28 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 18:16:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32025
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31667
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.12.2019 18:05:23
0.74642
0.74554
0.00000
0.00000
กำไร
1.39 USD
CADCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 18:05:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74642
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.74554
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.12.2019 16:14:05
0.68484
0.68770
0.00000
0.00000
กำไร
11.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 16:14:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.68484
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
11.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68770
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.12.2019 15:05:21
1.04497
1.04401
0.00000
0.00000
กำไร
-3.33 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 15:05:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04497
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04401
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.12.2019 10:01:38
0.74403
0.74554
0.00000
0.00000
กำไร
-3.48 USD
CADCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 10:01:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.74403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.74554
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
11.12.2019 03:28:48
1.04287
1.04406
0.00000
0.00000
กำไร
-3.93 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 03:28:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04287
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
11.12.2019 00:44:40
0.98435
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-29.12 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.12.2019 00:44:40
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98435
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
10.12.2019 18:07:57
0.98528
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-30.87 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 18:07:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98528
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
10.12.2019 17:52:09
1.10886
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
-19.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 17:52:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10886
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
10.12.2019 07:50:57
1.04025
1.04406
0.00000
0.00000
กำไร
-10.83 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.12.2019 07:50:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04025
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04406
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.48
06.12.2019 19:23:09
0.65750
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-63.84 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 19:23:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65750
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 18:31:27
1.31134
1.32079
0.00000
0.00000
กำไร
-95.50 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 18:31:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31134
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-95.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.32079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 18:16:15
1.31097
1.32079
0.00000
0.00000
กำไร
-99.20 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 18:16:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31097
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.32079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 18:13:26
1.31055
1.32079
0.00000
0.00000
กำไร
-103.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 18:13:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31055
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.32079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 18:13:26
1.31055
1.32079
0.00000
0.00000
กำไร
-103.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 18:13:26
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.31055
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.32079
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
06.12.2019 17:42:21
1.10527
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
-33.92 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 17:42:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.10527
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
06.12.2019 16:00:01
1.32495
1.31667
0.00000
0.00000
กำไร
-25.55 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 16:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32495
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31667
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
06.12.2019 11:02:40
0.65641
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-24.20 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.12.2019 11:02:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65641
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
05.12.2019 11:47:42
1.09724
1.09315
0.00000
0.00000
กำไร
15.87 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 11:47:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09724
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09315
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
05.12.2019 02:28:19
0.65551
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-33.20 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 02:28:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65551
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.32
05.12.2019 01:12:22
0.65443
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-140.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2019 01:12:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65443
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-140.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.12.2019 17:27:43
0.84560
0.84316
0.00000
0.00000
กำไร
-34.23 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:27:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84560
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.84316
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.12.2019 17:09:55
0.84666
0.84316
0.00000
0.00000
กำไร
-48.23 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 17:09:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.84666
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.84316
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
04.12.2019 15:47:58
0.65348
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-53.50 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2019 15:47:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65348
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 17:49:33
1.09312
1.09310
0.00000
0.00000
กำไร
-0.88 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 17:49:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09312
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09310
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.12.2019 16:50:19
1.09371
1.09315
0.00000
0.00000
กำไร
1.49 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 16:50:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09371
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09315
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 12:11:24
0.98890
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-30.19 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 12:11:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98890
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 11:40:22
0.98960
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-82.60 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:40:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98960
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-82.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.12.2019 11:37:03
1.09671
1.09310
0.00000
0.00000
กำไร
-15.51 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 11:37:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09671
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09310
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.12.2019 10:22:13
0.99070
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-93.81 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 10:22:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99070
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.12.2019 09:22:34
0.65174
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-70.90 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 09:22:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65174
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
03.12.2019 06:25:34
0.65126
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-151.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 06:25:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65126
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-151.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.12.2019 06:21:42
0.68438
0.68772
0.00000
0.00000
กำไร
-13.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2019 06:21:42
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68772
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
02.12.2019 18:42:05
0.99169
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-103.89 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:42:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
02.12.2019 18:41:51
0.65068
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-81.50 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:41:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65068
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
02.12.2019 18:03:10
0.99248
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-44.78 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 18:03:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99248
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
02.12.2019 17:29:58
0.68169
0.68772
0.00000
0.00000
กำไร
-24.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 17:29:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68169
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.52 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68772
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
02.12.2019 16:10:22
0.64816
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-128.04 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 16:10:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64816
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-128.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
02.12.2019 06:47:13
0.64507
0.65873
0.00000
0.00000
กำไร
-110.08 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2019 06:47:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.64507
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-110.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.65873
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
22.11.2019 17:43:33
0.99610
0.98159
0.00000
0.00000
กำไร
-59.53 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2019 17:43:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.99610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-59.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.98159
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.11.2019 15:07:35
1.10031
1.09310
0.00000
0.00000
กำไร
-30.18 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 15:07:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10031
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09310
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
21.11.2019 03:00:03
0.67898
0.68772
0.00000
0.00000
กำไร
-35.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2019 03:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67898
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.68772
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.11.2019 17:54:44
1.87969
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-28.35 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 17:54:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87969
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.26
13.11.2019 12:00:24
1.88253
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-686.28 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 12:00:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.88253
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-686.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.26
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
13.11.2019 05:34:20
1.87910
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-460.07 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87910
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-460.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
13.11.2019 05:34:19
1.87911
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-287.47 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87911
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-287.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
13.11.2019 05:34:17
1.87909
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-172.56 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87909
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-172.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
13.11.2019 05:34:14
1.87912
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-114.97 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87912
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-114.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.11.2019 05:34:13
1.87913
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-86.20 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.11.2019 05:34:12
1.87913
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-57.47 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.11.2019 05:34:11
1.87913
1.92062
0.00000
0.00000
กำไร
-28.73 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 05:34:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.87913
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-28.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.92062
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:31
1.07150
1.04401
0.00000
0.00000
กำไร
-933.69 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-933.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04401
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.51
13.11.2019 03:00:14
1.07183
1.04401
0.00000
0.00000
กำไร
-944.78 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2019 03:00:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07183
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-944.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.51
ราคาปัจจุบัน
1.04401
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
07.11.2019 17:29:57
1480.44
1475.43
0.00
0.00
กำไร
-26.05 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2019 17:29:57
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1480.44
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-26.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1475.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 15:47:32
1495.02
1475.43
0.00
0.00
กำไร
-217.69 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 15:47:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1495.02
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-217.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1475.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.11
05.11.2019 14:56:27
1499.96
1475.43
0.00
0.00
กำไร
-272.03 USD
XAUUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2019 14:56:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1499.96
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-272.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1475.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
2.00501
0.00000
0.00000
กำไร
-631.66 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.10.2019 13:46:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.03564
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-631.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.31
ราคาปัจจุบัน
2.00501
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
2.00501
0.00000
0.00000
กำไร
-856.31 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.10.2019 18:15:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
2.04410
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-856.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.33
ราคาปัจจุบัน
2.00501
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.12
11.10.2019 02:38:06
1.96465
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-322.84 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:38:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-322.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-53.68 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2019 02:37:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-445.35 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:44:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94403
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-445.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-1 495.91 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:42:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94241
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 495.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.36
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-1 257.57 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 11:04:10
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93966
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 257.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.29
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-994.60 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:09:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93686
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-994.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.00519
0.00000
0.00000
กำไร
-1 005.61 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 10:00:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 005.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.22
ราคาปัจจุบัน
2.00519
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
48.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
48.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.466
0.000
0.000
กำไร
-38.33 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
61.10 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
61.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.466
0.000
0.000
กำไร
36.21 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
36.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.466
0.000
0.000
กำไร
-47.57 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.466
0.000
0.000
กำไร
48.77 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
48.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
46.76 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
46.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.11365
0.00000
0.00000
กำไร
42.91 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
42.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11365
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.11364
0.00000
0.00000
กำไร
-42.19 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.11364
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.792
0.000
0.000
กำไร
-104.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-104.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.792
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.466
0.000
0.000
กำไร
-50.54 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-50.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
108.466
รับกำไร (Take profit)
0.000