โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.32
20.08.2019 03:46:17
1.21267
1.21302
0.00000
0.00000
กำไร
8.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.08.2019 03:46:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21267
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
1.21302
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
129.279
0.000
0.000
กำไร
-1 180.29 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 17:50:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
141.837
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 180.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.279
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
129.279
0.000
0.000
กำไร
-1 206.47 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 16:52:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.116
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 206.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.279
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
129.279
0.000
0.000
กำไร
-1 230.58 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 15:24:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
142.373
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 230.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.279
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.10847
0.00000
0.00000
กำไร
64.44 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
64.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.10847
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
106.578
0.000
0.000
กำไร
-56.73 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-56.73 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.578
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.10847
0.00000
0.00000
กำไร
66.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
66.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10847
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
106.581
0.000
0.000
กำไร
54.54 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
54.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.581
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
106.578
0.000
0.000
กำไร
-66.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-66.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.578
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
106.581
0.000
0.000
กำไร
67.32 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
67.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.581
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.10847
0.00000
0.00000
กำไร
51.94 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
51.94 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10847
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.10847
0.00000
0.00000
กำไร
48.09 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
48.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10847
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.10846
0.00000
0.00000
กำไร
-47.37 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.37 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.10846
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
118.138
0.000
0.000
กำไร
-131.66 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-131.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
118.138
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
106.578
0.000
0.000
กำไร
-69.15 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-69.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.578
รับกำไร (Take profit)
0.000