โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
3000
13.08.2020 22:06:22
6.73
6.50
0.00
0.00
กำไร
-1 440.00 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 22:06:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.73
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-1 440.00 USD
ปริมาณที่เทรด
3000
ราคาปัจจุบัน
6.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
300
13.08.2020 22:06:10
6.75
6.50
0.00
0.00
กำไร
-150.00 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 22:06:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.75
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-150.00 USD
ปริมาณที่เทรด
300
ราคาปัจจุบัน
6.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
300
13.08.2020 22:06:05
6.73
6.50
0.00
0.00
กำไร
-144.00 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
13.08.2020 22:06:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.73
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-144.00 USD
ปริมาณที่เทรด
300
ราคาปัจจุบัน
6.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.03
12.08.2020 15:17:32
0.91345
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-12.53 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 15:17:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91345
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-12.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.08.2020 15:00:02
0.91372
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-4.47 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 15:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91372
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-4.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
12.08.2020 12:23:13
0.91450
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-26.66 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 12:23:13
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91450
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-26.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.08.2020 11:48:35
0.91587
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-6.84 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 11:48:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91587
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-6.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.08.2020 11:48:26
0.91584
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-6.81 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 11:48:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91584
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-6.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.08.2020 06:08:52
0.91936
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-10.67 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 06:08:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91936
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-10.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.08.2020 04:48:18
0.91871
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-9.96 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2020 04:48:18
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91871
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-9.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
300
11.08.2020 18:08:06
7.02
6.50
0.00
0.00
กำไร
-231.00 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 18:08:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.02
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-231.00 USD
ปริมาณที่เทรด
300
ราคาปัจจุบัน
6.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.02
11.08.2020 12:04:46
0.91436
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-10.36 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
11.08.2020 12:04:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91436
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-10.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
10.08.2020 10:06:42
0.91409
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-9.76 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 10:06:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91409
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-9.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
10.08.2020 04:59:52
0.91293
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-18.03 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.08.2020 04:59:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91293
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-18.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
5
07.08.2020 19:54:30
43.36
42.91
0.00
0.00
กำไร
-3.50 USD
#XOM
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 19:54:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.36
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-3.50 USD
ปริมาณที่เทรด
5
ราคาปัจจุบัน
42.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.05
07.08.2020 07:02:19
0.91327
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-19.90 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2020 07:02:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91327
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-19.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
06.08.2020 17:53:39
0.91172
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-4.55 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91172
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-4.55 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
06.08.2020 17:53:32
0.91181
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-4.75 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91181
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-4.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.08.2020 17:53:22
0.91183
0.90974
0.00000
0.00000
กำไร
-2.40 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2020 17:53:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91183
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-2.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.90974
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.5
03.08.2020 06:28:34
43.423
45.012
0.000
0.000
กำไร
23.08 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 06:28:34
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.423
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
23.08 USD
ปริมาณที่เทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.5
03.08.2020 06:28:23
40.205
42.230
0.000
0.000
กำไร
29.62 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 06:28:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.205
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
29.62 USD
ปริมาณที่เทรด
1.5
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
27.07.2020 18:00:04
42.998
45.012
0.000
0.000
กำไร
60.88 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 18:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
42.998
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
60.88 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
24.07.2020 10:16:27
40.800
42.230
0.000
0.000
กำไร
42.78 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 10:16:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.800
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
42.78 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
4.1
23.07.2020 21:15:39
43.496
45.012
0.000
0.000
กำไร
60.10 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 21:15:39
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.496
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
60.10 USD
ปริมาณที่เทรด
4.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
23.07.2020 21:13:35
40.996
42.230
0.000
0.000
กำไร
36.70 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2020 21:13:35
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.996
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
36.70 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:22:49
44.402
45.012
0.000
0.000
กำไร
6.16 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:22:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.402
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
6.16 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:22:12
44.383
45.012
0.000
0.000
กำไร
6.37 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:22:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.383
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
6.37 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.1
22.07.2020 06:21:59
41.788
42.230
0.000
0.000
กำไร
4.31 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 06:21:59
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
41.788
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
4.31 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.5
17.07.2020 11:12:53
43.156
45.012
0.000
0.000
กำไร
63.21 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:12:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.156
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
63.21 USD
ปริมาณที่เทรด
3.5
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.5
17.07.2020 11:12:53
40.665
42.230
0.000
0.000
กำไร
53.02 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:12:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.665
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
53.02 USD
ปริมาณที่เทรด
3.5
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
3.1
17.07.2020 11:00:03
42.993
45.012
0.000
0.000
กำไร
61.04 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 11:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
42.993
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
61.04 USD
ปริมาณที่เทรด
3.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
4.1
17.07.2020 10:28:27
40.694
42.230
0.000
0.000
กำไร
60.93 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2020 10:28:27
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.694
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
60.93 USD
ปริมาณที่เทรด
4.1
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
6
15.07.2020 20:25:15
44.84
42.91
0.00
0.00
กำไร
-13.08 USD
#XOM
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 20:25:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
44.84
หยุดการเทรด (SL)
0.00
กำไร
-13.08 USD
ปริมาณที่เทรด
6
ราคาปัจจุบัน
42.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2.1
15.07.2020 16:29:42
43.266
45.012
0.000
0.000
กำไร
35.61 USD
UKBrent_n
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 16:29:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
43.266
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
35.61 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
45.012
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2.1
15.07.2020 16:24:06
40.662
42.230
0.000
0.000
กำไร
31.88 USD
USCrude_n
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2020 16:24:06
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
40.662
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
31.88 USD
ปริมาณที่เทรด
2.1
ราคาปัจจุบัน
42.230
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32450
0.00000
0.00000
กำไร
-290.52 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-290.52 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.32450
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
106.748
0.000
0.000
กำไร
18.39 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
18.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.748
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.18131
0.00000
0.00000
กำไร
-154.08 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-154.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18131
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
106.746
0.000
0.000
กำไร
-55.06 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-55.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.746
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.18131
0.00000
0.00000
กำไร
-6.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 19:53:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17471
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-6.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18131
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
106.748
0.000
0.000
กำไร
52.89 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 17:58:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
112.402
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
52.89 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.748
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
106.746
0.000
0.000
กำไร
-64.45 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 12:45:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.628
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-64.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.746
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
106.748
0.000
0.000
กำไร
65.65 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 02:21:32
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.765
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
65.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.748
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.18131
0.00000
0.00000
กำไร
-20.90 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.11.2017 01:26:39
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.16037
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-20.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18131
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.18131
0.00000
0.00000
กำไร
-24.75 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:57:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.15652
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
-24.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18131
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.18130
0.00000
0.00000
กำไร
25.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.11.2017 12:14:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15571
หยุดการเทรด (SL)
0.00000
กำไร
25.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.18130
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
126.097
0.000
0.000
กำไร
-56.90 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 19:49:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
132.166
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-56.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.097
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
106.746
0.000
0.000
กำไร
-67.47 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2017 18:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
113.950
หยุดการเทรด (SL)
0.000
กำไร
-67.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
106.746
รับกำไร (Take profit)
0.000