ซื้อ
1
23.07.2021 18:23:28
208.88
206.72
0.00
0.00
กำไร
-2.41 USD
#CAT
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 18:23:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
208.88
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.41 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
206.72
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
23.07.2021 18:22:30
289.29
284.92
0.00
0.00
กำไร
-4.62 USD
#MSFT
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 18:22:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
289.29
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-4.62 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
284.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
14.07.2021 19:11:13
226.34
226.50
0.00
0.00
กำไร
-0.09 USD
#BA
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 19:11:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
226.34
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
226.50
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
14.07.2021 17:57:19
670.57
687.41
0.00
0.00
กำไร
16.59 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
14.07.2021 17:57:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
670.57
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
16.59 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
687.41
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
2
12.07.2021 22:20:35
218.61
206.72
0.00
0.00
กำไร
-24.28 USD
#CAT
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2021 22:20:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
218.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-24.28 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
206.72
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
23.06.2021 21:46:44
654.39
687.41
0.00
0.00
กำไร
32.77 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2021 21:46:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
654.39
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
32.77 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
687.41
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
22.06.2021 22:46:08
214.39
206.72
0.00
0.00
กำไร
-7.92 USD
#CAT
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 22:46:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
214.39
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7.92 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
206.72
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
687.41
0.00
0.00
กำไร
-101.82 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 17:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
788.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-101.82 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
687.41
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
265.61
0.00
0.00
กำไร
-77.09 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 16:42:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
342.45
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-77.09 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
265.61
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
265.61
0.00
0.00
กำไร
-114.64 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 17:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
380.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-114.64 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
265.61
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
265.61
0.00
0.00
กำไร
-57.42 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 16:47:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
322.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-57.42 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
265.61
รับกำไร (Take profit)
0.00