โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.04
25.02.2020 18:24:27
1.08796
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
2.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 18:24:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08796
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 17:25:45
0.97639
0.97599
0.00000
0.00000
กำไร
1.24 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:25:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97639
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97599
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
25.02.2020 17:21:03
1.29955
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-6.72 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:21:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
25.02.2020 13:33:28
1.08312
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
16.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 13:33:28
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08312
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
16.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
25.02.2020 11:40:43
1.29875
1.30025
0.00000
0.00000
กำไร
5.60 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:40:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29875
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30025
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 10:00:15
1.29591
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-17.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 10:00:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29591
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 01:19:44
1.06315
1.06123
0.00000
0.00000
กำไร
7.07 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 01:19:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06315
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
7.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06123
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
24.02.2020 19:26:02
1.08675
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
1.80 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 19:26:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08675
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 16:25:05
1.29237
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-32.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:25:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29237
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
24.02.2020 16:12:50
1.05920
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
21.95 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:12:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05920
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
21.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 15:42:12
1.05956
1.06123
0.00000
0.00000
กำไร
-7.65 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 15:42:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05956
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06123
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
24.02.2020 11:59:29
1.32967
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-3.26 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 11:59:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 11:49:23
1.28870
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-46.76 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 11:49:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28870
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 07:50:29
1.32715
1.32876
0.00000
0.00000
กำไร
-5.25 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 07:50:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32715
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32876
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 01:44:34
0.66070
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
5.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 01:44:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66070
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 00:00:47
0.65807
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
-5.44 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 00:00:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65807
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.02.2020 17:14:19
0.97772
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-7.61 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 17:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97772
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
21.02.2020 16:50:01
1.08436
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
-12.16 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:50:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08436
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.02.2020 10:55:33
0.98124
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-22.04 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 10:55:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98124
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
21.02.2020 04:19:23
0.63125
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-6.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 04:19:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63125
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
21.02.2020 04:19:20
0.65963
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-8.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 04:19:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65963
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
20.02.2020 11:13:51
0.66266
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-41.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 11:13:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66266
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
20.02.2020 11:13:48
0.63375
0.63109
0.00000
0.00000
กำไร
10.24 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 11:13:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63375
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
20.02.2020 10:16:16
0.63433
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-40.56 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 10:16:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63433
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-40.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
20.02.2020 09:21:58
0.98484
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-36.79 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:21:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98484
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
20.02.2020 03:33:07
0.66537
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-49.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 03:33:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66537
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
19.02.2020 17:46:58
0.63748
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-52.24 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 17:46:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63748
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
19.02.2020 15:00:01
1.32236
1.32876
0.00000
0.00000
กำไร
-19.67 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 15:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32236
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32876
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
18.02.2020 15:32:29
1.08076
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
-26.56 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:32:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08076
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
18.02.2020 10:21:44
0.64060
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-38.60 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 10:21:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64060
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
18.02.2020 09:55:22
0.66821
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-35.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 09:55:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66821
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.02.2020 17:52:26
1.04370
1.04475
0.00000
0.00000
กำไร
1.85 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:52:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04475
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.02.2020 07:49:48
1.04628
1.04475
0.00000
0.00000
กำไร
-4.66 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 07:49:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04475
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
17.02.2020 05:43:37
1.04584
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
1.83 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 05:43:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
13.02.2020 07:27:24
1.06279
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
-14.80 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 07:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.02.2020 01:49:23
0.64361
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-50.64 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 01:49:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64361
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-50.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
34.32 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
34.32 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
12.02.2020 04:18:01
0.64703
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-64.32 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 04:18:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64703
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
12.02.2020 03:00:23
1.04362
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
-3.78 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 03:00:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04362
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 18:56:53
0.67095
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-46.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 18:56:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67095
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 17:11:43
0.67367
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-57.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 17:11:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67367
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
10.02.2020 20:06:17
1.06640
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
-22.19 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 20:06:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06640
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
110.198
0.000
0.000
กำไร
-13.49 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
110.198
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.04
30.01.2020 09:27:20
1.06998
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
-36.86 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 09:27:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06998
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
29.01.2020 16:05:07
1.07354
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
-51.45 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 16:05:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07354
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-61.72 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 06:30:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00598
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
127.95 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
127.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
111.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:05:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14297
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
111.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
5 919.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 04:02:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71324
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5 919.10 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.65932
0.00000
0.00000
กำไร
-106.70 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:06:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71257
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-106.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
-107.70 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14105
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-107.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-102.75 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 01:53:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33712
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-102.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
296.19 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:52:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05685
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
296.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.04475
0.00000
0.00000
กำไร
-16.59 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:12:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05758
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.04475
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.08730
0.00000
0.00000
กำไร
103.70 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13925
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
103.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08730
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.32876
0.00000
0.00000
กำไร
12.82 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 23:56:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33741
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.32876
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.83619
0.00000
0.00000
กำไร
-458.05 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 21:23:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-458.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.83619
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.63109
0.00000
0.00000
กำไร
173.84 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:46:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
173.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-109.48 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:43:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27302
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-109.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-244.35 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25437
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-244.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.63105
0.00000
0.00000
กำไร
-86.06 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67398
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63105
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.30025
0.00000
0.00000
กำไร
55.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27233
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
55.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30025
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
3 367.32 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71045
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3 367.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-61.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:50:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26947
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.63109
0.00000
0.00000
กำไร
80.84 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:26:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67161
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
80.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
1 930.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:25:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70768
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 930.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-69.06 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-69.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-99.74 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34184
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-99.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
140.30 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:33:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
140.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.30029
0.00000
0.00000
กำไร
-152.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:30:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26228
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-152.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30029
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.83619
0.00000
0.00000
กำไร
-324.67 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:20:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89846
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-324.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.83619
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.26902
0.00000
0.00000
กำไร
33.95 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25226
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
33.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26902
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.83625
0.00000
0.00000
กำไร
163.35 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89922
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
163.35 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.83625
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
67.18 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:23:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05177
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
67.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
1 095.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:22:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70508
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 095.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-81.38 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 09:09:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34661
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
684.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 04:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70224
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
684.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-187.96 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 19:56:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25093
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-187.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.63109
0.00000
0.00000
กำไร
74.76 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:22:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66857
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
74.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-135.16 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:21:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24729
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-135.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.06118
0.00000
0.00000
กำไร
-133.25 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:26:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12601
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-133.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06118
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
401.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
401.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-68.47 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35133
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.06123
0.00000
0.00000
กำไร
129.28 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 16:28:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12451
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
129.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06123
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-104.45 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:26:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24379
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-104.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.83619
0.00000
0.00000
กำไร
-171.54 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90200
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-171.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.83619
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-41.41 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.41 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
25.58 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 12:33:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04917
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
25.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
224.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 10:14:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69689
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
224.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-18.34 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 08:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98481
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
138.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 04:37:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
138.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
5.43 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:55:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04655
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-59.54 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:22:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24022
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-59.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
64.06 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:31:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69146
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
64.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
-2.21 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:30:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04424
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
-4.57 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:20:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.57 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
-7.84 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:09:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03891
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.04480
0.00000
0.00000
กำไร
-11.13 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:06:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03630
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.04480
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
58.62 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68874
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
58.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.83619
0.00000
0.00000
กำไร
-181.63 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90588
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-181.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.83619
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-66.98 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:01:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-66.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.83619
0.00000
0.00000
กำไร
-191.04 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-191.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.83619
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.26908
0.00000
0.00000
กำไร
-74.77 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.77 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26908
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.65933
0.00000
0.00000
กำไร
52.82 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
52.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65933
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.06123
0.00000
0.00000
กำไร
122.13 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12102
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
122.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06123
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.63109
0.00000
0.00000
กำไร
68.14 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 23:46:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66526
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
68.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63109
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.97599
0.00000
0.00000
กำไร
27.10 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 16:20:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98931
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97599
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.97596
0.00000
0.00000
กำไร
-25.84 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 15:57:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98847
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97596
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.97599
0.00000
0.00000
กำไร
19.47 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 21:15:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98559
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
19.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97599
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.97599
0.00000
0.00000
กำไร
12.22 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 13:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98205
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97599
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-48.49 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 09:47:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36080
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.32872
0.00000
0.00000
กำไร
-55.53 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2018 16:09:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36548
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.32872
รับกำไร (Take profit)
0.00000