ซื้อ
1
02.12.2020 16:58:21
283.07
285.65
0.00
0.00
กำไร
2.33 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 16:58:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
283.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
2.33 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
285.65
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 17:53:31
307.25
299.92
0.00
0.00
กำไร
-7.58 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 17:53:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
307.25
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-7.58 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
299.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:45:35
319.13
299.92
0.00
0.00
กำไร
-19.46 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:45:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
319.13
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-19.46 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
299.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
123.46
0.00
0.00
กำไร
1.60 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:44:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
121.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1.60 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:43:27
533.02
542.01
0.00
0.00
กำไร
8.74 USD
#NVDA
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:43:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
533.02
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
8.74 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
542.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:39:12
588.00
587.06
0.00
0.00
กำไร
-1.19 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:39:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
588.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.19 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
587.06
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
30.11.2020 21:56:01
326.42
299.92
0.00
0.00
กำไร
-26.75 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
30.11.2020 21:56:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
326.42
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-26.75 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
299.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
299.92
0.00
0.00
กำไร
-23.11 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 16:47:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
322.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-23.11 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
299.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
27.11.2020 16:46:59
595.49
587.06
0.00
0.00
กำไร
-8.68 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 16:46:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
595.49
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-8.68 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
587.06
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 22:24:17
276.85
285.65
0.00
0.00
กำไร
8.55 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 22:24:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
276.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
8.55 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
285.65
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
123.46
0.00
0.00
กำไร
7.86 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 20:38:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
115.35
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
7.86 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
52.01
0.00
0.00
กำไร
-1.51 USD
#KO
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:49:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
53.27
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.51 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
52.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:47:37
280.00
299.92
0.00
0.00
กำไร
19.67 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:47:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
280.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
19.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
299.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:37:10
220.58
230.20
0.00
0.00
กำไร
9.37 USD
#BA
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:37:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
220.58
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
9.37 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
230.20
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:33:58
60.77
61.43
0.00
0.00
กำไร
0.41 USD
#GILD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:33:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
60.77
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.41 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
61.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
123.46
0.00
0.00
กำไร
8.53 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:29:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
114.68
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
8.53 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:27:29
480.98
504.33
0.00
0.00
กำไร
23.10 USD
#NFLX
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:27:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
480.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
23.10 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
504.33
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
15.39
0.00
0.00
กำไร
-0.64 USD
#AGNC
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:25:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
15.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.64 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
15.39
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:22:57
60.71
61.43
0.00
0.00
กำไร
0.47 USD
#GILD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:22:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
60.71
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.47 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
61.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
123.46
0.00
0.00
กำไร
3.91 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 20:46:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.30
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.91 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.11.2020 20:45:22
45.50
50.16
0.00
0.00
กำไร
4.41 USD
#INTC
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 20:45:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
45.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.41 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
50.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.11.2020 20:45:19
45.50
50.16
0.00
0.00
กำไร
4.41 USD
#INTC
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 20:45:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
45.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.41 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
50.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
17.11.2020 21:08:42
536.65
542.01
0.00
0.00
กำไร
5.11 USD
#NVDA
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2020 21:08:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
536.65
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
5.11 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
542.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
285.65
0.00
0.00
กำไร
9.55 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2020 21:03:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
275.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
9.55 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
285.65
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
9.26
0.00
0.00
กำไร
0.64 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 21:02:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.37
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.64 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
9.26
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
123.46
0.00
0.00
กำไร
3.80 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 20:36:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.41
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.80 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
40.72
0.00
0.00
กำไร
0.96 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:25:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
39.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.96 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
40.72
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
40.72
0.00
0.00
กำไร
3.40 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 19:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
37.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.40 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
40.72
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
123.46
0.00
0.00
กำไร
-5.84 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5.84 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
123.46
รับกำไร (Take profit)
0.00