ซื้อ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
36.54
0.00
0.00
กำไร
-0.78 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 19:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
37.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.78 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
36.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 21:56:08
495.05
440.85
0.00
0.00
กำไร
-54.45 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 21:56:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
495.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-54.45 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
440.85
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
106.76
0.00
0.00
กำไร
-22.54 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-22.54 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
106.76
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:10:59
482.95
440.85
0.00
0.00
กำไร
-42.35 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:10:59
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
482.95
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-42.35 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
440.85
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 17:25:22
294.85
252.54
0.00
0.00
กำไร
-42.56 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 17:25:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
294.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-42.56 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
252.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
25.08.2020 21:08:43
281.03
252.54
0.00
0.00
กำไร
-28.74 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2020 21:08:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
281.03
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-28.74 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
252.54
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.08.2020 12:43:38
3334.0
3280.0
0.0
0.0
กำไร
-6.90 USD
SX5E
วันและเวลาเปิดทำการ
24.08.2020 12:43:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
3334.0
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-6.90 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
3280.0
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1
05.08.2020 22:19:00
25.50
25.11
0.00
0.00
กำไร
-0.64 USD
#BAC
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 22:19:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.64 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
25.11
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
03.08.2020 16:39:34
6.16
6.79
0.00
0.00
กำไร
0.38 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:39:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.38 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
6.79
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
03.08.2020 16:39:29
6.16
6.79
0.00
0.00
กำไร
0.38 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:39:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.38 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
6.79
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
22.07.2020 14:31:23
25228.5
24153.9
0.0
0.0
กำไร
-14.37 USD
HK50
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 14:31:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25228.5
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-14.37 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
24153.9
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1
22.07.2020 13:43:41
3371.7
3280.0
0.0
0.0
กำไร
-11.37 USD
SX5E
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 13:43:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
3371.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-11.37 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
3280.0
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-812.87 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-812.87 USD
ปริมาณเทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
104.313
0.000
0.000
กำไร
42.17 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
42.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.313
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.90985
0.00000
0.00000
กำไร
-211.51 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 06:30:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00598
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-211.51 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90985
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.18644
0.00000
0.00000
กำไร
-169.47 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-169.47 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.18644
0.00000
0.00000
กำไร
-87.14 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:05:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14297
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-87.14 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-2 046.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 04:02:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71324
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2 046.00 USD
ปริมาณเทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.73169
0.00000
0.00000
กำไร
38.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:06:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71257
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
38.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.73169
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.18641
0.00000
0.00000
กำไร
90.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14105
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
90.52 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18641
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-236.54 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 01:53:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33712
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-236.54 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-643.37 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:52:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-643.37 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.08022
0.00000
0.00000
กำไร
30.27 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:12:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05758
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
30.27 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08022
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.18644
0.00000
0.00000
กำไร
-94.58 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:01:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13925
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-94.58 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18644
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.31782
0.00000
0.00000
กำไร
29.53 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 23:56:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33741
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
29.53 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31782
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.91567
0.00000
0.00000
กำไร
161.43 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 21:23:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
161.43 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.91567
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.67737
0.00000
0.00000
กำไร
-11.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:46:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67465
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.28 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.67737
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.29569
0.00000
0.00000
กำไร
-91.08 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:43:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-91.08 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29569
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
1 323.90 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25437
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 323.90 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.67731
0.00000
0.00000
กำไร
6.46 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67398
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.46 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67731
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.29565
0.00000
0.00000
กำไร
46.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27233
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
46.44 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29565
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-1 411.74 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71045
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 411.74 USD
ปริมาณเทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.29569
0.00000
0.00000
กำไร
-52.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:50:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26947
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.64 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29569
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.67737
0.00000
0.00000
กำไร
-11.72 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67161
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.72 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67737
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-966.40 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:25:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70768
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-966.40 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.29569
0.00000
0.00000
กำไร
-59.86 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26586
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-59.86 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29569
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-183.66 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-183.66 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-426.18 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:33:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05438
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-426.18 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.29569
0.00000
0.00000
กำไร
-134.04 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:30:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-134.04 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29569
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.91567
0.00000
0.00000
กำไร
88.39 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:20:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89846
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
88.39 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.91567
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.17884
0.00000
0.00000
กำไร
-161.79 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25226
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-161.79 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17884
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.91568
0.00000
0.00000
กำไร
-43.06 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89922
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-43.06 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91568
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-312.40 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:23:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-312.40 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-642.24 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:22:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-642.24 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-131.91 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 09:09:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34661
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-131.91 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-473.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 04:40:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70224
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-473.60 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
789.64 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 19:56:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25093
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
789.64 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.67737
0.00000
0.00000
กำไร
-17.80 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:22:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66857
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.80 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67737
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
449.77 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:21:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24729
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
449.77 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.07946
0.00000
0.00000
กำไร
-102.73 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:26:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12601
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-102.73 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07946
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-322.90 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69955
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-322.90 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-102.27 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35133
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-102.27 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.07950
0.00000
0.00000
กำไร
98.54 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 16:28:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12451
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
98.54 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07950
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
284.47 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24379
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
284.47 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.91567
0.00000
0.00000
กำไร
35.03 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
35.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91567
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-58.37 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:14:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-58.37 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-212.87 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 12:33:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04917
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-212.87 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-209.70 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 10:14:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69689
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-209.70 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.90985
0.00000
0.00000
กำไร
-164.97 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 08:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98481
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-164.97 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90985
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-150.68 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 04:37:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69417
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-150.68 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-138.37 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:55:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04655
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-138.37 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
134.39 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:22:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24022
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
134.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-80.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:31:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69146
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-80.76 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-98.50 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:30:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04424
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-98.50 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-52.97 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:20:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.97 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-56.48 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:09:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03891
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-56.48 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.08030
0.00000
0.00000
กำไร
-60.01 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:06:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03630
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-60.01 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08030
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-86.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68874
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.20 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.91567
0.00000
0.00000
กำไร
24.97 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90588
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
24.97 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91567
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
126.41 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:01:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23659
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
126.41 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.91567
0.00000
0.00000
กำไร
15.59 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15.59 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91567
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.17890
0.00000
0.00000
กำไร
118.06 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23279
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
118.06 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17890
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.73174
0.00000
0.00000
กำไร
-92.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68584
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-92.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.73174
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.07950
0.00000
0.00000
กำไร
90.87 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12102
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
90.87 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07950
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.67737
0.00000
0.00000
กำไร
-24.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 23:46:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.42 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67737
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.90989
0.00000
0.00000
กำไร
174.37 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 16:20:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
174.37 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90989
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.90985
0.00000
0.00000
กำไร
-173.02 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 15:57:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98847
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-173.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90985
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.90989
0.00000
0.00000
กำไร
166.19 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 21:15:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
166.19 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90989
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.90989
0.00000
0.00000
กำไร
158.41 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 13:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98205
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
158.41 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90989
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-65.51 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 09:47:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36080
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.51 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.31777
0.00000
0.00000
กำไร
-72.61 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2018 16:09:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36548
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-72.61 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31777
รับกำไร (Take profit)
0.00000