โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
1 971.87 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 971.87 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
107.515
0.000
0.000
กำไร
11.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
11.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
107.515
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.94436
0.00000
0.00000
กำไร
-130.70 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 06:30:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00598
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-130.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.12514
0.00000
0.00000
กำไร
14.43 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
14.43 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.12514
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.12514
0.00000
0.00000
กำไร
35.46 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:05:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14297
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
35.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.12514
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
2 035.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 04:02:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71324
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2 035.00 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.69369
0.00000
0.00000
กำไร
-37.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:06:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71257
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.69369
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.12414
0.00000
0.00000
กำไร
-34.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14105
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.12414
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
203.23 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 01:53:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33712
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
203.23 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-204.51 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:52:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05685
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-204.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.06013
0.00000
0.00000
กำไร
2.93 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:12:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05758
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06013
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.12514
0.00000
0.00000
กำไร
28.02 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13925
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
28.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.12514
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.35546
0.00000
0.00000
กำไร
-26.83 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 23:56:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33741
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.83 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35546
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.90046
0.00000
0.00000
กำไร
41.56 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 21:23:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
41.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.90046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.65414
0.00000
0.00000
กำไร
81.64 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:46:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
81.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65414
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.24858
0.00000
0.00000
กำไร
97.36 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:43:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27302
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
97.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
1 240.09 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25437
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 240.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.65314
0.00000
0.00000
กำไร
-41.88 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67398
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65314
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.24821
0.00000
0.00000
กำไร
-48.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27233
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24821
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
1 036.86 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71045
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 036.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.24858
0.00000
0.00000
กำไร
41.58 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:50:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26947
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
41.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.65414
0.00000
0.00000
กำไร
34.74 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:26:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67161
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
34.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65414
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
517.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:25:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70768
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
517.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.24858
0.00000
0.00000
กำไร
34.36 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
34.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
92.17 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34184
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
92.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-161.48 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:33:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-161.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.24858
0.00000
0.00000
กำไร
54.40 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:30:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26228
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
54.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.24858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.90046
0.00000
0.00000
กำไร
9.18 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:20:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89846
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.18 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.17832
0.00000
0.00000
กำไร
-156.99 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25226
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-156.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17832
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.90146
0.00000
0.00000
กำไร
-5.99 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89922
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.99 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90146
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-134.97 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:23:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05177
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-134.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
248.16 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:22:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70508
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
248.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
34.17 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 09:09:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34661
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
34.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
120.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 04:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70224
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
120.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
738.67 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 19:56:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25093
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
738.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.65414
0.00000
0.00000
กำไร
28.66 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:22:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66857
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
28.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65414
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
420.10 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:21:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24729
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
420.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.06202
0.00000
0.00000
กำไร
-135.92 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:26:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12601
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-135.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06202
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
48.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
48.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
8.84 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35133
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.06351
0.00000
0.00000
กำไร
128.65 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 16:28:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12451
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
128.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06351
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
265.25 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:26:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24379
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
265.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.90046
0.00000
0.00000
กำไร
-4.24 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90200
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
-2.62 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-101.36 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 12:33:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04917
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-101.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
12.90 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 10:14:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69689
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.94436
0.00000
0.00000
กำไร
-85.87 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 08:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98481
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-85.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
-2.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 04:37:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-71.10 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:55:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04655
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
125.07 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:22:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24022
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
125.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
-6.56 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:31:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69146
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-53.44 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:30:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04424
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-30.31 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:20:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-30.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-33.69 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:09:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03891
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.69 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.06436
0.00000
0.00000
กำไร
-37.11 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:06:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03630
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.11 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
-12.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68874
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.90046
0.00000
0.00000
กำไร
-13.93 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90588
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
117.40 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:01:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
117.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.90046
0.00000
0.00000
กำไร
-22.96 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90046
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.18091
0.00000
0.00000
กำไร
109.36 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
109.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18091
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.69464
0.00000
0.00000
กำไร
-17.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.69464
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.06351
0.00000
0.00000
กำไร
121.27 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12102
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
121.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06351
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.65414
0.00000
0.00000
กำไร
22.04 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 23:46:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66526
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
22.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65414
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.94536
0.00000
0.00000
กำไร
92.78 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 16:20:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98931
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
92.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94536
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.94436
0.00000
0.00000
กำไร
-93.62 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 15:57:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98847
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94436
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.94536
0.00000
0.00000
กำไร
84.91 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 21:15:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98559
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
84.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94536
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.94536
0.00000
0.00000
กำไร
77.42 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 13:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98205
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
77.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.94536
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
-9.56 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 09:47:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36080
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.56 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.35446
0.00000
0.00000
กำไร
-16.47 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2018 16:09:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36548
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35446
รับกำไร (Take profit)
0.00000