ซื้อ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
670.91
0.00
0.00
กำไร
-118.32 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 17:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
788.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-118.32 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
670.91
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
128.01
0.00
0.00
กำไร
-2.38 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2021 18:12:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.14
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.38 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
128.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
213.57
0.00
0.00
กำไร
-129.13 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 16:42:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
342.45
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-129.13 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
213.57
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
213.57
0.00
0.00
กำไร
-166.68 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 17:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
380.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-166.68 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
213.57
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
128.01
0.00
0.00
กำไร
6.15 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:44:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
121.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
6.15 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
128.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
213.57
0.00
0.00
กำไร
-109.46 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 16:47:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
322.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-109.46 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
213.57
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
128.01
0.00
0.00
กำไร
12.41 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 20:38:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
115.35
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
12.41 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
128.01
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
18.12
0.00
0.00
กำไร
2.09 USD
#AGNC
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:25:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
15.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
2.09 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
18.12
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
39.97
0.00
0.00
กำไร
0.21 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:25:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
39.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.21 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
39.97
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
128.01
0.00
0.00
กำไร
-1.29 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.29 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
128.01
รับกำไร (Take profit)
0.00