ซื้อ
1
23.02.2021 16:46:11
630.86
714.31
0.00
0.00
กำไร
83.20 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
23.02.2021 16:46:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
630.86
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
83.20 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
714.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
714.31
0.00
0.00
กำไร
-74.92 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2021 17:28:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
788.98
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-74.92 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
714.31
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
126.08
0.00
0.00
กำไร
-4.31 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2021 18:12:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.14
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-4.31 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
270.04
0.00
0.00
กำไร
-72.66 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 16:42:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
342.45
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-72.66 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
270.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
270.04
0.00
0.00
กำไร
-110.21 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
09.12.2020 17:19:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
380.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-110.21 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
270.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
04.12.2020 18:12:33
211.83
209.24
0.00
0.00
กำไร
-2.84 USD
#MCD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.12.2020 18:12:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
211.83
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.84 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
209.24
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
126.08
0.00
0.00
กำไร
4.22 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 16:44:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
121.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.22 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
270.04
0.00
0.00
กำไร
-52.99 USD
#SNOW
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2020 16:47:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
322.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-52.99 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
270.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
126.08
0.00
0.00
กำไร
10.48 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 20:38:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
115.35
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
10.48 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
50.18
0.00
0.00
กำไร
-3.34 USD
#KO
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:49:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
53.27
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3.34 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
50.18
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
126.08
0.00
0.00
กำไร
11.15 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:29:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
114.68
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
11.15 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
16.04
0.00
0.00
กำไร
0.01 USD
#AGNC
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2020 19:25:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
15.78
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
16.04
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
126.08
0.00
0.00
กำไร
6.53 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2020 20:46:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.30
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
6.53 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
261.08
0.00
0.00
กำไร
-15.02 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
17.11.2020 21:03:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
275.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-15.02 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
261.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
12.06
0.00
0.00
กำไร
3.44 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 21:02:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
8.37
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.44 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
12.06
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
126.08
0.00
0.00
กำไร
6.42 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
11.11.2020 20:36:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.41
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
6.42 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
33.86
0.00
0.00
กำไร
-5.90 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:25:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
39.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-5.90 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
33.86
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
33.86
0.00
0.00
กำไร
-3.46 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 19:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
37.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3.46 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
33.86
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
126.08
0.00
0.00
กำไร
-3.22 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-3.22 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
126.08
รับกำไร (Take profit)
0.00