โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.04
27.02.2020 09:54:36
1.09184
1.09450
0.00000
0.00000
กำไร
10.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 09:54:36
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09184
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09450
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
27.02.2020 08:36:47
1.09157
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
-24.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2020 08:36:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.09157
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.48
26.02.2020 23:53:07
0.65427
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
141.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 23:53:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65427
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
141.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.48
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
26.02.2020 18:55:45
1.33185
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-3.34 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 18:55:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33185
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
26.02.2020 17:55:57
1.04064
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
1.14 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 17:55:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04064
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
26.02.2020 17:53:29
1.04110
1.03980
0.00000
0.00000
กำไร
-4.09 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 17:53:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04110
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03980
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
26.02.2020 15:41:48
0.65627
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
-4.64 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 15:41:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65627
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
26.02.2020 14:44:41
1.29152
1.29407
0.00000
0.00000
กำไร
9.80 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 14:44:41
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29152
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29407
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
26.02.2020 12:59:56
1.29303
1.29409
0.00000
0.00000
กำไร
-4.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 12:59:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29303
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29409
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
26.02.2020 11:41:55
1.29509
1.29407
0.00000
0.00000
กำไร
-4.48 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 11:41:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29509
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.48 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29407
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
26.02.2020 10:46:12
0.97409
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-21.30 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 10:46:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97409
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.32
26.02.2020 08:16:08
0.65696
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
8.32 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.02.2020 08:16:08
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65696
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.32
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 18:24:27
1.08796
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
-26.60 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 18:24:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08796
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 17:25:45
0.97639
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
19.32 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 17:25:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.97639
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
19.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
25.02.2020 11:40:43
1.29875
1.29407
0.00000
0.00000
กำไร
-19.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 11:40:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29875
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29407
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
25.02.2020 01:19:44
1.06315
1.06343
0.00000
0.00000
กำไร
-1.96 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2020 01:19:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.06315
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06343
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
24.02.2020 16:12:50
1.05920
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
49.72 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 16:12:50
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05920
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
49.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 15:42:12
1.05956
1.06343
0.00000
0.00000
กำไร
-16.74 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 15:42:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05956
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.74 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06343
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
24.02.2020 11:59:29
1.32967
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
9.08 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 11:59:29
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32967
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.08 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
24.02.2020 07:50:29
1.32715
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-17.45 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.02.2020 07:50:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32715
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.45 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.02.2020 17:14:19
0.97772
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-25.60 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 17:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.97772
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
21.02.2020 16:50:01
1.08436
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
-41.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 16:50:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08436
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-41.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
21.02.2020 10:55:33
0.98124
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-40.09 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 10:55:33
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98124
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-40.09 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
21.02.2020 04:19:23
0.63125
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
15.40 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 04:19:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63125
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.2
21.02.2020 04:19:20
0.65963
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-48.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.02.2020 04:19:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65963
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
20.02.2020 11:13:51
0.66266
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-65.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 11:13:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66266
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
20.02.2020 11:13:48
0.63375
0.63215
0.00000
0.00000
กำไร
6.00 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 11:13:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.63375
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63215
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
20.02.2020 10:16:16
0.63433
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-27.72 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 10:16:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63433
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
20.02.2020 09:21:58
0.98484
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-54.91 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 09:21:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98484
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-54.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
20.02.2020 03:33:07
0.66537
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-65.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2020 03:33:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66537
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
19.02.2020 17:46:58
0.63748
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-43.68 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 17:46:58
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.63748
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-43.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
19.02.2020 15:00:01
1.32236
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-31.82 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.02.2020 15:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.32236
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
18.02.2020 15:32:29
1.08076
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
-55.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 15:32:29
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08076
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
18.02.2020 10:21:44
0.64060
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-34.32 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 10:21:44
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64060
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
18.02.2020 09:55:22
0.66821
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-43.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2020 09:55:22
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66821
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-43.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.02.2020 17:52:26
1.04370
1.03980
0.00000
0.00000
กำไร
-10.66 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 17:52:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04370
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03980
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
17.02.2020 07:49:48
1.04628
1.03980
0.00000
0.00000
กำไร
-17.19 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2020 07:49:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.04628
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03980
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
13.02.2020 07:27:24
1.06279
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
3.59 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 07:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
13.02.2020 01:49:23
0.64361
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-46.36 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.02.2020 01:49:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64361
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
348.72 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
348.72 USD
ปริมาณที่เทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
12.02.2020 04:18:01
0.64703
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-60.04 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 04:18:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.64703
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-60.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 18:56:53
0.67095
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-54.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 18:56:53
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67095
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-54.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
11.02.2020 17:11:43
0.67367
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-65.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2020 17:11:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67367
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-65.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
10.02.2020 20:06:17
1.06640
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
-13.06 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
10.02.2020 20:06:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06640
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
109.902
0.000
0.000
กำไร
-10.84 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
109.902
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.04
30.01.2020 09:27:20
1.06998
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
-27.80 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
30.01.2020 09:27:20
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06998
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.80 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
29.01.2020 16:05:07
1.07354
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
-42.46 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.01.2020 16:05:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07354
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.46 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-70.97 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 06:30:55
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00598
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
106.32 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
106.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
96.72 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:05:47
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14297
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
96.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
6 139.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 04:02:35
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71324
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6 139.10 USD
ปริมาณที่เทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.65732
0.00000
0.00000
กำไร
-110.70 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:06:43
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71257
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-110.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.09450
0.00000
0.00000
กำไร
-93.30 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:00:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14105
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09450
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-53.10 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 01:53:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33712
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-53.10 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
421.36 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:52:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05685
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
421.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.03980
0.00000
0.00000
กำไร
-22.87 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:12:45
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05758
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.87 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.03980
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.09451
0.00000
0.00000
กำไร
89.28 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:01:05
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13925
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
89.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09451
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
6.67 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 23:56:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33741
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.67 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.84577
0.00000
0.00000
กำไร
-381.50 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 21:23:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89475
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-381.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.84577
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.63215
0.00000
0.00000
กำไร
169.60 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:46:54
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67465
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
169.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.63215
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.29409
0.00000
0.00000
กำไร
-84.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:43:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27302
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-84.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29409
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-52.28 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:30
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25437
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-52.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.63212
0.00000
0.00000
กำไร
-83.92 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67398
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-83.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63212
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.29407
0.00000
0.00000
กำไร
43.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27233
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
43.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29407
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
3 499.32 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71045
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3 499.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.29409
0.00000
0.00000
กำไร
-49.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:50:38
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26947
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.44 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29409
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.63215
0.00000
0.00000
กำไร
78.72 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:26:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67161
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
78.72 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63215
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
2 010.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:25:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70768
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2 010.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.29409
0.00000
0.00000
กำไร
-56.66 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26586
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-56.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.29409
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-68.60 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34184
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
215.34 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:33:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05438
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
215.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.29409
0.00000
0.00000
กำไร
-127.64 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:30:07
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26228
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-127.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.29409
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.84577
0.00000
0.00000
กำไร
-273.54 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:20:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89846
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-273.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.84577
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.25732
0.00000
0.00000
กำไร
10.01 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:37
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25226
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.01 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.25732
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.84580
0.00000
0.00000
กำไร
137.86 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:27
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89922
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
137.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84580
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
117.16 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:23:13
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05177
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
117.16 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
1 143.60 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:22:49
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70508
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 143.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-62.63 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 09:09:32
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34661
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-62.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
716.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 04:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70224
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
716.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-68.07 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 19:56:55
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25093
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.63215
0.00000
0.00000
กำไร
72.64 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:22:19
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66857
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
72.64 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63215
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-63.33 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:21:59
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24729
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.06342
0.00000
0.00000
กำไร
-129.24 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:26:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12601
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-129.24 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06342
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
421.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:37
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
421.20 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-55.92 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:03
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35133
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.06343
0.00000
0.00000
กำไร
125.33 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 16:28:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12451
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
125.33 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06343
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-56.63 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:26:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24379
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-56.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.84577
0.00000
0.00000
กำไร
-145.93 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:15:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90200
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-145.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84577
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-35.12 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35610
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
56.79 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 12:33:21
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04917
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
56.79 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
236.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 10:14:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69689
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
236.76 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-27.39 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 08:54:11
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98481
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.39 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
146.96 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 04:37:24
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
146.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
24.14 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:55:44
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04655
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
24.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-35.66 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:22:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24022
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
68.06 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:31:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69146
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
68.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
10.25 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:30:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04424
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.25 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
1.66 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:20:16
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.66 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
-1.62 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:09:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03891
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.03987
0.00000
0.00000
กำไร
-4.92 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:06:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03630
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.92 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.03987
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
62.62 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68874
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
62.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.84577
0.00000
0.00000
กำไร
-155.97 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:15
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90588
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-155.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84577
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-43.13 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:01:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23659
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-43.13 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.84577
0.00000
0.00000
กำไร
-165.34 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:05
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-165.34 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.84577
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.25735
0.00000
0.00000
กำไร
-50.96 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:04
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23279
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-50.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.25735
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.65733
0.00000
0.00000
กำไร
56.82 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:03
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68584
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
56.82 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.06343
0.00000
0.00000
กำไร
118.15 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12102
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
118.15 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06343
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.63215
0.00000
0.00000
กำไร
66.02 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 23:46:28
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66526
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
66.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.63215
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
36.26 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 16:20:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98931
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
36.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
-34.93 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 15:57:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98847
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.93 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
28.60 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 21:15:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98559
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
28.60 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.97160
0.00000
0.00000
กำไร
21.31 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 13:00:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98205
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
21.31 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.97160
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-42.17 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 09:47:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36080
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.17 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.33283
0.00000
0.00000
กำไร
-49.19 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2018 16:09:48
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36548
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.19 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.33283
รับกำไร (Take profit)
0.00000