ซื้อ
1
23.10.2020 22:52:53
114.60
115.02
0.00
0.00
กำไร
0.17 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 22:52:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
114.60
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.17 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
115.02
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
23.10.2020 22:52:22
541.51
543.24
0.00
0.00
กำไร
1.48 USD
#NVDA
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 22:52:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
541.51
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1.48 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
543.24
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.04
23.10.2020 21:26:29
0.71339
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-3.84 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 21:26:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71339
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.84 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 19:52:49
0.90915
0.91032
0.00000
0.00000
กำไร
-6.91 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 19:52:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90915
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.91 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.91032
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 17:56:01
0.71029
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-16.24 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:56:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71029
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.24 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.24
23.10.2020 17:25:19
1.30216
1.30289
0.00000
0.00000
กำไร
15.12 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:25:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30216
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
15.12 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.30289
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 17:18:00
0.90764
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
7.96 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:18:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90764
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
7.96 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
23.10.2020 17:05:18
1.30516
1.30289
0.00000
0.00000
กำไร
-18.96 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 17:05:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30516
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.96 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.30289
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 16:35:00
1.30646
1.30439
0.00000
0.00000
กำไร
7.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 16:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30646
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
7.88 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30439
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 13:33:47
0.90613
0.91032
0.00000
0.00000
กำไร
-22.66 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 13:33:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90613
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.66 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.91032
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 12:36:00
1.18521
1.18591
0.00000
0.00000
กำไร
2.40 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:36:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.18521
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.40 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.08
23.10.2020 12:26:30
1.18502
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-11.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:26:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18502
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.84 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 12:16:46
0.66961
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
-1.72 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:16:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66961
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.72 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 12:02:24
1.30821
1.30289
0.00000
0.00000
กำไร
-21.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 12:02:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30821
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.68 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30289
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 11:17:00
1.31116
1.30289
0.00000
0.00000
กำไร
-33.48 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 11:17:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31116
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.48 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30289
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 10:40:53
1.18202
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-17.92 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 10:40:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18202
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.92 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 09:02:26
0.66577
0.66819
0.00000
0.00000
กำไร
9.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 09:02:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66577
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
9.28 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66819
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
23.10.2020 03:33:00
1.17904
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-29.84 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 03:33:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17904
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.84 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
23.10.2020 01:39:05
0.71316
0.71332
0.00000
0.00000
กำไร
0.24 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.10.2020 01:39:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71316
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.24 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.71332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
22.10.2020 20:16:01
0.66881
0.66819
0.00000
0.00000
กำไร
-2.88 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2020 20:16:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.66881
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.88 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66819
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1
21.10.2020 20:07:37
117.23
115.02
0.00
0.00
กำไร
-2.46 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:07:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
117.23
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-2.46 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
115.02
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
21.10.2020 20:06:25
280.61
284.95
0.00
0.00
กำไร
4.09 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 20:06:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
280.61
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
4.09 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
284.95
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.04
21.10.2020 18:05:05
0.66661
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
-13.72 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66661
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.72 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
21.10.2020 18:05:04
0.90313
0.91032
0.00000
0.00000
กำไร
-38.32 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2020 18:05:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.90313
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.32 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.91032
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
1
13.10.2020 18:56:46
12146.5
11681.8
0.0
0.0
กำไร
-46.97 USD
NQ
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2020 18:56:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
12146.5
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-46.97 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
11681.8
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1
06.10.2020 21:48:38
7.24
8.16
0.00
0.00
กำไร
0.67 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:48:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
8.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
06.10.2020 21:48:18
7.24
8.16
0.00
0.00
กำไร
0.67 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:48:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
8.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
06.10.2020 21:47:30
7.24
8.16
0.00
0.00
กำไร
0.67 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:47:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
8.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
06.10.2020 21:47:14
7.24
8.16
0.00
0.00
กำไร
0.67 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:47:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
8.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
06.10.2020 21:47:05
7.24
8.16
0.00
0.00
กำไร
0.67 USD
#F
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2020 21:47:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
7.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
8.16
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
38.18
0.00
0.00
กำไร
0.86 USD
#PFE
วันและเวลาเปิดทำการ
15.09.2020 19:59:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
37.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.86 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
38.18
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 21:56:08
495.05
420.38
0.00
0.00
กำไร
-74.92 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 21:56:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
495.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-74.92 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
420.38
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
115.02
0.00
0.00
กำไร
-14.28 USD
#AAPL
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 19:13:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.05
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14.28 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
115.02
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
31.08.2020 17:25:22
294.85
284.95
0.00
0.00
กำไร
-10.15 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2020 17:25:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
294.85
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-10.15 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
284.95
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
25.08.2020 21:08:43
281.03
284.95
0.00
0.00
กำไร
3.67 USD
#FB
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2020 21:08:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
281.03
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
3.67 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
284.95
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
05.08.2020 22:19:00
25.50
24.90
0.00
0.00
กำไร
-0.85 USD
#BAC
วันและเวลาเปิดทำการ
05.08.2020 22:19:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
25.50
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-0.85 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
24.90
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
03.08.2020 16:39:34
6.16
7.63
0.00
0.00
กำไร
1.22 USD
#GE
วันและเวลาเปิดทำการ
03.08.2020 16:39:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
6.16
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1.22 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
7.63
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
1
22.07.2020 13:43:41
3371.7
3204.2
0.0
0.0
กำไร
-20.37 USD
SX5E
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2020 13:43:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
3371.7
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.0
กำไร
-20.37 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
3204.2
รับกำไร (Take profit)
0.0
ซื้อ
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-1 249.25 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.02.2020 07:02:56
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 249.25 USD
ปริมาณเทรด
1.02
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
104.765
0.000
0.000
กำไร
37.67 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2020 17:00:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
37.67 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
104.765
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.90398
0.00000
0.00000
กำไร
-225.87 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2019 06:30:55
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00598
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-225.87 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90398
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-169.35 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.03.2019 12:11:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13005
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-169.35 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-87.06 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 06:05:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.14297
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-87.06 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-122.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 04:02:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71324
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-122.10 USD
ปริมาณเทรด
1.1
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.71332
0.00000
0.00000
กำไร
1.30 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:06:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71257
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.30 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71332
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.18591
0.00000
0.00000
กำไร
89.52 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 02:00:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.14105
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
89.52 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18591
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-305.46 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 01:53:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.33712
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-305.46 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-292.59 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:52:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-292.59 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.06641
0.00000
0.00000
กำไร
11.40 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:12:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05758
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
11.40 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06641
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.18640
0.00000
0.00000
กำไร
-94.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.01.2019 00:01:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.13925
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-94.50 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18640
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.31239
0.00000
0.00000
กำไร
37.93 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 23:56:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.33741
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
37.93 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31239
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
112.70 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 21:23:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
112.70 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
18.44 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:46:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67465
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.44 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.30439
0.00000
0.00000
กำไร
-125.88 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:43:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27302
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-125.88 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30439
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
1 304.75 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25437
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1 304.75 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.66819
0.00000
0.00000
กำไร
-11.78 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67398
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.78 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.66819
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.30289
0.00000
0.00000
กำไร
60.92 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27233
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
60.92 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30289
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-257.40 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 18:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.71045
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-257.40 USD
ปริมาณเทรด
0.66
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.30439
0.00000
0.00000
กำไร
-70.04 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:50:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26947
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30439
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
3.14 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:26:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67161
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.14 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-266.80 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:25:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70768
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-266.80 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.30439
0.00000
0.00000
กำไร
-77.26 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26586
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.26 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30439
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-226.88 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 17:24:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-226.88 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-215.27 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:33:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05438
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-215.27 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.30439
0.00000
0.00000
กำไร
-168.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 16:30:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.26228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-168.84 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.30439
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
55.80 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:20:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.89846
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
55.80 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.17733
0.00000
0.00000
กำไร
-166.15 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25226
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-166.15 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17733
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.91032
0.00000
0.00000
กำไร
-29.35 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 12:14:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.89922
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-29.35 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.91032
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-171.49 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:23:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.05177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-171.49 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-222.48 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 11:22:49
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70508
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-222.48 USD
ปริมาณเทรด
0.24
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-157.94 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 09:09:32
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34661
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-157.94 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-193.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.01.2019 04:40:31
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70224
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-193.76 USD
ปริมาณเทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
777.43 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 19:56:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.25093
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
777.43 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
-2.94 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:22:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66857
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.94 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
442.31 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 18:21:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24729
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
442.31 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.07231
0.00000
0.00000
กำไร
-119.21 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:26:52
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12601
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-119.21 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07231
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-148.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69955
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-148.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-119.68 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 17:20:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35133
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-119.68 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
114.39 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 16:28:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12451
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
114.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
279.39 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24379
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
279.39 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
18.68 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:15:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
18.68 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-67.11 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 15:14:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-67.11 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-124.60 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 12:33:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04917
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-124.60 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-104.76 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 10:14:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69689
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-104.76 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.90398
0.00000
0.00000
กำไร
-179.03 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 08:54:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98481
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-179.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90398
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-80.72 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 04:37:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69417
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-80.72 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-85.30 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:55:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04655
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-85.30 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
131.80 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 02:22:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.24022
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
131.80 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-45.78 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:31:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69146
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.78 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-63.05 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:30:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04424
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.05 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-35.19 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:20:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.19 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-38.67 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:09:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03891
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.67 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.06747
0.00000
0.00000
กำไร
-42.16 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:06:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.03630
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.16 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.06747
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-51.22 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68874
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.22 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
8.57 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:02:15
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90588
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
8.57 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
123.77 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:01:56
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23659
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
123.77 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.90932
0.00000
0.00000
กำไร
-0.87 USD
EURGBP
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.90950
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.87 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90932
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.18044
0.00000
0.00000
กำไร
115.37 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.23279
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
115.37 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.18044
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.71425
0.00000
0.00000
กำไร
-57.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68584
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71425
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.07261
0.00000
0.00000
กำไร
106.67 USD
EURCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.01.2019 01:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.12102
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
106.67 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07261
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.66994
0.00000
0.00000
กำไร
-9.56 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 23:46:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.66526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.56 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.66994
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.90427
0.00000
0.00000
กำไร
187.89 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 16:20:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
187.89 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90427
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.90398
0.00000
0.00000
กำไร
-187.13 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.01.2019 15:57:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.98847
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-187.13 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90398
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.90427
0.00000
0.00000
กำไร
179.66 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 21:15:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
179.66 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90427
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.90427
0.00000
0.00000
กำไร
171.83 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 13:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.98205
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
171.83 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.90427
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-74.27 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2018 09:47:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36080
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.27 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.31220
0.00000
0.00000
กำไร
-81.41 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.12.2018 16:09:48
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36548
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.41 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.31220
รับกำไร (Take profit)
0.00000