ขาย
0.11
25.09.2020 12:52:30
78.864
78.932
0.000
0.000
กำไร
-9.28 USD
CADJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.09.2020 12:52:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
78.864
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-9.28 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
78.932
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.19
22.09.2020 17:10:45
1.08168
1.07422
0.00000
0.00000
กำไร
89.01 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 17:10:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.08168
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
89.01 USD
ปริมาณเทรด
0.19
ราคาปัจจุบัน
1.07422
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
22.09.2020 10:09:43
133.509
134.662
0.000
0.000
กำไร
-111.12 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2020 10:09:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
133.509
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-111.12 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
134.662
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.1
17.09.2020 22:07:21
135.729
134.562
0.000
0.000
กำไร
-112.55 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2020 22:07:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
135.729
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-112.55 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
134.562
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
2
04.09.2020 22:15:31
418.07
406.88
0.00
0.00
กำไร
-22.88 USD
#TSLA
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 22:15:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
418.07
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-22.88 USD
ปริมาณเทรด
2
ราคาปัจจุบัน
406.88
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
1
04.09.2020 17:42:35
3150.90
3097.35
0.00
0.00
กำไร
53.30 USD
#AMZN
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2020 17:42:35
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
3150.90
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
53.30 USD
ปริมาณเทรด
1
ราคาปัจจุบัน
3097.35
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
105.556
0.000
0.000
กำไร
-66.96 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2017 22:39:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
112.626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-66.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
105.556
รับกำไร (Take profit)
0.000