ขาย
0.01
20.04.2021 19:57:42
1.20291
1.20312
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 19:57:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20291
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.20312
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
20.04.2021 12:46:35
0.91643
0.91602
0.00000
0.00000
กำไร
-0.02 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 12:46:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.91643
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.91602
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
19.04.2021 06:12:19
0.92093
0.91602
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 06:12:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92093
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91602
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
16.04.2021 10:10:07
0.92100
0.91602
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 10:10:07
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91602
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.05
15.04.2021 20:10:41
0.92283
0.91602
0.00000
0.00000
กำไร
-0.37 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 20:10:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92283
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.91602
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
15.04.2021 15:59:38
0.92452
0.91602
0.00000
0.00000
กำไร
-0.93 USD
USDCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 15:59:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92452
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.93 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.91602
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.04.2021 08:01:13
0.70033
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.35 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 08:01:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70033
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.35 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
25.03.2021 17:25:11
0.69475
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-1.17 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 17:25:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.17 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
25.03.2021 08:02:16
149.105
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.16 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.03.2021 08:02:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
149.105
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
18.02.2021 13:33:44
147.277
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.32 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 13:33:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
147.277
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
18.02.2021 07:29:46
146.664
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.38 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.02.2021 07:29:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
146.664
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
17.02.2021 19:03:01
127.395
130.073
0.000
125.134
กำไร
-0.25 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2021 19:03:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.395
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.073
รับกำไร (Take profit)
125.134
ขาย
0.01
17.02.2021 18:45:41
146.480
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.40 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.02.2021 18:45:41
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
146.480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
11.02.2021 03:42:29
144.564
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.58 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.02.2021 03:42:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
144.564
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.58 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
08.02.2021 11:18:25
1.57041
1.55503
0.00000
1.59000
กำไร
-0.12 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.02.2021 11:18:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.57041
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.55503
รับกำไร (Take profit)
1.59000
ซื้อ
0.01
03.02.2021 16:27:13
1.57912
1.55503
0.00000
1.59000
กำไร
-0.19 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.02.2021 16:27:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.57912
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.19 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.55503
รับกำไร (Take profit)
1.59000
ขาย
0.01
27.01.2021 18:23:45
142.547
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.76 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 18:23:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.547
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
27.01.2021 14:10:11
142.346
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.78 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2021 14:10:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.346
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
26.01.2021 09:52:47
141.266
150.789
0.000
0.000
กำไร
-0.88 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
26.01.2021 09:52:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
141.266
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
150.789
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
28.12.2020 18:42:02
1.28769
1.25930
0.00000
0.00000
กำไร
-0.23 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2020 18:42:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28769
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25930
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.11.2020 19:09:30
0.69096
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2020 19:09:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69096
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.11.2020 19:09:21
0.69089
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2020 19:09:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.11.2020 19:08:05
1.30995
1.25930
0.00000
0.00000
กำไร
-0.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2020 19:08:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30995
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25930
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
23.11.2020 19:08:00
1.30993
1.25930
0.00000
0.00000
กำไร
-0.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2020 19:08:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30993
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25930
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2020 02:54:27
0.69087
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2020 02:54:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69087
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
20.11.2020 02:54:16
0.69088
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.27 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.11.2020 02:54:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69088
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.27 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
19.11.2020 17:53:27
0.69013
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.28 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.11.2020 17:53:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.69013
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
16.11.2020 12:55:43
0.68641
0.71805
0.00000
0.00000
กำไร
-0.32 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2020 12:55:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68641
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.11.2020 17:36:36
0.68142
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.37 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:36:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68142
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
10.11.2020 17:36:34
0.68142
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.37 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 17:36:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68142
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
10.11.2020 16:37:51
0.94549
0.97416
0.00000
0.00000
กำไร
-0.23 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 16:37:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.94549
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.97416
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
10.11.2020 16:37:48
0.94550
0.97416
0.00000
0.00000
กำไร
-0.23 USD
AUDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.11.2020 16:37:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.94550
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.97416
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
09.11.2020 18:16:19
0.68049
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.38 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 18:16:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68049
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
09.11.2020 18:16:18
0.68049
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.38 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.11.2020 18:16:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68049
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 22:05:08
0.67724
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.41 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 22:05:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67724
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 22:05:05
0.67724
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.41 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 22:05:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67724
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 22:05:02
0.67725
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.41 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 22:05:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67725
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:52:12
0.67639
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:52:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67639
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:52:02
0.67639
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:52:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67639
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:51:55
0.67630
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:51:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67630
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:51:45
0.67650
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:51:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:51:30
0.67651
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:51:30
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67651
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:51:29
0.67651
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:51:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67651
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 16:51:28
0.67657
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.41 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 16:51:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67657
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 01:44:50
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 01:44:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
06.11.2020 01:44:48
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.11.2020 01:44:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 22:41:12
0.67611
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 22:41:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67611
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 22:41:10
0.67610
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 22:41:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67610
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 20:03:22
0.67629
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 20:03:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67629
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 20:03:12
0.67626
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 20:03:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:47:11
0.67567
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.42 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:47:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67567
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:42:06
0.67528
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:42:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67528
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:35:40
0.67488
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:35:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67488
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:34:15
0.67478
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:34:15
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67478
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:24:10
0.67516
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:24:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67516
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:24:02
0.67512
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:24:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ขาย
0.01
05.11.2020 19:23:59
0.67517
0.71805
0.00000
0.66150
กำไร
-0.43 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 19:23:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71805
รับกำไร (Take profit)
0.66150
ซื้อ
0.01
04.11.2020 09:55:05
1.32878
1.25930
0.00000
0.00000
กำไร
-0.55 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.11.2020 09:55:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32878
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25930
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
29.09.2020 19:26:45
1.34166
1.25930
0.00000
0.00000
กำไร
-0.65 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.09.2020 19:26:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.34166
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.65 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.25930
รับกำไร (Take profit)
0.00000