โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.01
31.03.2020 10:21:23
119.384
117.234
0.000
119.738
กำไร
-19.81 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 10:21:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
119.384
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-19.81 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
117.234
รับกำไร (Take profit)
119.738
ขาย
0.01
27.01.2020 06:02:09
1.98502
2.09311
0.00000
1.88072
กำไร
-63.49 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.01.2020 06:02:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.98502
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.49 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
1.88072
ขาย
0.01
24.01.2020 20:29:18
1.97968
2.09311
0.00000
1.87582
กำไร
-66.63 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.01.2020 20:29:18
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.97968
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-66.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
1.87582
ขาย
0.02
10.10.2019 17:28:45
1.94220
2.09311
0.00000
1.83972
กำไร
-177.30 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:28:45
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94220
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-177.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
1.83972
ขาย
0.01
10.10.2019 17:27:15
1.94038
2.09311
0.00000
1.83489
กำไร
-89.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.10.2019 17:27:15
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.94038
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-89.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
1.83489
ขาย
0.01
09.10.2019 07:14:01
1.93372
2.09311
0.00000
1.84166
กำไร
-93.62 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.10.2019 07:14:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.93372
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-93.62 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
2.09311
รับกำไร (Take profit)
1.84166
ซื้อ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
117.234
0.000
131.990
กำไร
-311.78 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2018 12:09:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
128.510
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-311.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
117.234
รับกำไร (Take profit)
131.990