ขาย
0.01
03.12.2020 16:00:04
1.20017
1.19915
0.00000
0.00000
กำไร
1.15 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
03.12.2020 16:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.20017
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19915
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
02.12.2020 17:18:27
0.73750
0.74302
0.00000
0.59717
กำไร
-5.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 17:18:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.73750
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74302
รับกำไร (Take profit)
0.59717
ซื้อ
0.02
02.12.2020 15:55:18
1.64104
1.63421
0.00000
1.66328
กำไร
-10.15 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 15:55:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.64104
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.15 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.63421
รับกำไร (Take profit)
1.66328
ขาย
0.02
02.12.2020 15:48:39
1.19196
1.19915
0.00000
1.18675
กำไร
-16.13 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 15:48:39
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19196
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-16.13 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.19915
รับกำไร (Take profit)
1.18675
ขายที่
0.01
02.12.2020 10:20:06
1.20660
1.19826
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
02.12.2020 10:20:06
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.20660
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19826
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
126.099
0.000
115.821
กำไร
-84.45 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-84.45 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
126.099
รับกำไร (Take profit)
115.821
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
126.099
0.000
0.000
กำไร
-55.41 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-55.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.099
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
126.099
0.000
0.000
กำไร
-53.76 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-53.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.099
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
126.099
0.000
0.000
กำไร
-53.32 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-53.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.099
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
126.099
0.000
0.000
กำไร
-52.96 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-52.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
126.099
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.74302
0.00000
0.58751
กำไร
-57.90 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.90 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74302
รับกำไร (Take profit)
0.58751
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.74302
0.00000
0.58523
กำไร
-61.52 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.52 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.74302
รับกำไร (Take profit)
0.58523
ซื้อ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
126.071
0.000
133.511
กำไร
-70.48 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2018 12:09:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
128.510
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-70.48 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
126.071
รับกำไร (Take profit)
133.511