โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
27.07.2020 10:11:34
1.92050
1.97417
0.00000
1.91054
กำไร
-35.71 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2020 10:11:34
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.92050
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.97417
รับกำไร (Take profit)
1.91054
ขาย
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
125.333
0.000
120.305
กำไร
-68.58 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2020 22:32:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
121.714
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-68.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
125.333
รับกำไร (Take profit)
120.305
ขาย
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
125.333
0.000
0.000
กำไร
-47.26 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 09:46:43
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.345
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-47.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.333
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
125.333
0.000
0.000
กำไร
-45.63 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 08:01:53
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.517
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-45.63 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.333
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
125.333
0.000
0.000
กำไร
-45.21 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:27:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.562
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-45.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.333
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
125.333
0.000
0.000
กำไร
-44.85 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 07:24:11
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.600
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-44.85 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
125.333
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.72048
0.00000
0.00000
กำไร
-35.36 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.06.2020 14:55:48
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68512
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72048
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.72048
0.00000
0.00000
กำไร
-38.98 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2020 03:52:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68150
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.72048
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
125.305
0.000
133.511
กำไร
-91.12 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
17.12.2018 12:09:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
128.510
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-91.12 USD
ปริมาณที่เทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
125.305
รับกำไร (Take profit)
133.511