โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.05
09.04.2020 16:00:01
1.09043
1.09433
1.08040
1.19040
กำไร
19.00 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2020 16:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09043
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.08040
กำไร
19.00 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.09433
รับกำไร (Take profit)
1.19040
ขาย
0.05
08.04.2020 16:00:01
2.00064
1.97679
2.01064
1.90064
กำไร
74.22 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2020 16:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
2.00064
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
2.01064
กำไร
74.22 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.97679
รับกำไร (Take profit)
1.90064
ขาย
0.05
08.04.2020 04:00:01
108.615
108.387
109.618
98.618
กำไร
10.02 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2020 04:00:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
108.615
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
109.618
กำไร
10.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
108.387
รับกำไร (Take profit)
98.618
ซื้อ
0.05
07.04.2020 12:00:01
1.23285
1.24681
1.22285
1.33285
กำไร
69.30 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2020 12:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.23285
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.22285
กำไร
69.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.24681
รับกำไร (Take profit)
1.33285