ขาย
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
126.302
0.000
120.340
กำไร
-283.33 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
10.07.2020 15:21:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.443
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-283.33 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
126.302
รับกำไร (Take profit)
120.340
ขาย
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.77180
0.00000
0.65600
กำไร
-1 141.70 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2020 17:59:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65773
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 141.70 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.77180
รับกำไร (Take profit)
0.65600
ขาย
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.77180
0.00000
0.64900
กำไร
-605.50 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 16:45:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.65080
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-605.50 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.77180
รับกำไร (Take profit)
0.64900
ซื้อ
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.27288
0.00000
1.40555
กำไร
-517.67 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2020 16:40:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.40454
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-517.67 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.27288
รับกำไร (Take profit)
1.40555
คัดลอก
516.57 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-51.97%
0.00
0.00
กำไร
-148.58 USD
GoodOne
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 03:13:04
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-148.58 USD
ปริมาณเทรด
516.57 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00