โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
18.11.2019 13:57:12
120.572
120.155
0.000
0.000
กำไร
7.29 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.11.2019 13:57:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.572
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
7.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 21:48:12
120.288
120.155
0.000
0.000
กำไร
2.05 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 21:48:12
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.288
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
2.05 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 16:40:31
120.084
120.155
0.000
0.000
กำไร
-1.71 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 16:40:31
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.084
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 16:13:52
120.015
120.155
0.000
0.000
กำไร
-2.98 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 16:13:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
120.015
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-2.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 14:51:50
119.956
120.155
0.000
0.000
กำไร
-4.07 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:51:50
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.956
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.07 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 14:35:14
119.919
120.155
0.000
0.000
กำไร
-4.75 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:35:14
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.919
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-4.75 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
15.11.2019 14:15:58
119.902
120.155
0.000
0.000
กำไร
-5.06 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:15:58
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.902
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-5.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.04
15.11.2019 14:13:57
119.887
120.155
0.000
0.000
กำไร
-10.68 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2019 14:13:57
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
119.887
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-10.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
120.155
รับกำไร (Take profit)
0.000