โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.2
09.07.2020 11:57:23
1.80961
1.81161
1.80990
0.00000
กำไร
23.91 USD
GBPAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.07.2020 11:57:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.80961
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.80990
กำไร
23.91 USD
ปริมาณที่เทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
1.81161
รับกำไร (Take profit)
0.00000