โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.02
13.09.2019 09:47:56
1.46643
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
1.71 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.09.2019 09:47:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.46643
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 17:43:06
1.45864
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-10.04 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 17:43:06
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45864
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.04 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:47:46
1.45648
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-13.29 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:47:46
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45648
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.29 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:45:02
1.45363
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-17.59 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:45:02
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45363
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.59 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:33:01
1.45068
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-22.03 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:33:01
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45068
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.03 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:28:25
1.45113
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-21.36 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:25
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45113
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.36 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:28:17
1.45123
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-21.21 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:28:17
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45123
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.21 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:27:52
1.45118
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-21.28 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45118
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:27:40
1.45140
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-20.95 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:40
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45140
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.95 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:27:33
1.45146
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-20.86 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:33
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45146
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.86 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
12.09.2019 16:27:22
1.45139
1.46503
0.00000
0.00000
กำไร
-20.96 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.09.2019 16:27:22
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.45139
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46503
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.08.2019 00:11:12
1.47152
1.46498
0.00000
0.00000
กำไร
-10.26 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.08.2019 00:11:12
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.47152
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46498
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
26.08.2019 18:03:56
1.47704
1.46498
0.00000
0.00000
กำไร
-18.58 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 18:03:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.47704
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46498
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
26.08.2019 16:36:49
1.47883
1.46498
0.00000
0.00000
กำไร
-21.28 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:36:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.47883
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.28 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46498
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
26.08.2019 16:27:24
1.48015
1.46498
0.00000
0.00000
กำไร
-23.27 USD
EURCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.08.2019 16:27:24
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.48015
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.27 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.46498
รับกำไร (Take profit)
0.00000