ขาย
0.01
18.12.2020 03:57:22
6.51462
6.48459
0.00000
0.00000
กำไร
0.08 USD
USDCNH
วันและเวลาเปิดทำการ
18.12.2020 03:57:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
6.51462
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
6.48459
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
16.12.2020 12:04:11
73.25060
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
0.28 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
16.12.2020 12:04:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
73.25060
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.28 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
02.11.2020 13:09:32
80.47290
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
5.76 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
02.11.2020 13:09:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.47290
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.76 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
30.09.2020 12:01:09
78.40760
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
1.77 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:01:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
78.40760
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.77 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.09.2020 14:06:34
78.81090
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
1.88 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 14:06:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
78.81090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.88 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
24.07.2020 12:04:11
71.35650
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
-0.05 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
24.07.2020 12:04:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
71.35650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
29.06.2020 09:02:25
69.71820
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
-0.25 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2020 09:02:25
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
69.71820
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
24.06.2020 09:03:22
68.66640
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
-0.39 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2020 09:03:22
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
68.66640
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.39 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
23.06.2020 12:01:43
68.76400
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
-0.38 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
23.06.2020 12:01:43
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
68.76400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
31.03.2020 09:09:18
79.40400
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
11.61 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2020 09:09:18
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
79.40400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
11.61 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
30.03.2020 12:16:59
79.65800
73.25460
0.00000
0.00000
กำไร
11.97 USD
USDRUB
วันและเวลาเปิดทำการ
30.03.2020 12:16:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
79.65800
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
11.97 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
73.25460
รับกำไร (Take profit)
0.00000