โหมดทดลองเดโม่
คัดลอก
1.31 USD
27.11.2019 16:49:36
270.17%
408.97%
100.00
200.00
กำไร
-98.69 USD
Markus
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2019 16:49:36
ลักษณะของการเทรด
คัดลอก
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
100.00
กำไร
-98.69 USD
ปริมาณที่เทรด
1.31 USD
รับกำไร (Take profit)
200.00