โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.01
13.01.2020 10:21:23
1.29898
1.31304
1.32328
1.29448
กำไร
-14.06 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.01.2020 10:21:23
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29898
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
1.32328
กำไร
-14.06 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.31304
รับกำไร (Take profit)
1.29448