โหมดทดลองเดโม่
ซื้อ
0.02
18.07.2019 17:06:09
1.30869
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-0.32 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 17:06:09
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30869
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
18.07.2019 06:40:52
1.12417
1.12242
0.00000
1.12700
กำไร
-3.50 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 06:40:52
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.12417
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.12242
รับกำไร (Take profit)
1.12700
ซื้อ
0.02
18.07.2019 00:19:17
107.954
107.776
0.000
0.000
กำไร
-3.30 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
18.07.2019 00:19:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
107.954
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.30 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
107.776
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
16.07.2019 10:13:07
1.24955
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-1.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.07.2019 10:13:07
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.24955
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
15.07.2019 09:01:49
1.25745
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-17.58 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2019 09:01:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25745
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
12.07.2019 00:19:16
108.508
107.776
0.000
109.000
กำไร
-13.58 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2019 00:19:16
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
108.508
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-13.58 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
107.776
รับกำไร (Take profit)
109.000
ซื้อ
0.02
01.07.2019 11:50:02
1.26455
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-31.78 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
01.07.2019 11:50:02
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.26455
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.78 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
27.06.2019 13:13:47
1.27114
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-44.96 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.06.2019 13:13:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27114
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.96 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
26.06.2019 23:35:56
1.31250
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-6.14 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2019 23:35:56
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31250
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
26.06.2019 12:14:19
1.31500
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-9.97 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2019 12:14:19
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31500
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.97 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
24.06.2019 11:52:04
1.31876
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-15.71 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2019 11:52:04
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.31876
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.71 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
20.06.2019 12:30:51
1.32070
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-18.68 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 12:30:51
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32070
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
20.06.2019 10:30:46
1.32248
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-21.40 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 10:30:46
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32248
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-21.40 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
20.06.2019 04:13:01
1.32435
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-24.26 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 04:13:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32435
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.26 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
20.06.2019 03:36:14
1.32589
1.30848
0.00000
1.31900
กำไร
-26.61 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2019 03:36:14
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.32589
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.61 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30848
รับกำไร (Take profit)
1.31900
ซื้อ
0.02
16.05.2019 20:15:30
1.27950
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-61.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2019 20:15:30
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.27950
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-61.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
15.05.2019 15:50:26
1.28585
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-74.38 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2019 15:50:26
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28585
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.38 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
14.05.2019 16:06:49
1.29215
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-86.98 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2019 16:06:49
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29215
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.98 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
13.05.2019 22:45:01
1.29658
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-95.84 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2019 22:45:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29658
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-95.84 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
10.05.2019 01:00:01
1.30161
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-105.90 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2019 01:00:01
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30161
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-105.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
09.05.2019 21:01:47
1.30361
1.24866
0.00000
1.28000
กำไร
-109.90 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2019 21:01:47
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.30361
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-109.90 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.24866
รับกำไร (Take profit)
1.28000
ซื้อ
0.02
30.04.2019 12:45:21
0.70596
0.70412
0.00000
0.71000
กำไร
-3.68 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.04.2019 12:45:21
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70596
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.70412
รับกำไร (Take profit)
0.71000
ซื้อ
0.02
23.04.2019 15:50:42
0.71039
0.70412
0.00000
0.71000
กำไร
-12.54 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.04.2019 15:50:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71039
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.54 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.70412
รับกำไร (Take profit)
0.71000
ซื้อ
0.02
22.04.2019 14:19:31
0.71363
0.70412
0.00000
0.71000
กำไร
-19.02 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2019 14:19:31
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71363
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.02 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.70412
รับกำไร (Take profit)
0.71000
ซื้อ
0.02
18.04.2019 12:03:23
0.71637
0.70412
0.00000
0.71000
กำไร
-24.50 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2019 12:03:23
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.71637
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.50 USD
ปริมาณที่เทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.70412
รับกำไร (Take profit)
0.71000