โหมดทดลองเดโม่
ขาย
0.5
09.09.2019 08:55:51
1.90828
2.01153
0.00000
0.00000
กำไร
-32.47 USD
GBPNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.09.2019 08:55:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.90828
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.47 USD
ปริมาณที่เทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
2.01153
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
15.08.2019 08:18:52
1.17294
1.27951
0.00000
0.00000
กำไร
-17.70 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
15.08.2019 08:18:52
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17294
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.70 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.27951
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.16
14.08.2019 21:06:51
1.17314
1.27951
0.00000
0.00000
กำไร
-17.68 USD
GBPCHF
วันและเวลาเปิดทำการ
14.08.2019 21:06:51
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17314
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.68 USD
ปริมาณที่เทรด
0.16
ราคาปัจจุบัน
1.27951
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.11
12.08.2019 15:31:20
1.04523
1.06755
0.00000
0.00000
กำไร
-1.53 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 15:31:20
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04523
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.53 USD
ปริมาณที่เทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.06755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.08.2019 15:31:09
1.04524
1.06755
0.00000
0.00000
กำไร
-0.14 USD
AUDNZD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.08.2019 15:31:09
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.04524
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.14 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
03.05.2019 18:44:10
124.497
120.991
0.000
0.000
กำไร
-3.51 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2019 18:44:10
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
124.497
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-3.51 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
120.991
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
20.12.2018 21:38:17
127.466
120.991
0.000
0.000
กำไร
-0.65 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
20.12.2018 21:38:17
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
127.466
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.65 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.991
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.01
22.10.2018 14:40:42
129.808
120.991
0.000
0.000
กำไร
-0.88 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2018 14:40:42
ลักษณะของการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
129.808
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณที่เทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
120.991
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.1
15.10.2018 19:15:56
1.29637
1.30780
0.00000
0.00000
กำไร
-1.42 USD
USDCAD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2018 19:15:56
ลักษณะของการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29637
หยุุดการขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.42 USD
ปริมาณที่เทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.30780
รับกำไร (Take profit)
0.00000