ขาย
0.05
21.09.2021 23:33:59
128.028
129.798
0.000
0.000
กำไร
-0.80 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2021 23:33:59
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.028
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.80 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
129.798
รับกำไร (Take profit)
0.000