ขาย
0.02
25.10.2021 03:51:40
1.37742
1.37770
0.00000
0.00000
กำไร
-0.56 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
25.10.2021 03:51:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37742
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.56 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37770
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
22.10.2021 19:00:01
1.37410
1.37702
0.00000
0.00000
กำไร
-2.92 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 19:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37410
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.92 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37702
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
22.10.2021 18:57:10
1.37413
1.37676
0.00000
0.00000
กำไร
5.26 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 18:57:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37413
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
5.26 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37676
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
22.10.2021 17:36:02
1.37731
1.37676
0.00000
0.00000
กำไร
-1.10 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 17:36:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37731
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.10 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37676
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
22.10.2021 12:05:00
1.38063
1.37676
0.00000
0.00000
กำไร
-3.87 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.10.2021 12:05:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38063
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37676
รับกำไร (Take profit)
0.00000