ซื้อ
0.01
23.09.2021 17:15:00
1.37482
1.37391
0.00000
0.00000
กำไร
-0.91 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 17:15:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37482
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.91 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37391
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
23.09.2021 14:49:52
1.37178
1.37417
0.00000
0.00000
กำไร
-7.17 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 14:49:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37178
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.17 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.37417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
23.09.2021 13:59:07
1.36843
1.37417
0.00000
0.00000
กำไร
-11.48 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 13:59:07
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36843
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.48 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
23.09.2021 09:40:38
1.36504
1.37417
0.00000
0.00000
กำไร
-18.26 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 09:40:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36504
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.26 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37417
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
22.09.2021 23:00:02
1.36171
1.37417
0.00000
0.00000
กำไร
-12.59 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 23:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36171
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37417
รับกำไร (Take profit)
0.00000