ขาย
0.1
28.09.2021 20:00:02
1.61511
1.61556
0.00000
1.61109
กำไร
-0.03 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 20:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.61511
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.61556
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ขาย
1.13
28.09.2021 17:15:38
130.335
130.163
0.000
129.905
กำไร
1.74 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 17:15:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.335
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
1.74 USD
ปริมาณเทรด
1.13
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ซื้อ
0.13
28.09.2021 15:40:37
1.35360
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.09 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:40:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35360
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.09 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
28.09.2021 15:39:12
1.35581
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.32 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:39:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35581
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
28.09.2021 15:20:44
1.35725
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.43 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:20:44
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35725
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.43 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.09
28.09.2021 15:01:34
1.35881
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 15:01:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.35881
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.53 USD
ปริมาณเทรด
0.09
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
28.09.2021 14:17:58
130.247
130.138
0.000
130.445
กำไร
-0.01 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:17:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.247
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.138
รับกำไร (Take profit)
130.445
ขาย
0.06
28.09.2021 14:00:06
111.421
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.01 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:00:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.421
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.06
28.09.2021 14:00:03
1.61216
1.61578
0.00000
1.61109
กำไร
-0.16 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 14:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.61216
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.61578
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ซื้อ
0.08
28.09.2021 13:54:27
1.36031
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.59 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:54:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36031
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.59 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.07
28.09.2021 13:45:46
1.36155
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.60 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:45:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36155
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.06
28.09.2021 13:12:00
1.36312
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.61 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:12:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36312
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
28.09.2021 13:00:04
1.60967
1.61578
0.00000
1.61109
กำไร
-0.13 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.60967
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.61578
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ซื้อ
0.05
28.09.2021 12:52:17
1.36467
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.59 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 12:52:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36467
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.59 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.04
28.09.2021 11:38:03
1.36617
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.53 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 11:38:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36617
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.53 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
28.09.2021 10:10:53
1.36758
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 10:10:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36758
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.09.2021 10:00:04
1.60526
1.61578
0.00000
1.61109
กำไร
-0.15 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 10:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.60526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.61578
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ขาย
0.01
28.09.2021 09:00:05
1.60016
1.61578
0.00000
1.61109
กำไร
-0.11 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 09:00:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.60016
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.61578
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ขาย
0.01
28.09.2021 08:00:01
1.60052
1.61578
0.00000
1.61109
กำไร
-0.11 USD
EURAUD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 08:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.60052
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.61578
รับกำไร (Take profit)
1.61109
ขาย
0.74
28.09.2021 06:55:38
130.059
130.163
0.000
129.905
กำไร
-0.69 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 06:55:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.059
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.69 USD
ปริมาณเทรด
0.74
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.05
28.09.2021 06:00:01
111.167
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.12 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 06:00:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
111.167
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.12 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.02
27.09.2021 17:05:36
1.37202
1.35316
0.00000
0.00000
กำไร
0.38 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 17:05:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37202
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.38 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35316
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.09.2021 12:34:19
1.36915
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.32 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 12:34:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.36915
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.32 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.09.2021 12:00:04
110.901
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.05 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 12:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.901
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.01
27.09.2021 11:49:10
1.37048
1.35316
0.00000
0.00000
กำไร
0.17 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:49:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37048
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35316
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
27.09.2021 11:49:09
1.37069
1.35294
0.00000
0.00000
กำไร
-0.18 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2021 11:49:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37069
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.18 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.35294
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.41
24.09.2021 19:24:46
129.759
130.163
0.000
129.905
กำไร
-1.49 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 19:24:46
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.759
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.49 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.03
24.09.2021 17:00:03
110.669
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.21 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 17:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.669
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.21 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ซื้อ
0.1
24.09.2021 13:00:58
0.92382
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-0.18 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 13:00:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.92382
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.18 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
24.09.2021 08:00:04
110.429
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.18 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
24.09.2021 08:00:04
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.18 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.02
23.09.2021 22:00:03
110.228
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.22 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 22:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.228
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.22 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.23
23.09.2021 21:50:38
129.454
130.163
0.000
129.905
กำไร
-1.46 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 21:50:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.454
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.46 USD
ปริมาณเทรด
0.23
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.13
23.09.2021 16:33:48
129.155
130.163
0.000
129.905
กำไร
-1.18 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 16:33:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
129.155
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1.18 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.01
23.09.2021 15:00:02
110.022
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.13 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 15:00:02
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
110.022
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.07
23.09.2021 10:09:06
128.855
130.163
0.000
129.905
กำไร
-0.82 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 10:09:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.855
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.82 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
คัดลอก
56.30 USD
23.09.2021 01:51:17
189.47%
190.37%
0.00
0.00
กำไร
0.07 USD
Black_Clover
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 01:51:17
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.07 USD
ปริมาณเทรด
56.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.01
23.09.2021 01:00:03
109.773
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.15 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 01:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.773
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.01
23.09.2021 00:00:10
109.778
111.432
0.000
110.785
กำไร
-0.15 USD
USDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 00:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
109.778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
111.432
รับกำไร (Take profit)
110.785
ขาย
0.04
22.09.2021 12:16:23
128.556
130.163
0.000
129.905
กำไร
-0.58 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 12:16:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.556
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.58 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.02
22.09.2021 04:10:36
128.256
130.163
0.000
129.905
กำไร
-0.34 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 04:10:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
128.256
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.34 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ขาย
0.01
22.09.2021 02:44:14
127.957
130.163
0.000
129.905
กำไร
-0.20 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:44:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
127.957
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.163
รับกำไร (Take profit)
129.905
ซื้อ
0.1
22.09.2021 02:09:08
0.87566
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
0.30 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2021 02:09:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.87566
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.30 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
20.09.2021 13:48:39
0.96061
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-0.55 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 13:48:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.96061
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.55 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
100.00 USD
20.09.2021 06:19:57
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
กำไร
35.85 USD
ms
demaq
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:57
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
35.85 USD
ปริมาณเทรด
100.00 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
92.71 USD
20.09.2021 06:19:35
76.68%
78.86%
0.00
0.00
กำไร
-1.02 USD
DrMartin
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:35
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.02 USD
ปริมาณเทรด
92.71 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
751.27 USD
20.09.2021 06:19:00
15.08%
10.87%
0.00
0.00
กำไร
-39.85 USD
DealX_Int
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 06:19:00
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-39.85 USD
ปริมาณเทรด
751.27 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:12:33
1.03180
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-1.26 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:12:33
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.03180
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.26 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:09:20
1.00000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-0.94 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:09:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.00000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.94 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
07.09.2021 18:08:23
1.05000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-1.44 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 18:08:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.05000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.44 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
04.09.2021 22:16:10
1.25282
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-3.47 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.09.2021 22:16:10
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.47 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
25.08.2021 08:26:05
1.16553
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-2.60 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
25.08.2021 08:26:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.16553
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.60 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
18.08.2021 19:00:42
1.15035
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-2.45 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 19:00:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.15035
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.45 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
18.08.2021 01:27:25
1.10000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
-1.94 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.08.2021 01:27:25
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.94 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
09.08.2021 07:36:06
0.80042
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
1.05 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 07:36:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.80042
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.05 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
09.08.2021 03:11:08
0.77500
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
1.31 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.08.2021 03:11:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.31 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
06.08.2021 22:23:53
0.75000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
1.56 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.08.2021 22:23:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.75000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.56 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
20.07.2021 06:19:09
0.52500
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
3.81 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2021 06:19:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.52500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.81 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
17.07.2021 04:57:08
0.57500
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
3.31 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.07.2021 04:57:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.57500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.31 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
58.57 USD
15.07.2021 04:47:46
1427.28%
1749.58%
0.00
0.00
กำไร
-1.51 USD
DePapelFX
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 04:47:46
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-1.51 USD
ปริมาณเทรด
58.57 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.1
29.06.2021 15:01:29
0.72542
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
1.80 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 15:01:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.72542
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.80 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
29.06.2021 10:30:57
0.67532
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
2.31 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
29.06.2021 10:30:57
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67532
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.31 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
26.06.2021 00:59:18
0.62520
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
2.81 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.06.2021 00:59:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.62520
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.81 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 15:25:31
0.55000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
3.56 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 15:25:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.55000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.56 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 03:15:29
0.60000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
3.06 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 03:15:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.60000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
3.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
22.06.2021 00:45:51
0.65000
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
2.56 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
22.06.2021 00:45:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.56 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.1
21.06.2021 12:32:18
0.70016
0.90734
0.00000
0.00000
กำไร
2.06 USD
XRPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
21.06.2021 12:32:18
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.70016
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.90734
รับกำไร (Take profit)
0.00000