ซื้อที่
0.5
21.10.2021 04:15:43
1.58600
1.62497
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 04:15:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.58600
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.62497
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.5
21.10.2021 04:14:00
134.096
132.440
0.000
128.674
กำไร
0.00 USD
EURJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.10.2021 04:14:00
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
134.096
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
132.440
รับกำไร (Take profit)
128.674
ขายที่
0.5
15.10.2021 08:53:24
159.888
157.144
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
GBPJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 08:53:24
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
159.888
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
157.144
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.5
15.10.2021 02:36:51
113.846
113.581
0.000
110.995
กำไร
116.66 USD
USDJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 02:36:51
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
113.846
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
116.66 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
113.581
รับกำไร (Take profit)
110.995
ซื้อ
0.5
14.10.2021 16:42:43
1.56256
1.55805
0.00000
0.00000
กำไร
-168.21 USD
EURAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 16:42:43
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.56256
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-168.21 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.55805
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.5
14.10.2021 11:42:58
155.529
156.114
0.000
150.432
กำไร
-257.53 USD
GBPJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 11:42:58
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
155.529
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-257.53 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
156.114
รับกำไร (Take profit)
150.432
ซื้อ
0.5
14.10.2021 11:15:21
1.65477
1.62735
0.00000
1.67285
กำไร
-979.16 USD
EURNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 11:15:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.65477
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-979.16 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.62735
รับกำไร (Take profit)
1.67285
ซื้อที่
0.5
12.10.2021 16:04:47
1.82550
1.84826
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
12.10.2021 16:04:47
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.82550
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.84826
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.5
11.10.2021 12:26:02
1.85684
1.84215
0.00000
1.86888
กำไร
-547.87 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 12:26:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.85684
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-547.87 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.84215
รับกำไร (Take profit)
1.86888
ขาย
0.5
11.10.2021 10:01:27
130.573
132.040
0.000
128.674
กำไร
-645.80 USD
EURJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.10.2021 10:01:27
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
130.573
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-645.80 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
132.040
รับกำไร (Take profit)
128.674
ซื้อที่
0.5
08.10.2021 17:44:30
1.22888
1.23697
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
USDCADm
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:44:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.22888
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.23697
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.5
08.10.2021 17:08:38
152.638
156.114
0.000
150.432
กำไร
-1 530.20 USD
GBPJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 17:08:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
152.638
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-1 530.20 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
156.114
รับกำไร (Take profit)
150.432
ซื้อ
0.5
08.10.2021 16:14:24
1.70356
1.70081
0.00000
1.74190
กำไร
-111.13 USD
GBPCADm
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 16:14:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.70356
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-111.13 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.70081
รับกำไร (Take profit)
1.74190
ซื้อ
0.5
08.10.2021 15:30:23
1.25201
1.23739
0.00000
1.27057
กำไร
-590.76 USD
USDCADm
วันและเวลาเปิดทำการ
08.10.2021 15:30:23
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.25201
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-590.76 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.23739
รับกำไร (Take profit)
1.27057
ซื้อ
0.5
06.10.2021 20:48:06
1.58999
1.55849
0.00000
0.00000
กำไร
-1 175.36 USD
EURAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 20:48:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.58999
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 175.36 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.55849
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.5
06.10.2021 11:28:26
1.14764
1.16260
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
06.10.2021 11:28:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.14764
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.16260
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.5
28.09.2021 16:19:58
1.68644
1.70618
0.00000
1.74190
กำไร
0.00 USD
GBPCADm
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 16:19:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.68644
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.70618
รับกำไร (Take profit)
1.74190
ซื้อ
0.5
28.09.2021 13:03:17
1.72517
1.70081
0.00000
1.74190
กำไร
-984.33 USD
GBPCADm
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 13:03:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.72517
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-984.33 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.70081
รับกำไร (Take profit)
1.74190
ซื้อ
0.5
28.09.2021 10:23:45
1.16781
1.16240
0.00000
1.17171
กำไร
-270.50 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2021 10:23:45
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.16781
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-270.50 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
1.16240
รับกำไร (Take profit)
1.17171