ซื้อที่
0.4
29.07.2021 05:55:22
1.17777
1.18575
0.00000
1.20581
กำไร
0.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
29.07.2021 05:55:22
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.17777
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.18575
รับกำไร (Take profit)
1.20581
ขายที่
0.4
27.07.2021 23:50:48
2.02222
1.99944
0.00000
1.97500
กำไร
0.00 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 23:50:48
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
2.02222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.99944
รับกำไร (Take profit)
1.97500
ขาย
0.4
27.07.2021 23:49:26
1.99481
1.99490
0.00000
1.98090
กำไร
-2.52 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 23:49:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.99481
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.52 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.99490
รับกำไร (Take profit)
1.98090
ขายที่
0.4
27.07.2021 18:40:26
1.90909
1.88751
0.00000
1.83815
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:40:26
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.90909
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88751
รับกำไร (Take profit)
1.83815
ขาย
0.4
27.07.2021 18:34:34
1.88278
1.88554
0.00000
1.85388
กำไร
-81.73 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:34:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.88278
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-81.73 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88554
รับกำไร (Take profit)
1.85388
ซื้อที่
0.4
27.07.2021 18:05:14
1.38500
1.39293
0.00000
1.40234
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 18:05:14
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.38500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.39293
รับกำไร (Take profit)
1.40234
ซื้อที่
0.4
27.07.2021 10:54:28
1.36234
1.39293
0.00000
1.40234
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2021 10:54:28
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.36234
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.39293
รับกำไร (Take profit)
1.40234
ซื้อที่
0.4
26.07.2021 11:30:13
129.555
130.189
0.000
130.950
กำไร
0.00 USD
EURJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 11:30:13
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
129.555
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
130.189
รับกำไร (Take profit)
130.950
ขายที่
0.4
26.07.2021 08:37:28
1.61010
1.60678
0.00000
1.58454
กำไร
0.00 USD
EURAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2021 08:37:28
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.61010
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.60678
รับกำไร (Take profit)
1.58454
ขาย
0.4
23.07.2021 19:03:09
1.86666
1.88554
0.00000
1.85388
กำไร
-559.09 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 19:03:09
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.86666
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-559.09 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88554
รับกำไร (Take profit)
1.85388
ขาย
0.4
23.07.2021 17:52:20
1.59750
1.60475
0.00000
1.58454
กำไร
-214.69 USD
EURAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.07.2021 17:52:20
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.59750
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-214.69 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.60475
รับกำไร (Take profit)
1.58454
ขาย
0.4
15.07.2021 17:26:57
1.58888
1.60475
0.00000
1.58454
กำไร
-469.96 USD
EURAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 17:26:57
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.58888
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-469.96 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.60475
รับกำไร (Take profit)
1.58454
ขาย
0.4
15.07.2021 13:01:00
1.85500
1.88554
0.00000
1.85388
กำไร
-904.38 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
15.07.2021 13:01:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.85500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-904.38 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88554
รับกำไร (Take profit)
1.85388
ซื้อ
0.4
13.07.2021 14:27:19
130.550
130.444
0.000
130.950
กำไร
-38.61 USD
EURJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
13.07.2021 14:27:19
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.550
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.61 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
130.444
รับกำไร (Take profit)
130.950
ขาย
0.4
08.07.2021 06:08:26
1.84638
1.88554
0.00000
1.85388
กำไร
-1 159.65 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
08.07.2021 06:08:26
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.84638
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 159.65 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88554
รับกำไร (Take profit)
1.85388
ขาย
0.4
07.07.2021 17:03:53
1.84000
1.88554
0.00000
1.85388
กำไร
-1 348.58 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
07.07.2021 17:03:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.84000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1 348.58 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.88554
รับกำไร (Take profit)
1.85388
ซื้อ
0.4
06.07.2021 13:55:21
131.119
130.444
0.000
130.950
กำไร
-245.84 USD
EURJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2021 13:55:21
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
131.119
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-245.84 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
130.444
รับกำไร (Take profit)
130.950
ซื้อ
0.4
24.06.2021 01:56:53
1.19334
1.18761
0.00000
1.20581
กำไร
-229.20 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
24.06.2021 01:56:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.19334
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-229.20 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.18761
รับกำไร (Take profit)
1.20581
ซื้อ
0.4
16.06.2021 21:37:34
1.20383
1.18761
0.00000
1.20581
กำไร
-648.80 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.06.2021 21:37:34
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20383
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-648.80 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.18761
รับกำไร (Take profit)
1.20581