ซื้อ
0.4
11.06.2021 18:52:17
1.41183
1.41060
0.00000
1.42500
กำไร
-49.20 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:52:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41183
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.20 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41060
รับกำไร (Take profit)
1.42500
ขาย
0.4
11.06.2021 17:16:37
1.83191
1.83114
0.00000
1.82000
กำไร
23.74 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:16:37
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.83191
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
23.74 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83114
รับกำไร (Take profit)
1.82000
ขาย
0.4
11.06.2021 17:15:53
1.97961
1.98015
0.00000
1.94850
กำไร
-15.39 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:15:53
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.97961
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.39 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.98015
รับกำไร (Take profit)
1.94850
ขาย
0.4
11.06.2021 14:08:01
1.97333
1.98015
0.00000
1.94850
กำไร
-194.38 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:08:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.97333
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-194.38 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.98015
รับกำไร (Take profit)
1.94850
ขาย
0.4
11.06.2021 14:06:12
1.82750
1.83114
0.00000
1.82000
กำไร
-112.20 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:06:12
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.82750
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-112.20 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83114
รับกำไร (Take profit)
1.82000
ขาย
0.4
10.06.2021 15:31:08
1.96500
1.98015
0.00000
1.94850
กำไร
-431.80 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2021 15:31:08
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.96500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-431.80 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.98015
รับกำไร (Take profit)
1.94850
ซื้อที่
0.4
09.06.2021 21:17:11
1.79222
1.83114
0.00000
1.82000
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
09.06.2021 21:17:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.79222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83114
รับกำไร (Take profit)
1.82000
ขายที่
0.4
07.06.2021 06:28:59
1.43500
1.41060
0.00000
1.40500
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 06:28:59
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.43500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41060
รับกำไร (Take profit)
1.40500
ขายที่
0.4
07.06.2021 06:16:33
1.45500
1.41060
0.00000
1.40500
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2021 06:16:33
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.45500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41060
รับกำไร (Take profit)
1.40500
ซื้อที่
0.4
04.06.2021 18:40:12
13500.00
35916.46
0.00
80000.00
กำไร
0.00 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 18:40:12
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
13500.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
35916.46
รับกำไร (Take profit)
80000.00
ซื้อที่
0.4
04.06.2021 18:39:30
19500.00
35916.46
0.00
80000.00
กำไร
0.00 USD
BTCUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 18:39:30
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
19500.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
35916.46
รับกำไร (Take profit)
80000.00
ขายที่
0.4
04.06.2021 17:00:48
155.200
154.730
0.000
152.500
กำไร
0.00 USD
GBPJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 17:00:48
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
155.200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
154.730
รับกำไร (Take profit)
152.500
ขายที่
0.4
04.06.2021 16:00:01
1.84222
1.83078
0.00000
1.80500
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 16:00:01
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.84222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83078
รับกำไร (Take profit)
1.80500
ขายที่
0.4
04.06.2021 15:21:38
1.85222
1.83078
0.00000
1.80500
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
04.06.2021 15:21:38
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.85222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83078
รับกำไร (Take profit)
1.80500
ซื้อที่
0.4
03.06.2021 19:14:53
1.19000
1.21101
0.00000
1.22222
กำไร
0.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 19:14:53
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.19000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
1.22222
ซื้อที่
0.4
03.06.2021 19:14:37
1.20000
1.21101
0.00000
1.22222
กำไร
0.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 19:14:37
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.20000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.21101
รับกำไร (Take profit)
1.22222
ซื้อที่
0.4
03.06.2021 17:41:08
1.37000
1.41086
0.00000
1.44000
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:41:08
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.37000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41086
รับกำไร (Take profit)
1.44000
ซื้อที่
0.4
03.06.2021 17:02:41
1.38000
1.41086
0.00000
1.44000
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:02:41
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.38000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41086
รับกำไร (Take profit)
1.44000
ซื้อที่
0.4
03.06.2021 17:02:29
1.40000
1.41086
0.00000
1.44000
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
03.06.2021 17:02:29
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.40000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41086
รับกำไร (Take profit)
1.44000
ซื้อที่
0.4
28.05.2021 14:55:26
1.39000
1.41086
0.00000
1.42000
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
28.05.2021 14:55:26
ลักษณะการเทรด
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.39000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41086
รับกำไร (Take profit)
1.42000
ขายที่
0.4
27.05.2021 18:02:25
156.500
154.730
0.000
152.500
กำไร
0.00 USD
GBPJPYm
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2021 18:02:25
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
156.500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
154.730
รับกำไร (Take profit)
152.500
ขายที่
0.4
26.05.2021 12:00:48
1.86222
1.83078
0.00000
1.80500
กำไร
0.00 USD
GBPAUDm
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2021 12:00:48
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.86222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.83078
รับกำไร (Take profit)
1.80500
ขายที่
0.4
21.05.2021 18:36:18
1.44000
1.41060
0.00000
1.41500
กำไร
0.00 USD
GBPUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 18:36:18
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.44000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.41060
รับกำไร (Take profit)
1.41500
ขายที่
0.4
21.05.2021 18:32:28
2.00000
1.97976
0.00000
1.96567
กำไร
0.00 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
21.05.2021 18:32:28
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
2.00000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.97976
รับกำไร (Take profit)
1.96567
ขายที่
0.4
19.05.2021 15:31:45
1.99000
1.97976
0.00000
1.95500
กำไร
0.00 USD
GBPNZDm
วันและเวลาเปิดทำการ
19.05.2021 15:31:45
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.99000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
1.97976
รับกำไร (Take profit)
1.95500