ซื้อ
0.02
22.07.2021 19:40:02
1.17602
1.17702
0.00000
1.18154
กำไร
2.00 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 19:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17602
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17702
รับกำไร (Take profit)
1.18154
ซื้อ
0.01
22.07.2021 18:40:00
1.17682
1.17702
0.00000
1.18154
กำไร
0.20 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:40:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17682
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17702
รับกำไร (Take profit)
1.18154
ซื้อ
0.01
22.07.2021 18:25:01
1.17830
1.17702
0.00000
1.18154
กำไร
-1.28 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
22.07.2021 18:25:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17830
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17702
รับกำไร (Take profit)
1.18154