ซื้อ
0.27
23.09.2021 05:50:01
1.16979
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-262.17 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
23.09.2021 05:50:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.16979
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-262.17 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.19
20.09.2021 05:30:01
1.17140
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-215.08 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 05:30:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17140
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-215.08 USD
ปริมาณเทรด
0.19
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.14
20.09.2021 04:10:20
1.17222
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-169.96 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2021 04:10:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17222
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-169.96 USD
ปริมาณเทรด
0.14
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.1
17.09.2021 19:45:01
1.17311
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-130.30 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 19:45:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17311
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-130.30 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.07
17.09.2021 18:00:00
1.17391
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-96.81 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:00:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17391
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-96.81 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.05
17.09.2021 17:15:01
1.17491
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-74.15 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-74.15 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.04
16.09.2021 15:20:00
1.17605
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-63.88 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 15:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17605
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-63.88 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.03
16.09.2021 12:15:01
1.17685
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-50.31 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 12:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17685
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-50.31 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.02
16.09.2021 11:15:01
1.17776
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-35.36 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 11:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17776
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-35.36 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.01
16.09.2021 10:45:04
1.17859
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-18.51 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:45:04
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17859
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-18.51 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127
ซื้อ
0.01
16.09.2021 10:20:00
1.17940
1.16008
0.00000
1.17127
กำไร
-19.32 USD
EURUSDm
วันและเวลาเปิดทำการ
16.09.2021 10:20:00
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17940
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.32 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.16008
รับกำไร (Take profit)
1.17127