ซื้อ
0.1
07.09.2021 13:51:01
130.511
129.617
0.000
0.000
กำไร
-91.65 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2021 13:51:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
130.511
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-91.65 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
129.617
รับกำไร (Take profit)
0.000