ขาย
0.1
07.05.2021 17:44:54
1.39762
1.40430
0.00000
0.00000
กำไร
-68.07 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2021 17:44:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39762
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-68.07 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.40430
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
06.05.2021 17:08:33
1810.39
1822.43
0.00
0.00
กำไร
-24.49 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2021 17:08:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1810.39
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-24.49 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1822.43
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
04.05.2021 18:18:44
1.38757
1.40430
0.00000
0.00000
กำไร
-169.48 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
04.05.2021 18:18:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38757
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-169.48 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.40430
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
19.04.2021 02:57:44
1.38204
1.40430
0.00000
0.00000
กำไร
-227.50 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 02:57:44
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38204
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-227.50 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
1.40430
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.05
16.04.2021 15:16:34
1.38051
1.40430
0.00000
0.00000
กำไร
-121.47 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:16:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38051
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-121.47 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.40430
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
16.04.2021 14:18:11
1.37875
1.40430
0.00000
0.00000
กำไร
-26.06 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 14:18:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37875
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.40430
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.05
09.04.2021 09:49:55
1.36560
1.40456
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 09:49:55
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1.36560
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.40456
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขายที่
0.04
31.03.2021 04:50:32
1674.00
1825.92
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
31.03.2021 04:50:32
ลักษณะการเทรด
ขายที่
ราคาเปิด
1674.00
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1825.92
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.04
25.02.2021 11:01:51
1.41683
1.40417
0.00000
0.00000
กำไร
-75.92 USD
GBPUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
25.02.2021 11:01:51
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.41683
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-75.92 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.40417
รับกำไร (Take profit)
0.00000