ขาย
0.13
15.10.2021 10:15:01
1.37114
1.37513
0.00000
1.36827
กำไร
-0.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:15:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37114
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.37513
รับกำไร (Take profit)
1.36827
ขาย
0.09
15.10.2021 10:10:00
1.37050
1.37513
0.00000
1.36827
กำไร
-0.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 10:10:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37050
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.09
ราคาปัจจุบัน
1.37513
รับกำไร (Take profit)
1.36827
ขาย
0.06
15.10.2021 05:35:01
1.36810
1.37513
0.00000
1.36827
กำไร
-0.42 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.10.2021 05:35:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36810
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.42 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.37513
รับกำไร (Take profit)
1.36827
ขาย
0.04
14.10.2021 00:40:06
1.36588
1.37513
0.00000
1.36827
กำไร
-0.37 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.10.2021 00:40:06
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36588
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.37 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.37513
รับกำไร (Take profit)
1.36827
ขาย
0.03
13.10.2021 22:20:01
1.36553
1.37513
0.00000
1.36827
กำไร
-0.29 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.10.2021 22:20:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.36553
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.37513
รับกำไร (Take profit)
1.36827