ซื้อ
0.02
15.04.2021 06:24:05
1.37777
1.37839
0.00000
1.37982
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 06:24:05
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37777
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.37839
รับกำไร (Take profit)
1.37982
ซื้อ
0.01
15.04.2021 02:30:03
1.37767
1.37839
0.00000
1.37982
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 02:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37767
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37839
รับกำไร (Take profit)
1.37982
ซื้อ
0.01
15.04.2021 00:01:24
1.37807
1.37839
0.00000
1.37982
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2021 00:01:24
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37807
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37839
รับกำไร (Take profit)
1.37982
ขาย
0.1
13.04.2021 15:03:55
0.75923
0.77560
0.00000
0.00000
กำไร
-1.64 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:03:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75923
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.64 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.77560
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
13.04.2021 03:52:28
0.76100
0.77560
0.00000
0.00000
กำไร
-2.92 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 03:52:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.76100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.92 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.77560
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
13.04.2021 03:26:00
0.76122
0.77560
0.00000
0.00000
กำไร
-5.75 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 03:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.76122
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.75 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.77560
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
09.04.2021 09:32:00
0.75947
0.77560
0.00000
0.00000
กำไร
-1.61 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 09:32:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75947
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.61 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.77560
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.4
23.03.2021 06:36:36
0.77044
0.77537
0.00000
0.00000
กำไร
1.97 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
23.03.2021 06:36:36
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77044
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.25
19.03.2021 19:40:01
0.77480
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
0.14 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 19:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77480
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.14 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.17
19.03.2021 11:55:02
0.77543
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 11:55:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77543
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.17
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.11
19.03.2021 11:50:03
0.77571
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.03.2021 11:50:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77571
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.07
18.03.2021 20:40:02
0.77675
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 20:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77675
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.05
18.03.2021 20:30:03
0.77736
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.10 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 20:30:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77736
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.03
18.03.2021 14:40:02
0.77806
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.08 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 14:40:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77806
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.08 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.02
18.03.2021 14:35:02
0.77882
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.07 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 14:35:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.77882
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.01
18.03.2021 09:45:03
0.78008
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.05 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 09:45:03
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.78008
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
ซื้อ
0.01
18.03.2021 09:40:01
0.78138
0.77537
0.00000
0.77762
กำไร
-0.06 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.03.2021 09:40:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
0.78138
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.77537
รับกำไร (Take profit)
0.77762
คัดลอก
633.30 USD
03.03.2021 11:03:26
30.65%
-510.69%
0.00
0.00
กำไร
-257.99 USD
WIDOW
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 11:03:26
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-257.99 USD
ปริมาณเทรด
633.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00