ซื้อ
0.06
17.09.2021 17:25:02
1.37578
1.37333
0.00000
1.37711
กำไร
-0.15 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:25:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37578
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.15 USD
ปริมาณเทรด
0.06
ราคาปัจจุบัน
1.37333
รับกำไร (Take profit)
1.37711
ซื้อ
0.04
17.09.2021 17:20:02
1.37597
1.37333
0.00000
1.37711
กำไร
-0.11 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:20:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37597
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.11 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.37333
รับกำไร (Take profit)
1.37711
ซื้อ
0.03
17.09.2021 17:15:01
1.37652
1.37333
0.00000
1.37711
กำไร
-0.10 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:15:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.37652
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.10 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.37333
รับกำไร (Take profit)
1.37711