ขาย
0.5
20.04.2021 16:57:17
0.77797
0.77200
0.77717
0.00000
กำไร
2.99 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 16:57:17
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.77797
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.77717
กำไร
2.99 USD
ปริมาณเทรด
0.5
ราคาปัจจุบัน
0.77200
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
20.04.2021 05:01:11
1.39939
1.39406
0.00000
1.40109
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 05:01:11
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39939
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39406
รับกำไร (Take profit)
1.40109
ซื้อ
0.01
20.04.2021 00:15:46
1.39879
1.39406
0.00000
1.40109
กำไร
-0.05 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
20.04.2021 00:15:46
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.39879
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39406
รับกำไร (Take profit)
1.40109
ขาย
0.25
19.04.2021 14:00:45
1.39154
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.68 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 14:00:45
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.39154
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.68 USD
ปริมาณเทรด
0.25
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.17
19.04.2021 08:15:05
1.38535
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-1.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 08:15:05
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38535
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.52 USD
ปริมาณเทรด
0.17
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.11
19.04.2021 08:00:03
1.38498
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-1.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 08:00:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38498
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.02 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.07
19.04.2021 07:45:11
1.38442
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.69 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2021 07:45:11
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38442
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.69 USD
ปริมาณเทรด
0.07
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.05
16.04.2021 23:29:54
1.38387
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.52 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 23:29:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.38387
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.52 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.03
16.04.2021 15:21:33
1.37973
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.44 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 15:21:33
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37973
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.44 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.02
16.04.2021 13:34:16
1.37862
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.31 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:34:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37862
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.31 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.01
16.04.2021 13:18:40
1.37804
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.16 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:18:40
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37804
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.01
16.04.2021 13:02:32
1.37742
1.39427
0.00000
1.38462
กำไร
-0.17 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2021 13:02:32
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37742
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.39427
รับกำไร (Take profit)
1.38462
ขาย
0.1
13.04.2021 15:03:55
0.75923
0.77200
0.00000
0.00000
กำไร
-1.28 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:03:55
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75923
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.28 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.77200
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.2
13.04.2021 03:52:28
0.76100
0.77200
0.00000
0.00000
กำไร
-2.20 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 03:52:28
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.76100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.20 USD
ปริมาณเทรด
0.2
ราคาปัจจุบัน
0.77200
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.4
13.04.2021 03:26:00
0.76122
0.77200
0.00000
0.00000
กำไร
-4.31 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 03:26:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.76122
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.31 USD
ปริมาณเทรด
0.4
ราคาปัจจุบัน
0.77200
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.1
09.04.2021 09:32:00
0.75947
0.77200
0.00000
0.00000
กำไร
-1.25 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2021 09:32:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.75947
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.25 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
0.77200
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
894.75 USD
03.03.2021 11:03:26
30.65%
-482.27%
0.00
0.00
กำไร
-298.05 USD
WIDOW
วันและเวลาเปิดทำการ
03.03.2021 11:03:26
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-298.05 USD
ปริมาณเทรด
894.75 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00