ขาย
0.01
14.04.2021 01:41:34
1.19491
1.19858
0.00000
0.00000
กำไร
-3.67 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2021 01:41:34
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19491
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.67 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.04.2021 20:37:48
1.37500
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-3.66 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 20:37:48
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.04.2021 19:00:52
0.70400
0.71755
0.00000
0.00000
กำไร
-13.55 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 19:00:52
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.70400
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
13.04.2021 15:52:21
1.19234
1.19858
0.00000
0.00000
กำไร
-6.24 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.04.2021 15:52:21
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.19234
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
12.04.2021 10:00:10
1.37099
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-7.67 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2021 10:00:10
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.37099
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.67 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.04.2021 15:00:35
1.38128
1.37843
0.00000
0.00000
กำไร
-2.85 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
07.04.2021 15:00:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.38128
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37843
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.04.2021 17:05:01
1.18372
1.19858
0.00000
0.00000
กำไร
-14.86 USD
EURUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
06.04.2021 17:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.18372
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.19858
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.02.2021 11:13:16
80.275
84.358
0.000
0.000
กำไร
-37.54 USD
AUDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
05.02.2021 11:13:16
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
80.275
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-37.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
84.358
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
149.960
0.000
0.000
กำไร
-69.23 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 15:18:03
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
142.429
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-69.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
149.960
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.357
0.000
126.080
กำไร
-38.86 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
28.01.2021 08:36:29
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
126.130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-38.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.357
รับกำไร (Take profit)
126.080
ขาย
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.37866
0.00000
1.35160
กำไร
-26.03 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
18.01.2021 11:58:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.35263
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
1.35160
ขาย
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
149.960
0.000
0.000
กำไร
-88.00 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2021 12:05:01
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
140.388
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-88.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
149.960
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
78.050
0.000
73.398
กำไร
-41.85 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
23.12.2020 21:18:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
73.498
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-41.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
78.050
รับกำไร (Take profit)
73.398
ขาย
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.357
0.000
0.000
กำไร
-50.14 USD
EURJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2020 12:36:24
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
124.903
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-50.14 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
130.357
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
78.050
0.000
72.653
กำไร
-48.70 USD
NZDJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2020 08:32:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
72.753
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-48.70 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
78.050
รับกำไร (Take profit)
72.653
ขาย
0.01
16.11.2020 15:19:54
0.68635
0.71755
0.00000
0.68535
กำไร
-31.20 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2020 15:19:54
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68635
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.20 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71755
รับกำไร (Take profit)
0.68535
ขาย
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.71755
0.00000
0.00000
กำไร
-36.55 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
13.11.2020 11:11:50
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.68100
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-36.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.71755
0.00000
0.00000
กำไร
-42.62 USD
NZDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 14:45:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
0.67493
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.71755
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-77.85 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
05.11.2020 09:46:14
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.30081
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-77.85 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-86.89 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
03.11.2020 06:18:23
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.29177
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-86.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-96.82 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
30.09.2020 12:28:47
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.28184
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-96.82 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-102.24 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 08:54:19
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27642
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-102.24 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.37866
0.00000
0.00000
กำไร
-103.28 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2020 04:01:42
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.27538
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-103.28 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.37866
รับกำไร (Take profit)
0.00000