ซื้อ
0.08
17.09.2021 18:10:02
1.17329
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-6.08 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:10:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17329
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.08 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ซื้อ
0.08
17.09.2021 18:10:01
1.17329
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-6.08 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 18:10:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17329
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.08 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.05
17.09.2021 17:51:16
1.17409
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-7.80 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:51:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17409
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.80 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.05
17.09.2021 17:51:16
1.17409
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-7.80 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:51:16
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17409
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.80 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ขาย
0.01
17.09.2021 17:18:36
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
กำไร
1.56 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:18:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17421
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17401
กำไร
1.56 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17265
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2021 17:18:36
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
กำไร
1.56 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:18:36
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17421
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17401
กำไร
1.56 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17265
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.03
17.09.2021 17:13:42
1.17484
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-6.93 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.93 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.03
17.09.2021 17:13:42
1.17484
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-6.93 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 17:13:42
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17484
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.93 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ซื้อ
0.02
17.09.2021 16:28:01
1.17584
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-6.62 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:28:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17584
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ซื้อ
0.02
17.09.2021 16:28:01
1.17584
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-6.62 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:28:01
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17584
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.01
17.09.2021 16:14:58
1.17663
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-4.10 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:14:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ซื้อ
0.01
17.09.2021 16:14:58
1.17663
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-4.10 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 16:14:58
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17663
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.10 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.01
17.09.2021 15:58:39
1.17746
1.17253
0.00000
1.17484
กำไร
-4.93 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17746
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17484
ซื้อ
0.01
17.09.2021 15:58:39
1.17746
1.17253
0.00000
1.17482
กำไร
-4.93 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:39
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.17746
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.93 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17253
รับกำไร (Take profit)
1.17482
ขาย
0.01
17.09.2021 15:58:38
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
กำไร
4.69 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17734
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17401
กำไร
4.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17265
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
17.09.2021 15:58:38
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
กำไร
4.69 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
17.09.2021 15:58:38
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.17734
หยุดขาดทุน (Stop loss)
1.17401
กำไร
4.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.17265
รับกำไร (Take profit)
0.00000