ขาย
0.01
11.06.2021 22:44:13
1.21070
1.21096
0.00000
0.00000
กำไร
-0.26 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 22:44:13
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
1.21070
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.26 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21096
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.89
11.06.2021 18:17:20
1.20988
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
85.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 18:17:20
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.20988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
85.44 USD
ปริมาณเทรด
0.89
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.55
11.06.2021 17:39:38
1.21059
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
13.75 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 17:39:38
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21059
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
13.75 USD
ปริมาณเทรด
0.55
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.34
11.06.2021 16:53:02
1.21130
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-15.64 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:53:02
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-15.64 USD
ปริมาณเทรด
0.34
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.21
11.06.2021 16:46:31
1.21202
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-24.78 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 16:46:31
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21202
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.78 USD
ปริมาณเทรด
0.21
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.13
11.06.2021 15:08:06
1.21282
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-25.74 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 15:08:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21282
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.74 USD
ปริมาณเทรด
0.13
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.08
11.06.2021 14:30:09
1.21370
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-22.88 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:30:09
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21370
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.88 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.05
11.06.2021 14:03:06
1.21467
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-19.15 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 14:03:06
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21467
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.15 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.03
11.06.2021 12:48:35
1.21551
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-14.01 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:48:35
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21551
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.01 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.02
11.06.2021 12:11:17
1.21628
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-10.88 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 12:11:17
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21628
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.88 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.01
11.06.2021 11:29:49
1.21707
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-6.23 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 11:29:49
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21707
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154
ซื้อ
0.01
11.06.2021 10:30:27
1.21785
1.21084
0.00000
1.21154
กำไร
-7.01 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.06.2021 10:30:27
ลักษณะการเทรด
ซื้อ
ราคาเปิด
1.21785
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.21084
รับกำไร (Take profit)
1.21154